Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Utbrett våld mot kvinnor

Noticias Aliadas
LatiCes översättare: Sara Rydwik

De flesta kvinnor som utsätts för fysiskt våld söker inte hjälp eller polisanmäler inte av skam eller rädsla för vedergällning.

I en färsk rapport från Panamerikas Hälsoorganisation (Organización Panamericana de la Salud, OPS) bekräftar 53 % av kvinnorna från Bolivia att de har utsatts för någon form av fysiskt eller sexuellt våld av sin partner.

Studien "Våld mot kvinnor i Latinamerika och Karibien: en jämförande analys om befolkningarna från 12 länder", som släpptes den 17 januari, visar att mellan 17 % och 53 % av de 180,000 kvinnor som intervjuats i Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Peru och Dominikanska republiken utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en sina partners.

Analysen visar också att mellan 41 % och 82 % av kvinnorna som utsatts för fysiskt våld erhöll skador, alltifrån skärsår och blåmärken till brutna ben, brännskador och missfall. Trots detta, visar rapporten, att mellan 28 % och 64 % inte sökte hjälp, inte polisanmälde eller berättade för någon på grund av skam.

Colombia är det land som har näst högst förekomsten av våld mot kvinnor, med 39,7%, följt av Peru (39,5%), Ecuador (32,4%), Nicaragua (29,3%), Guatemala (27,6%), El Salvador (26,3%), Paraguay (20,4%), Jamaica (19,6%), Haiti (19,3%) och Dominikanska republiken (17 %).

Studien visar även att majoriteten av de kvinnor som blivit slagna under uppväxten, även utsatts för våld i vuxen ålder.

Mirte Periago Roses, chefen för OPS, sade att "förutom att det är en kränkning av de mänskliga rättigheterna, har våldet mot kvinnor allvarliga hälsokonsekvenser för dem och deras barn, och påverkar arbetstagarna samt hälso- och sjukvårdssystemet i regionen. "

I Bolivia, det land där flest kvinnor utsätts för våld, rapporterades, mellan 2007 och 2012, mer än 440,000 anmälningar av någon form av våld i hemmet, varav 23,000 undersöktes av domstolen. Endast 96 fall dömdes.

Syftet med rapporten, säger OPS, är att öka medvetenheten om våld mot kvinnor i Latinamerika och Karibien samt över hela världen som ett folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. OPS eftersträvar att stärka primärvårdens funktion, förbättra kvaliteten på tillgången till förebyggande åtgärder och stödverksamheten för kvinnorna som utsätts samt kvaliteten på den information som behövs för att utforma lämpliga strategier och program. Detta kommer att utföras genom spridning av information om prevalens, riskfaktorer, konsekvenser och attityder om våld mot kvinnor.

"Vi hoppas att denna rapport kommer att motivera beslutsfattare att satsa mer resurser på att genomföra evidensbaserade strategier för att förebygga våld mot kvinnor, innan det inträffar", sade Alessandra Guedes, medförfattare till rapporten.Publicerad: februari 2013

Flera artiklar av: Noticias Aliadas  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe