Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Att göra abort eller ej

Isabel Soto Mayedo *
LatiCes översättare: Cecilia Wenberg

Det finns många anledningar som kan leda till att du fullföljer graviditeten, som de som får dig att fördöma dem som väljer att avbryta det.

En negativ ton råder nästan alltid när du lever i socioekonomiska förhållanden; när du har stöd från familjen eller har en kärleksfull partner som lovar att stötta dig under alla omständigheter, eller när du har religiösa eller filosofiska övertygelser som får dig att undvika det du anser vara ett brott. För att du antar att det kommer att förstöra ett skapande liv eller när du växte upp i ett samhälle som fördömer denna praxis, eftersom den ser moderskapet som den enda målsättningen för varje kvinna.

Det finns många anledningar som kan leda till att du fullföljer graviditeten, som de som får dig att fördöma dem som väljer att avbryta det på egen risk. ”De kunde ha undvikit det och den sexuella handling som gjorde dem gravida”. Man glömmer oumbärliga mänskliga värden i dessa tider: solidaritet, systerskap och empati.

Kanske är det värt att påminna dig om att 80 procent av världens vuxna kvinnor kan läsa, i mindre utvecklade länder har endast 51 procent denna rättighet. Könsdiskrimineringen undergräver på oväntat sätt våra perspektiv av likasinnade människor för att få utbildning, av tidiga äktenskap och arbete i hushållen, som får många att hoppa av skolan tidigt. Liksom sex i allmänna utrymmen, som begränsar andra till sina hem.

Som om det inte räcker, så råder könsdiskriminering i pedagogiskt utbildningsmaterial och begränsande studier som marginaliserar flickor och kvinnor. Likaså, även i de värsta formerna av arbete och skyldighet att söka försörjning - av egen samt av familjen - i en cirkel av fattigdom, arbetslöshet och otillräcklig skolutbildning.

Mitt i ett sådant scenario så inkluderas förebyggande kampanjer mot graviditet, användningen av preventivmedel och stoppandet av förmågan att få barn utan full garanti för att ge dem minimivillkoren för tillväxt. Våld och sexuella övergrepp sprids med detta, men också de resulterar i oönskade graviditeterna.

Tänk på att patriarkalisk ideologi fortsätter att försöka sakta ner vår utveckling ända in i 2000-talet och ligger till grund för kriminaliseringen av kvinnor som beslutar att göra abort, liksom samtycket för yrkesutövning för att undvika utvecklingen av graviditeter som resultera i oönskade födelser. Detta sker i miljöer utan kärlek, ekonomiskt stabilitet och utan hopp om framsteg, som bara får fattigdomen att växa.

-----------------

* Journalist, kommunikatör och historiker (Havanna, 1968).Publicerad: september 2020

Flera artiklar om: Genus  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe