Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Deklaration på den internationella kvinnodagen 2013

Marcha Mundial de las Mujeres

Vi, kvinnorna i världen förvandlar vår sorg till styrka. Vi kvinnor av alla nationer, åldrar, klasser och sexualiteter, står emot den ökande straffningen av våra protester och förslag och av oss själva. Gatan och andra offentliga platser är våra!

Vi organiserade oss i sociala rörelser, utan att bry oss om trycket för att hålla oss hemma. Vi fortsätter i kampen för progressiva lagar som stärker våra rättigheter, trots regeringens våld och religiösa institutioner som vi konfronteras med. Vi är alla kvinnor i motstånd och vi firar de framsteg som vi har lyckats med! Vi är alla filippinska kvinnor som firar framstegen av lagen om reproduktiv hälsa!

Vi säger "Basta" mot våldet på oss kvinnor. Om och om igen tog vi initiativet och gatorna för att protestera mot alla former av våld och deras normalisering i våra samhällen. Vi fördömer våldet som ett strukturellt element av det patriarkala, neokolonialistisk och kapitalistisk systemet, våldet är ett verktyg för att få kontroll över våra liv, våra kroppar och vår sexualitet. Vi är alla indiska och bangladeshiska kvinnor som gör motstånd inför våldtäkt och sexuellt våld samt mot den efterföljande straffrihet för förövare! Vi är alla mayakvinnor som bryter tystnaden i domstolarna och kräver rättvisa! Vi är alla kvinnor från Moçambique i den framgångsrika kampen för att passera lagen om våldet i nära relationer!

Vi, ursprungsfolkets kvinnor fortsätter att kämpa, vi tillsammans mobiliserar oss lokalt och internationellt. Vi använder oss av de kreativa kampverktyg en som finns till vårt förfogande, vi uppmanar våra regeringar att respektera våra rättigheter och våra folk och territorier. Vi är alla b'laan kvinnor och filippinska kvinnor. Liksom maya, xincas och mestizo kvinnor från Guatemala skyddar vi från gruvindustrin och vattenkraft våra territorier - vårt land och våra kroppar! Vi är alla medlemmar i Idle No More och alla vi är kvinnor av det infödda folket i Kanada som gör motstånd mot diskriminering och orättvisor som drabbar ursprungsbefolkningar sedan urminnes tider!

Vi, flickor och unga kvinnor, motstår offensivet av patriarkatet: i våra egna familjer - där idéer om "rätt" och "korrekt" begränsar våra rörelser - och i samhället i stort - där tillgången till utbildning, reproduktiv hälsa och folkhälsa av kvalitet nekas eller begränsas ... Vi trotsar dessa restriktioner genom att organisera oss, debattera, mobilisera oss och engagera oss i vår kamp. Vi fortsätter vår dynamik kamp. Vi alla är unga pakistanier som går till skolan trots de fysiska hot som vi får stå inför! Vi alla är chilenska studenter som skriker "nej" till en privatisering av utbildningssystemet och kräver en fri och kvalitativ utbildning!

Vi är feminister som fortfarande kämpar för självständighet av våra kroppar, sexualitet och fertilitet. Vi kräver legalisering av aborter i de länder som kriminaliserar oss för att utöva vår rätt att inte vara mödrar. Vi accepterar inte bakslag på rättigheter vad gäller abort och reproduktiva rättigheterna som vi uppnått med vår kamp under de senaste decennierna. Vi är alla de tusentals kvinnor från Turkiet, som står emot de statliga anklagelserna som riktades mot oss om att vi är mördare! Vi är alla europeiska unga kvinnor som kämpar mot aborträttigheterna över hela kontinenten! Vi är alla samtliga uruguayanska kvinnor och firar legaliseringen av aborter i vårt land och, samtidigt, håller oss uppmärksamma på den kontroll som utövas över kvinnorna som väljer att utöva denna rättighet, likaså möjlighet att begränsa det!

Vi är aktivister i fackföreningar och politiska partier som utmanar den könsdiskriminering och kvinnohat uttryckt av våra bröder i kampen, vi trycker ständigt för att presentera vår antikapitalistiska och antikolonialistiska feminism i debatter på gräsrotsnivå, likaså uttalanden och kamp. Tillsammans fortsätter vi att förstärka våra allianser och våra feministiska krav. Vi är alla kvinnor närvarande i konvergens områden av sociala rörelser - till exempel i 10 +10 Firenzi, Italien - där vi bekräftar vår analys och feministiska anspråken!Publicerad: mars 2013

Flera artiklar av: Marcha Mundial de las Mujeres  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe