Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Könsrelaterat våld inom förlossningsvården

Noticias Aliadas
LatiCes översättare: Isabelle Westerlund

Mexiko. Kvinnor i färd att föda barn är utsatta för övergrepp, vanvård och förödmjukelser på offentliga sjukhus. Gravida kvinnor som fött barn utanför sjukhusen därför att de har blivit nekade omvårdnad, diskriminerande behandling av den gravida ursprungsbefolkningen samt nedsättande och stötande kommentarer under förlossningen, är några exempel på vanvården som de födande kvinnorna har blivit utsatta för av sjukvårdspersonal på offentliga sjukhus i Mexiko.

Journalistiska rapporter avslöjar att mellan oktober och februari så födde fem kvinnor i södra delen av Oaxaca barn utanför sjukhusen på grund av att läkarna vägrade att ta emot dem med motiveringen att deras förlossningar skulle dra ut på tiden. Det senaste fallet inträffade den sjätte februari i Salina Cruz, en hamnstad i Oaxaca, när en ung kvinna som var 16 år gammal, åtföljd av sin mamma, anlände till Klinik 2 på Mexikanska Institutet för Social Omsorg med förlossningssmärtor. Under sju timmar bad hon om hjälp, men fick som svar att det skulle dröja innan barnet skulle födas och att hon skulle återvända. Förlossningen fick flickan genomlida på sjukhusets parkeringsplats och hon fick endast hjälp av sin mamma.

Fall som detta har utretts av sociologen Roberto Castro Pérez, medlem av Regionalt Centrum för Tvärvetenskapliga Undersökningar vid Nationella Oberoende Universitetet i Mexiko (UNAM), i en studie som tilldelades den sjunde utmärkelsen av Latinamerikanskt pris för Samhällsvetenskap instiftat av UNAM.

Undersökningen, titulerad "Uppkomst och praktik av auktoritär medicinsk sedvana": förekomsten av skändandet av kvinnors rättigheter inom sjukvården i Mexiko", baserades på mer än 200 vittnesmål, observationer i förlossningssalar, intervjuer och referensgrupper med läkare, likväl som rekommendationer från regeringens Nationella Kommission avseende Mänskliga Rättigheter kring den här typen av fall.

Professionell förvrängning
Då Castro tog mot emot priset, den 22:a januari, uttalade han att "de här övergreppen är inte ett problem som är uteslutande medicinskt, utan de måste ses tillsammans med framväxten av yrkena inom sjukvården, vilka har förstärkt idén om att de innehar en högre ställning än patienterna. Det är nämligen så att det i medicinska fältet existerar en nivå av hierarki likande den i militären eller i kyrkan".

I samma anda publicerades en studie i halvårsskiftet år 2012 av regeringens Nationella Institut för Offentlig Sjukvård, som avslöjade att av de 512 kvinnor som blivit intervjuade, hade 11 % uppgett att de hade känt sig felbehandlade av någon inom sjukvårdspersonalen. De personer som var ansvariga för vanvården var: sjuksköterskor (40 %), kvinnliga läkare (30 %) och manliga läkare (23 %).

Enligt Raffaela Schiavon, teknisk sekreterare i Kommittén "Främjandet för en säker förlossningsvård i Mexiko" - en organisation som består av regeringsorganisationer, organisationer i det civila samhället, samarbetsorganisationer och statliga kommittéer, inriktade på försvarandet av utövandet av de reproduktiva och sexuella rättigheterna för kvinnor – är vanvården som kvinnorna får utstå inom sjukvården "oacceptabel".

I uttalanden till tidningen La Jornada, uttalade Schiavon att "övergreppen, förödmjukelserna och den generella vanvården som kvinnor som föder barn blir utsatta för är ett allvarligt och växande problem i Mexiko och Latinamerika som kräver en brådskande lösning".

"De mest utsatta borde vara de fattiga kvinnorna som inte har utbildning och som har en sämre förmåga att kommunicera med sjukvårdspersonalen", tillade Schiavon. "Därmed borde de åtgärder som vidtas för att motverka problemet inkludera olika åtgärder för varje sektor i samhället".Publicerad: mars 2014

Flera artiklar av: Noticias Aliadas  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe