Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Aborträtten sett från Buenos Aires förorter

Lic. Patricia Duró *

Argentina. Kvinnornas krav på sexutbildning för att besluta, preventivmedel för att inte behöva göra abort och laglig abort för att inte dö, går tillbaka till 70-talet, men avbröts under diktaturen och återupptas 2005 med den nationella kampanjen för rätten till laglig abort, säker och gratis.

Många strider utvecklades, i och med att organisationer och kvinnomöten växte synliggjordes frågan och blev en del av det dagliga livet, i varje kvarter, på varje arbetsplats, i varje familj.

Ett nätverk av yrkesverksamma, livräddare och lärare har tagit på sig uppgiften att informera, svara på situationer relaterade till laglig tillgång till abort i hälso- och sjukvårdssystemet och att övervaka kvinnorna före och efter abort.

Dessa yrkesverksamma och gemenskapsorganisationer har bidragit till att synliggöra praxis som utförs i tystnad av andra hälsosektorer som riktar sig till en kvinna med köpkraft, samtidigt som man förnekar möjligheten att göra abort för dem som saknar de materiella resurserna.

Dessa yrkesgrupper och organisationer har öppet och offentligt proklamerat att de följer den lagliga aborten i vårt land.

I Argentina övervägs icke-straffbara aborter, i händelse av våldtäkt, allvarlig risk för kvinnans hälsa eller hennes demens.

Dessa icke-straffbara aborter betraktas som lagliga graviditetsavslutningar. Men i praktiken är tillgången till dessa lagliga aborter inte så enkel. Trots att det finns protokoll för hälsoteamet kolliderar kvinnor, särskilt de mer sårbara, på akutmottagningarna eller kvinnovårdstjänster med att de följer eller inte följer praxis för lagligt avbrott av graviditeten Tjänstemän som arbetar, följer eller inte följer protokollet från barndoms- och ungdomsteamen, ett problem med stora dimensioner i förorterna (och i resten av landet) där tjejer från 10 års ålder som blivit våldtagna av en nära släkting tvingas föda, i namnet av "moderskapets välsignelse".

Den 1 maj, vid öppnandet av den nationella kongressens ordinarie sessioner, försäkrade president Alberto Fernández att laglig abort kommer att bli en mycket nära verklighet i Argentina, och att lagtexten var nästan klar. Detta var några dagar innan beslutet om karantänen för COVID-19 togs i landet. Karantänen som hittills har pågått i sex månader.

Detta gjorde allt mer komplicerat, eftersom cirkulationen inom karantänen och pandemin är mer begränsad, samlevnaden med kontrollerande och våldsamma män, har gjort det svårt att inhämta upplysningar och en stor del av de hälsoteam som genomför uppföljningen har antingen smittats eller har fått i uppdrag att täcka andra uppgifter kopplade till COVID-19-nödsituationen. Slutet på social, förebyggande och obligatorisk isolering ger oss en tydligare bild av hur pandemin har påverkat denna aspekt.

Diskussionen idag är inte JA eller Nej till abort, utan laglig abort eller hemlig abort. Detta är ett krav som är starkt installerat i landet. Och att de som "behöver" göra abort av någon anledning inte ska tvingas göra det under grymma, hemliga och osäkra förhållanden.

Bakom varje kvinna finns en historia och ett beslut som måste respekteras.

* Arbetslivserfarenhet i kritiska sammanhang med utsatta befolkningar.Publicerad: september 2020

Flera artiklar om: Genus  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe