Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Mödradödligheten bland ungdomar har nått 15% av totalen

Prensa indígena
LatiCes översättare: Malin Karlsson

Bild av UNFPA/Paraguay/Carolina Ravera Castro
Bild av: ©UNFPA/Paraguay/Carolina Ravera Castro

Paraguay. Under firandet av den internationella kvinnodagen, den 8 mars påpekade doktor Adriane Salinas Bomfirm, även officier för sexuell och reproduktiv hälsa inom UNFPA, FN:s befolkningsfond att: "De allt för tidiga sexuella relationerna bland ungdomar, våldet och dålig tillgång till information och tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa utsätter tonåringar för tidiga graviditeter och könssjukdomar, inklusive HIV".

Experten indikerar att enligt officiell statistik från januari till oktober 2012 inträffade 1 av 10 nya HIV diagnoser ungdomar under 20 år. Under samma period upptagades 6 ungdomar varje månad som lever med diagnosen HIV.

HIV incidenter bland ungdomar mellan 15 och 19 år har även fördubblats, till 5 av 10 personer per 100,000 invånare och 12 av 28 i en grupp av personer mellan 20 och 24 år. Snabba tillgångar av information för ungdomar är nyckeln till förebyggandet av tonårsgradiviteter och förverkligandet av mänskliga och reproduktiva rättigheter.

"Tillgångarna bör nå ut till både skolelever och till dem som befinner sig utanför det formella utbildningssystemet, eftersom detta är det enda sättet att förhindra tidiga graviditeter som leder till livsfara för ungdomarna", anmärkte UNFPA:s expert.

Han vill också påpeka att en kvinna mellan 15 och 19 år löper dubbelt så stor risk för mödradödlighet, medans de under 15 år löper en 5 gånger större risk att dö under sin graviditet eller efter förlossningen jämfört med en vuxen kvinna. I Paraguay löper nyfödda vars mödrar är mellan 15 och 19 år nästan 80% större risk att dö under det första levnadsåret än de som är födda av kvinnor mellan 20 och 29 år.

"Enligt referenser från 2008 dog 18 ungdomar under 19 år av orsaker relaterade till mödradödlighet. Detta motsvarande 15% av den totala mödradödligheten under året", Doktor Salinas förklarar att dessa dödsfall kan förebyggas genom att tillämpa den offentliga politiken för denna sektorn.

Enligt UNFPA är risken för tonårsgraviditeter direkt relaterade till graden av sårbarheten bland dessa ungdomar. "I vårt land är en stor del av ungdomarna utsatta för höga nivåer av sårbarhet genom dålig tillgång till utbildning och information, fattigdom, situationer av påkommande barn våld, informella jobb och hemlöshet".

Faktum är att i ett samhälle som vårt talar kulturen om att kvinnor förväntas bli en mor och en fru för att kunna känna sig realiserade och redovisas som människor.

Detta är i många fall anledningen till graviditeter hos flickor i åldrar mellan 15 och 19 år, i synnerhet i deras utsatta situationer, eftersom de inte har verktygen för att utveckla en hälsosam livsplan baserat på information, möjligheter eller kunskaper om sina rättigheter.

Några officiella siffror visar att i Paraguay följande:

52% av unga kvinnor mellan 15 och 19 år har ett aktivt sexliv.

538 registrerade födslar i 2008 gjordes av flickor mellan 10 och 13 år, och 20,191 födslar gjordes av flickor mellan 14 och 19år.

Det specifika fruksamhetstalet av ungdomar som bor på landsbygden är nästan dubbelt så stor än av de som bor i tätorter: 85 och 47 spädbarn föds levande per 1000 kvinnor mellan 15 och 19 år.

50% av kvinnor mellan 15 och 24 år med 0-5 år av studier har haft en eller flera graviditeter medans andelen sjunker till 20% hos kvinnor med 12 eller flera års skolgång.

Mer än 60% av kvinnor som utsatts av sexuellt våld rapporterar att övergreppen skedde när de var under 20 år.Publicerad: mars 2013

Flera artiklar av: Prensa indígena  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe