Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Genusrelaterat våld

María Victoria Eraso
LatiCes översättare: Gabriel julia

Argentina. Nätverket för Kvinnor i Latinamerika säger att den främsta dödsorsaken för kvinnor mellan 15 och 44 år, över hela världen, är genusrelaterat våld.

Det genusrelaterade våldet blir allt värre. Det bryr sig inte om landsgränser, ålder, språk, utbildningsnivå eller social status. Kanske kommer du att känna igen någon situation från ditt eget liv i denna text, eller kanske kan den uppmuntra dig till att vilja göra en förändring i ditt liv. Det är detta som är min avsikt.

När jag talar om “genusrelaterat våld" syftar jag på det våld som det ena könet utövar mot det andra, i regel mot kvinnan. Våld är ett beteende som utövas medvetet och avsiktligt, i syfte att skada offret, antingen fysiskt eller emotionellt.

Manipulation spelar en av huvudrollerna i detta spel. Maktmissbruk, knuffar, sparkar, förödmjukelse, nedvärdering, skuldprojektion, är exempel på uttryck som det så kallade psykiska våldet kan ta sig.

Ett annat exempel är det fysiska våldet, som genom fysisk styrka, vapen, eller föremål orsakar yttre och/eller invärtes skador.

Våld mot egendom avser varje handling eller avhållande från handling som påverkar offrets materiella överlevnad. Det tar sig uttryck i kvarhållande eller beslagtagande av personliga dokument, tillgångar, värdesaker, äganderätt och allt annat som skador offrets gemensamma eller personliga tillgångar.

Sexuellt våld avser varje handling som degraderar offrets kropp eller sexualitet. Detta uttrycker en manschauvinism som anser mannen vara överlägsen kvinnan, som objektifieras.

Vissa våldsmän uppvisar ett trevligt beteende och ger sken av att vara osjälviska, förfinade och sympatiska, när de i själva verket är den värsta sortens manipulatörer, som behärskar och använder sig av ett avancerat psykologiskt spel. De är vältaliga och förfinade men... de har ett ruttet sinne.

De blir sexuellt upphetsade av att förtrycka kvinnan och objektifiera henne. De insisterar på att lämna sitt avtryck inuti offrets kropp och därmed få henne att känna sig förvirrad, orolig, fylld av rädsla och skamsen. Offret träder in i en otydlig zon och kämpar med sig själv över hur hon ska förhålla sig till bedragaren. Ännu vet hon inte att han är en bedragare.

Andra är primitiva, otrevliga, använder råstyrka, ser sig själva som karlakarlar. Här spelar faktorer som rädsla, berusningsmedel och alkohol med. Ta inte emot drinkar och var vaksam med ditt glas.

Man måste dra en gräns. Var går gränsen? Vid det som är oönskat. Att reagera i tid räddar oss från att betala ett alltför högt pris. Ditt liv är mycket värdefullt. Gränserna är till för vårt bästa, inte för de andra, utan för att hålla oss undan från destruktiva personer och situationer. Gränser dras för att säga vad som är ok och vad som inte är det.

Vi kan inte förändra andra, vi har endast makten att förändra oss själva. Att förebygga är den nyckel som vi har till vårt förfogande för att inte ramla i en våldsmans eller en våldtäktsmans fällor.

Man kan söka professionell hjälp där man bor, juridisk hjälp och psykologhjälp, och om man inte har de ekonomiska resurserna för detta finns det gratis hjälp överallt. Det finns stöd för misshandelsoffer, stöd för kvinnor som fallit offer för sexuellt våld, polisen har stödprogram, det finns självhjälpsgrupper och hjälp som erbjuds av religiösa samfund. Tusentals kvinnor utstår våld i hemmet och genomlider extrema situationer, ovetande om att de kan ta sig ur dessa. Man måste bara uppbåda modet, be om hjälp och göra något åt saken. Det finns utbildningsprogram för mödrar, kurser där man lär sig ta ansvar och säga ifrån, det finns så många verktyg inom räckhåll för oss, men ibland känner vi inte till dem.

Internet är en öppen dörr för de som lurar på oss och bevakar oss. De tar sig in i vår värld för att charma oss, med en konst som de slipar till perfektion, fulla som de är av falska löften och lögner. Låt oss vara försiktiga med det material som vi laddar upp, foton, personuppgifter, var vi jobbar, vår adress, våra telefonnummer, våra inbokade möten och våra tider.

Det finns en likhet mellan våldsverkare och offer, båda uppvisar dålig självkänsla, osäkerhet på grund av tidigare hjärtesorger, en barndom med frånvarande fäder, barnmisshandel och lidande. Offret väljs ut.

Självkänsla är att acceptera sig själv, att stå på sin egen sida och tycka om sig själv.

Ekonomiskt våld är allt våldsmannen gör eller underlåter att göra, som påverkar offrets ekonomiska överlevnad, till exempel att betala någon lägre lön än vad som är rimligt.

I Argentina, introducerade Lag nr 26.791 och Dekret nr 2396/2012 förändringar i den nationella strafflagstiftningen gällande livstids fängelse. Artikel 80 fastslår att "Livstids fängelse ska utdömas... till den som dödar sin förälder, sitt barn, sin maka/make, sin fd maka/make, eller den med vilken vederbörande har eller har haft en parrelation, sammanboende eller inte". Och i de fall det föreligger "särskilda förmildrande omständigheter kan domaren utdöma fängelse mellan åtta (8) och tjugofem (25) år". (Däremot) kan detta inte tillämpas på en person som tidigare gjort sig skyldig till våld mot offret i fråga.

Trots all medial uppmärksamhet medförde denna lagändring paradoxalt nog en försämring av situationen i mitt land. Dagligen hör man talas om hundratals fall av våld mot kvinnor som bränts, skadats, misshandlats eller mördats. Det finns fall där kvinnan tvingas tiga, för att hon fruktar för sitt liv, och där hon dagligen tvingas utstå situationer som ofta får henne att vilja ta sitt liv. Ibland anklagar samhället den våldsutsatta kvinnan för att själv ha orsakat våldet. Eller som de säger: Något måste hon ha gjort.

Jag vill att du ska förvandla all din rädsla, all självömkan och all den kraft som konsumerat ditt liv fram tills nu till kärlek, självrespekt och personlig mognad. Det dåliga måste försvinna. Det hänger på din inställning och din beslutsamhet att få ett slut på våldet i ditt liv.

Härmed säger jag dig: Du kan klara det!Publicerad: mars 2013

Flera artiklar av: María Victoria Eraso  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe