Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Mexico City ska få en databas över försvunna kvinnor

Gladis Torres Ruiz
Prensa indígena
LatiCes översättare: Susanna Berthelsen

Mexiko (Argenpress). Mexiko City blir den första federala enheten i landet med en databas över försvunna kvinnor. Databasen kommer att innehålla genetisk information och dna-prover från offrens familjemedlemmar samt från alla icke identifierade kroppar av mördade kvinnor och flickor.

Enligt det förslag till ändring av artikel 26 i Lagen om Kvinnors rätt till ett liv fritt från våld i Mexico City (PGJDF) som presenterades igår i delstatsregeringens officiella nyhetsbrev, tvingas delstatens rättsväsende skapa en databas för genetisk information som bör vara skyddad och endast användas för att jämföra uppgifter.

Dessa uppgifter kommer att samlas in från de familjemedlemmar till försvunna kvinnor som godkänner det för att kunna jämföras med icke identifierade kvinnokroppar, för att på så sätt kunna utesluta att kvinnor som man inte kan hitta har blivit mördade.

Databasen kommer att ha en specifik elektronisk sida med fakta om försvunna kvinnor och flickor där man snabbt kan uppdatera sig om deras uppgifter. Informationen bör vara offentlig så att allmänheten kan bidra med information om var de försvunna befinner sig.

De förändringar som i april förra året gjorde av Våldslagen och som publicerades igår i delstatsregeringens officiella nyhetsbrev fastställer att det ska finnas ett offentligt register över brott begångna mot kvinnor som innehåller brottstatistik för att man på detta sätt ska ha lättare att utforma politik för förebyggande och rättsliga åtgärder.

Statistiken bör innehålla information om var brottet inträffade; offrets och förövarens kännetecken; motiv; handlingsplan, samt de svårigheter som undersökningen innebär; siffror på fall och återfall; straff och skadestånd.

Dessutom, bör representanter för åklagarmyndigheten, alla experter och övrig personal som möter offren, få specialistutbildning och fortbildning med hjälp av program som utformats av Institutet för Professionell Utbildning inom Mänskliga Rättigheter och genus.

Genusperspektivet ska inkluderas i förundersökningar och rättsprocesser som har att göra med diskriminering, våld eller kvinnomord. Dessutom ska det utarbetas och tillämpas uppdaterade protokoll som tagits fram speciellt för att snabbt påbörja sökandet efter försvunna kvinnor och flickor för att kunna upptäcka fall av kvinnomord och sexuellt våld.

Den 25 oktober 2011 publicerades Protokollet för Rättsväsende, Polis och Expertis när det gäller Utredning av Kvinnomord. Protokollet utarbetades som svar på de ändringar som gjorts i straff- och rättegångslagstiftningen i Mexico City som efter att de trädde i kraft den 25 juli 2011 fastställer kvinnomord som ett särskilt brott.

Enligt PGJDF:s Mordenhet, mördades 64 kvinnor i Mexico City under 2011, 39 av dem faller under siffran för kvinnomord men fram till i år har det bara fastslagits dom i ett fall.

Förändringarna i paragraf VII i artikel 26 föreskriver främjandet av statistiska studier och undersökningar om vilken tillgång kvinnor som utsatts för våld har till rättssystemet, och om vilka konsekvenser och domar som drabbar kvinnor som begår brott.

Det bör påpekas att alla dessa mekanismer är en del av de konsekvenser som den mexikanska staten tilldömdes av den Interamerikanska Domstolen för Mänskliga Rättigheter (CoIDH) i fallet med Campo Algodonero, i Ciudad Juárez, där man hittade kropparna efter åtta kvinnor år 2001.

Den 10 december 2009 tillkännagav CoIDH domen som utdömdes mot den mexikanska staten för att inte ha förebyggt, utrett eller agerat snabbt för att utrota våldet mot kvinnor i Ciudad Juárez, Chihuahua. www.argenpress.infoPublicerad: augusti 2012

Flera artiklar av: Prensa indígena  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe