Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Detaljerad rapport om kvinnomord och våld i Bolivia

Nelson Vilca

Detaljerad rapport om kvinnomord och våld i Bolivia

I Bolivia, enligt de senaste indikatorerna av det Nationella Statistiska Institutet och vice ministeriet för jämställdhet fastställs att nio av tio kvinnor är offer för någon form av våld. På samma sätt visar de nuvarande register att 87 procent av kvinnorna i Bolivia drabbas av någon form av våld i hemmet.

Internationella människorättsorganisationer har dragit slutsatsen från de senaste uppgifterna att omkring 60 procent av kvinnor i världen har utsatts för fysiskt våld minst en gång i sitt liv.

Dr Patricia Brañez, samordnare av Centrum för information och utveckling av kvinnor (Cidem), rapporterade att våldet i hemmet är det vanligaste i Bolivia och att det finns cirka 79,000 anmälningar av fysiskt misshandlade kvinnor och totalt 98 kvinnomord som är resultat av något slags våld samt brist på det psykologiska stödet som deras familjer bör ge dem. Många dödsfall bland kvinnor registreras inte som könsrelaterat våld och bara 2 av 10 fall av våld anmäls.

Enligt Cidem är förövaren i 51.38 procent av kvinnomord en man med vilken kvinna hade en parrelation. 42 procent av de mördade kvinnorna var mellan 18-30 år gamla. Den främsta orsaken till dessa mord var svartsjuka, vilket ibland leder till att först har kvinnan blivit våldtagen och sedan mördad.

Från 2009-2011 rapporterades 445 våldsamma dödsfall bland kvinnor i Bolivia, varav 283 klassificerades som bevisade kvinnomord, och endast under de första 10 månaderna av 2012 fanns det 71 genusrelaterade kvinnomord. I Bolivia utsätts 7 av 10 kvinnor för våld, avslöjade landets ställföreträdande ministern för jämställdhet.

Rapporten "Kvinnomord: Ett globalt problem" av organisationen Small Arms Survey visar att cirka 66,000 kvinnor mördas varje år och 17 % av dem är offer för avsiktliga mord. 14 av de 25 latinamerikanska länderna har de högsta andel våldsamma fall av kvinnomord: El Salvador, Venezuela, Jamaica, Guatemala, Mexiko, Honduras, Colombia, Bolivia, Belize, Ecuador, Brasilien, Dominikanska republiken och Bahamas. Guatemala har den näst högsta andelen kvinnomord (92.94 per miljon invånare) enligt en studie av Förenta nationerna (FN).

När det gäller sexuellt våld, visar flera undersökningar att tusentals kvinnor är drabbade men att det finns fällande domar i endast en 0,04% av dem, på grund av flera misslyckanden i straffrättsliga behandling.

Lagen 348 är en övergripande lag som syftar till att garantera kvinnor ett liv fritt från våld Lagen definierar olika typer av våld: fysiskt, kvinnomord, psykologiska, media, symboliskt och dold rasdiskriminering, sexuellt, sexuella och reproduktiva rättigheter, obstetrisk, tvångssterilisering, graviditet som resultat av påtryckningar, påtvingad abort, samt våld relaterat till ekonomi, egendom, arbete, politik och institutionellt våld likaså sexuella trakasserier.

Det definieras också ett nytt brott, kvinnomord, straffbart med upp till 30 år i fängelse utan rätt till benådning. I Bolivia finns extremt högt antal anmälningar fast väldigt få fall straffas. Var tredje dag mördas en kvinna i Bolivia. Varje år görs det mer än hundra tusen anmälningar av våld mot kvinnor, och det är känt att det finns många fler fall av våld som inte anmäls.

Av de rapporterade fallen av våld, hade 78 % av förövaren inget straff, 8 % av förövarna dömdes till psykologiska terapier men få av dem gjorde det.

7 % av förövarna betalade en klumpsumma som böter till någon tjänsteman, bara 3 % av fallen hade en straffrättslig påföljd.Publicerad: november 2013

Flera artiklar av: Nelson Vilca  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe