Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Rättssystem hindrar kvinna att avsluta graviditet som kan äventyra hennes eget liv.

Abort förbjudet, oavsett omständigheterna

Noticias Aliadas
LatiCes översättare: Martin Balke

El Salvador. Fallet Beatriz är en pseudonym för en kvinna på 22 år som drabbats av lupus och problem med njurarna och som det salvadoranska rättssystemet nekar medicinsk abort trots att fortsatt graviditet innebär stora risker för hennes liv. Detta har aktualiserat kvinnors rätt att avsluta graviditeter när deras eget liv är i fara.

I mars, bara några veckor in i Beatriz graviditet, sökte advokaterna på Hospital Nacional de Maternidad tillstånd hos regeringen att genomföra ingreppet på grund av den "stora risken att modern annars kommer att avlida" och på grund av att fostret var anaencefaliskt, det vill säga saknar hjärna, vilket omöjliggör liv utanför livmodern. Som svar fick de dock en varning att genomförandet av aborten skulle innebära ett lagbrott.

Abort i alla dess former är förbjudet i El Salvador sedan 1998 och kan bestraffas med 50 års fängelse för kvinnor som genomgår ingreppet och 12 år för den läkare som möjliggör det.

Beatriz skickade den 11:e april in en ansökan till Högsta Domstolen i El Salvador om att få avbryta graviditeten på grund av hennes allvarliga hälsoproblem och på grund av att fostret inte skulle klara sig utanför livmodern. Den 30:e maj avslog rätten ansökan med motiveringen att "man kan varken sätta moderns rättigheter över det ofödda barnets eller vice versa". Vidare slog de fast att "det finns ett absolut hinder för att ge tillstånd till abortverksamhet som går emot det konstitutionella skydd som ges till människor i El Salvador ‘från befruktningsögonblicket’". Human Rights Watch (HRW), en internationell organisation för mänskliga rättigheter baserad i New York, har sagt att hotet om åtal mot Beatriz utgör "en kränkning av hennes grundläggande mänskliga rättigheter"

"Tillämpningen av de restriktiva abortlagarna i El Salvador har i detta fall en förödande effekt på Beatriz rätt till liv. Dessutom har flera FN-organ för mänskliga rättigheter fastslagit att hinder mot säkra och lagliga aborter kan leda till situationer där kvinnor utsätts för hemska, inhumana eller degraderande behandlingar, särskilt när kvinnan ser sig tvungen att genomgå graviditeten till slut trots att den är fruktlös" påpekade HRW i ett brev till president Mauricio Funes, skickat i mitten på maj, där man uppmanade honom att följa de åtgärder som Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Amerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter - CIDH) uppmanat till.

CIDH:s uppmaning skickades den 29:e april och bad myndigheterna att göra vad som krävdes för att ge Beatriz den rekommenderade behandlingen inom 72 timmar, för att inte påverka moderns rätt till liv, integritet och hälsa. Regeringen besvarade aldrig uppmaningen.

Ärkebiskopen av San Salvador å sin sida, José Luis Escobar, kallade fallet en "ploj" för att legalisera abort.

"Vad man vill är att öppna dörren för att legalisera aborter i El Salvador" sade han vid en presskonferens, och hävdade att det inte var sant att Beatriz led av njursvikt och att abortförespråkarna avsiktligen ville få folk att tro att hon var döende.

Till slut gjorde läkarna den 4:e juni ett kejsarsnitt på Beatriz, som nu var i 26:e veckan, och flickan dog endast fem timmar gammal. Enligt de närvarande läkarna hade Beatriz sammandragningar och fostervattenansamlingar.

Hälsominister María Isabel Rodríguez gav sitt stöd till läkarnas beslut och sade att kejsarsnittet, som tekniskt sett inte var någon abort, inte utgjorde ett brott och därför inte gick emot domstolens utslag.

"Man har på alla sätt följt både domstolens utslag och CIDH:s uppmaning. Man har gett modern allt det skydd hon har behövt för att rädda hennes liv och samtidigt har man gjort allt som stått i ens makt för att även rädda barnets liv" sade ministern.

Utöver El Salvador har även Chile, Honduras, Nicaragua och Dominikanska Republiken totalförbud mot alla former av aborter. Endast i Kuba, Guyana, Puerto Rico och Uruguay är aborter tillåtna.

Många experter är eniga om att abortlagar främst påverkar fattiga kvinnor som ser sig tvungna att söka sig till aborter som är osäkra, illegala och farliga, medan rikare kvinnor ofta har tillgång till säkra aborter oavsett om de är lagliga eller ej.Publicerad: juli 2013

Flera artiklar av: Noticias Aliadas  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe