Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Avkriminalisering av abort

Prensa Indígena
LatiCes översättare: Hanna Olsson

Mexiko. En utmaning för folkhälsan och den sociala rättvisan. Din rätt att välja. I Argentina 1990 höjdes röster från kvinnor som krävde att fritt få utöva sin rätt att själva bestämma över sin sexuella och reproduktiva hälsa.

Avkriminalisering av abortSammankomsten för den latinamerikanska feministrörelsen (la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano) utropade under det femte Feministiska Mötet för Latinamerika och Karibien (V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe) den 28:e september till Dagen för avkriminalisering av abort.

Orsaken är att osäkra och underjordiska aborter utgör huvudorsaken för dödsfall bland kvinnor i många av länderna i den här regionen; en alarmerande siffra på 6000 dödsfall per år. Varje dag utförs 55 000 osäkra aborter i världen; 95 % av dem i utvecklingsländer, vilka står för var åttonde dödsfall bland kvinnor.

Enligt såväl Världshälsoorganisationen (WHO) som Gruppen för information om självvald fortplatning (el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)) utförs 2,8 miljoner aborter per år bara i Brasilien, Kolombia, Mexiko, Peru och Dominikanska Republiken. Siffran för hela den latinamerikanska regionen överstiger 4 miljoner aborter årligen.

Med dessa fakta till hands står det klart att de underjordiska aborterna i grund och botten är en fråga om folkhälsa och social orättvisa som främst påverkar kvinnor som inte har tillgång till sjukvård av någon nämnvärd kvalitet, och än mindre till skyddande lagar som garanterar deras rätt att välja.

Sedan 2007 har ändringarna i artikel 145 och 147 i strafflagen i Distrito Federal gjort så att alla kvinnor i Mexiko City som vill avbryta en graviditet innan den tolfte veckan har fått möjlighet att göra det gratis på ett säkert och lagligt sätt.

På det här sättet stärks, respekteras, försäkras och garanteras deras rätt att välja ett fritt och frivilligt moderskap, medan kriminalisering av dem som utövar denna rättighet undviks. Det Lagliga Graviditetsavbrottet (La Interrupción Legal del Embarazo (ILE)) har bidragit till att undvika att fler kvinnor dör av aborter under osanitära villkor.

Däremot har lagen som antagits i Distrito Federal inte spridit sig till resten av landet, vilket tydligt visar att de statliga myndigheterna inte tar sitt ansvar samt deras brist på intresse för att främja förebyggande åtgärder och säkra aborter.

De som däremot, med stöd av lokala författningar, trycker på för en kriminalisering av kvinnor under förevändning av det rättsliga skyddet av liv från befruktningstillfället, bryter klart och tydligt mot de mänskliga och reproduktiva rättigheterna.

Det är i detta sammanhang som vi, det civila samhällets organisaioner, kräver följande: tillgång till säkra aborter för att få slut på dödsfall bland mödrar av denna anledning, program för förebyggande åtgärder inklusive sexualundervisning för alla, allmän tillgång till effektiva preventivmedel och, framför allt, en omedelbar lagstiftning i vår lokala konstitution som garanterar att våra sexuella och reproduktiva rättigheter skyddas.

Därför utfärdar vi "Dagen för avkriminalisering av abort i Oaxaca", som börjar tisdagen den 25:e september med runda bordssamtalet "Argument angående fördelarna med avkriminalisering", och fortsätter med följande aktiviteter:

  • 25:e september: Kl. 18.00 leder Föreningen Oaxaca en filmdiskussion om dokumentärserien "Expedientes" på biblioteket Andrés Henestrosa, där också det andra numret av tidningen Växtsaften (La Savia) kommer att delas ut.
  • 26:e sempember: Oaxaca ansluter sig till den nationella rörelsen "Kilometer för rätten att välja", kl. 12, Fuente de las 8 Regiones.
  • 27:e september: Presentation av verket "Den här kroppen är min, din, deras". Mötet är kl. 15 på gatusträckan andador turístico, framför den juridiska fakulteten.
  • 28:e september: Det katolska nationella ungdomsnätet för rätten att välja och Katoliker för rätten att välja presenterar den andra denle av serien "Catolicadas", på Café Lobo Azul, Armenta y Lopez 120.


Publicerad: oktober 2012

Flera artiklar av: Prensa indígena  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe