Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Överklagan av domen förhindrade en abort i Buenos Aires

Sofia Ekbom
LatiCe

Argentina. Utanför sjukhuset Ramos Mejía i Buenos Aires samlades i tisdags ultrafundamentalistiska antiabortorganisationer. Tillsammans ropade de, "A-se-sina, A-se-sina" mördare. Vid sjukhuset befann sig också feministiska grupper med plakat där det stod, För en säker och laglig abort! Separera kyrkan och staten!


Lagliga aborter på sjukhus
Lagliga aborter på sjukhus

Anledningen till att grupperna med så olika budskap samlats där var att inne på sjukhuset befann sig en 32-årig kvinna som tidigare blivit tillfångatagen, utsatt för människohandel och våldtagen. Kvinnan hade fått möjligheten att göra den första lagliga aborten i Argentinas historia. Men aborten stoppades då Buenos Aires konservativa borgmästare Mauricio Macri avslöjade konfidentiell information om kvinnan för anti-abortorganisationen PRO- vida. Föreningen överklagade beslutet om abort och påpekade att, det ofödda barnet, biologiskt och vetenskapligt är en människa, vars liv börjar vid befruktningen. Detta kan ur juridisk synvinkel likställas med det som står i Argentinas konstitution. Domaren beslöt därefter att aborten inte skulle genomföras eftersom hon ansåg att det är bättre om den blivande mamman kan reparera de trauman som händelsen förorsakat när barnet har fötts och inte genom att eliminera dess liv från jordens yta.

I Argentina tillåts endast abort om det är hälso- eller livsfara för mamman, graviditeten är resultatet av en våldtäkt eller om en handikappad utsatts för övergrepp. Detta har dock tolkats olika av domare och läkare som i många fall vägrat kvinnor abort. En anledning till det, är att traditionellt sätt så har kyrkan stått nära staten i Argentina och katolicismen är påtaglig. Samtidigt genomförs runt en halv miljon illegala aborter varje år i landet. Illegala aborter är en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga kvinnor i världen och orsakar i många fall allvarliga skador för kvinnan. De kvinnor som har mycket pengar har möjligheten att resa utomlands och utföra aborten medan det är värre för de som inte har råd. Att legalisera abort i Argentina skulle därför gynna många fattiga människor. Men att ha lagen på sin sida hjälper inte alltid, som i den 32 åriga kvinnans fall. Likväl har händelsen fått igång en het diskussion i Argentina vilket skulle kunna ses som ett första steg till förändring.Publicerad: oktober 2012

Flera artiklar av: LatiCe  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe