Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Unga: löften inte uppfyllda

Prensa indígena
LatiCes översättare: Claudia García

Enligt FN:s rapport och uttalanden från den verkställande direktören för FN:s befolkningsfonden det finns ett akut behov av åtgärder för att skydda och säkerställa respekt för mänskliga rättigheter för ungdomarna, särskilt deras rätt till sexuell och reproduktiv hälsa.


Unga: löften inte uppfyllda
Bild: ©UNFPA/Paraguay/Carolina Ravera Castro

Först då kommer man att kunna bidra fullt ut till utvecklingen av sina länder, enligt en färsk FN-rapport. I en värld av 7 miljarder människor, 1.800 miljoner är mellan 10 och 24 år.

Nästan alla dessa ungdomar lever i utvecklingsländer och även om de senaste åren har stora framsteg gjorts genom att anta en sund politik för ungdom, denna politik saknar ofta de nödvändiga investeringarna, såsom anges i rapporten Uppföljning befolkningsprogram.

Med särskild hänvisning till tonåringar och ungdomar, som lades fram av generalsekreteraren för Förenta nationerna på den 45: e sessionen i kommissionen för befolkning och utveckling.

"Många människor antar att alla ungdomar har tillgång till information, som sannolikt kommer att förbli, främst i skolan, som försenar deras inträde på arbetsmarknaden tills de har avslutat sina studier och tagit examen och de sedan skjuter äktenskapet och barnafödande tills de är redo ", säger Dr Babatunde Osotimehin, verkställande direktör för UNFPA, i FN:s befolkningsfond.

"Men nej, så är inte fallet för alla tonåringar och ungdomar i världen. Faktum är att många av dessa frågor är fortfarande stora problem för de flesta unga människor som lever i utvecklingsländerna. "

Även om Paraguay inte har en officiell delegation vid denna period av sessioner, enligt Radio Viva representeras landet av det civila samhället genom María Inés Romero, som är en del av Mercosur.

Det är således en allierad samtalspartner för erkännande av betydelsen och behovet av offentliga politiken orienterade till sexuell och reproduktiv hälsa.

Ungdomarna lever kvar i fattigdom, hög arbetslöshet, bristande utbildning, dålig hälsa och våld, säger rapporten. Miljoner flickor och pojkar saknar tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa i syfte att undvika oönskade graviditeter, osäkra aborter och sexuellt överförbara infektioner.

Följaktligen, i u-länderna var under 2008 uppskattningsvis 3 miljoner flickor mellan 15 och 19 år som gjorde osäkra aborter. "Behovet av att investera i ungdomar är nu mer angeläget än någonsin", säger Dr Osotimehin. "Nu är det dags att agera utan dröjsmål."

Enligt rapporten kvarstår icke tillgodosett behov av modern preventivmedel vid höga nivåer och utan historiskt motstycke. En studie visar att i fyra länder söder om Sahara, över 60% av ungdomar, både män och kvinnor, inte vet hur man kan förebygga graviditet, och mer än en tredjedel, visste inte heller vart kunde de få preventivmedel.

Därför alla nya fall av hiv-infektioner inträffar 41% bland människor mellan 15 och 24 år. Varje år tillsätts till de infekterade 3.000 ungdomar till.

Barnet äktenskap är fortfarande vanligt och utbrett, i de minst utvecklade länderna, är 30% av ungdomarna mellan 15 och 19 år antingen gifta eller bor i en samboförhållande. Upp till 60% av sexuellt våld är mot flickor under 16 år. Runt om i världen befinner sig mer än tre miljoner flickor i riskzonen för kvinnlig könsstympning eller skärning.

I rapporten dras slutsatsen att handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICDP) som ägde rum i Kairo 1994, likaså de viktigaste åtgärderna för dess genomförande, är fortfarande en misslyckad program för ungdomar i de flesta världsregioner.

"Handlingsprogrammet för ICPD ger vägledning om strategier, program och resurser för att stödja tonåringar och ungdomar. Efter ICPD har länderna bekräftat och förstärkt denna inriktning i flera mellanstatliga avtal," säger Dr Osotimehin.

"Men det är fortfarande mycket vad länderna måste göra för att säkerställa uppfyllandet av de rättigheter och ambitioner av unga människor", sade han. Det uppskattas att år 2010 fanns ett behov av 65.000 miljoner dollar avsedda för den befolkningspolitiken och reproduktiv hälsa som antogs i Kairo, inklusive stöd till unga människor.

Det antogs att givarna skulle bidra med en tredjedel av detta belopp, cirka 21.700 miljoner dollar. En färsk rapport från generalsekreteraren visar dock att biståndet, som hade ökat stadigt de senaste åren, minskar nu och ligger kvar på nivåer långt under den mängd som hade lovats, dvs. ungefär de 21,700 miljoner dollar.

Biståndet, som 2009 var 10.600 miljoner kronor, ökade något under 2010 till 10.700 miljoner och det beräknades till 11.400 miljoner år 2011 och till 11.900 miljoner år 2012.Publicerad: maj 2012

Flera artiklar av: Prensa indígena  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe