Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Kommersiell sexuell exploatering av barn i Costa Rica

Isabel Soto Mayedo
LatiCes översättare: Claudia García

Kommersiell sexuell exploatering av barn
Kommersiell sexuell exploatering av barn

Costa Rica. På gatorna fortsätter det att finnas kommersiell sexuell exploatering av barn eller barnprostitution och den förändras endast lite för att driva med dem som försöker att sätta stopp för denna sociala gissel i Costa Rica.

Data från Alianza por tus Derechos (Alliansen för dina rättigheter) organisation för barns opinionsbildning, bekräftar att verksamheten i det centralamerikanska landet nu är mer överlappad samtidigt som den fortsätter att bemöta efterfrågan av vuxna törstiga efter att njuta av en kropp, att göra en film eller ta bilder av en pojke eller en flicka.

Chefen för denna organisation, Rocio Rodriguez, sade att de viktigaste centra av hallickar och pedofiler är koncentrerade främst i gränsområdena och vid kusten. Dessa nätverk ägnar sig åt produktionen av barnpornografi med costarikanska barn av båda könen, bekräftade de icke-statliga organisationer som följer upp problematiken, säger nättidning Crónica Hoy.

Puntarenas, Guanacaste och Limon kännetecknas av en mängd fall, både av kommersiell sexuell exploatering och pornografi, i vilka det medverkar tusentals barn varje år. "Det finns massor av barnpornografi med dessa offer, därför håller vi just nu på att förändra Costa Ricas lagstiftningen gällande barnpornografi, eftersom just nu är påföljderna inte i proportion till brottet som begås", sade Rodriguez.

Problemet är att brotten inte är väl klassificerade och därför resulterar endast en anmälan av varje tio som kommer in i rättssystemet i fällande dom , säger han. Ledamöter från kommissionen för barn, ungdomar och tonåringar i den lagstiftande församlingen deltog i en utfrågningsprocess med olika grupper och experter för att diskutera frågan, lära sig mer om dess orsaker, konsekvenser och tillhörande lagstiftning.

"Frågan om barnpornografi är verkligen överväldigande", avslutar chefen för kommissionen, kristdemokratiske ledamoten Gloria Bejarano. En kongressledamot berättade att när en av de organisationer som deltog visade barnpornografiska bilder, hade vissa medlemmar begärt att de inte skulle visas eftersom bilderna var fruktansvärda.

I hennes åsikt uppnår problemet en högre svårighet i en globaliserad värld präglad av en utbredd tillgång till information och kommunikation, likaväl som till andra tekniker som främjar produktionen av alla typer av audiovisuella material. Detta tvingar lagstiftare att ytterligare fördjupa kunskapen om de i frågan gällande lagar och internationella konventioner för att söka inrättandet av en effektiv strategi mot gissel.

Bland möjligheterna att straffa den skyldige finns att kriminalisera leveransen av detta material samt att via karikatyrer som anspelar på den frågan anstifta till att producera barnpornografi. Klagomål från dem som vakar över barnens situation visar att sexturism och exploatering av barn och barnpornografi, ökade parallellt med turismen i landet, tippad som en av de viktigaste destinationerna för ekoturism i Latinamerika.

Denna verksamhet uppkom under det senaste decenniet och blev en av de viktigaste drivkrafterna för ekonomin i Costa Rica, som tar emot ett årligt genomsnitt på nästan två miljoner besökare, enligt the National Chamber of Tourism. Ett segment av dessa resenärer, vanligtvis från nordliga länder, drivs av prostitution, vilket inbegriper barnprostitution- Trots att kongressen inte har inkluderat någon begäran att kriminalisera innehav av barnpornografi när strafflagen ändrades 1999.

Costa Ricas lagstiftning straffar produktion, marknadsföring och distribution av pornografiskt material med barn. Den kriminaliserar dock inte innehav av sådant material. "Vilken skam och sorg som de sammanställda rapporterna om barnprostitution i Costa Rica orsakar! Vissa utomstående har frågat om Costa Ricas regering är medveten om denna situation eller om det inte spelar någon roll vad som händer. Svaret är okänt", säger en artikel publicerad av www.ticopage.com

Denna artikel kommenteras även av vissa människor som skyller på det rättsliga systemet att det finns aktörer som förstör landets framtid och att det är regeringens uppgift att lösa problemet, medan andra ifrågasätter religion eller utbildningsinstitutioner. Familjens kod, å sin sida, ger föräldrarna ansvaret för vård, fostran och utbildning av barn, som om det onda i barnprostitutionen hade sin grund i hemmet.

Men bortom skulden, skulle det vara bra att samordna undervisning och familjstrategier en gång för alla, samtidigt som man antar åtgärder för att lindra den stigande fattigdomen i landet och sociala katastrofer, insisterar likaväl lärare som sociala aktivister.

År 2011, behandlade Costa Ricas nationella stiftelse av barndom 67 fall av kommersiell sexuell exploatering av barn. Byråns staff medger möjligheten att antalet anmälningar är nedbantad och inte avspeglar verkligheten.

Alianza por Tus Derechos (Alliansen för Dina rättigheter) har bland sina digitala filer många sådana fall likaväl som anmälningar om människor eller nätverk som manipulerar barn för att uppnå sexuella syften med löften om förbättringar av deras liv eller med inga ytterligare förklaring förutom hur de ska bete sig.

Sexuellt våld mot minderåriga har nått "chockerande mått" i Latinamerika och Costa Rica är fortfarande en av de mest drabbade länderna, enligt rapporterna från FN: s barnfond (UNICEF). Under tecknet av globaliseringen, blir prostitution transnationella: Flickor från Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica och Belize erbjuder sina tjänster på bordeller i Guatemala, Mexiko och USA, enligt organisationen.

De som handlar med barnsexturism får betydande årliga intäkter genom pornografi, som vanligtvis distribueras via Internet, där de gömmer undan sina fruktansvärda erbjudanden på hemsidor som cirkulerar på tillfälliga servrarna. Sådana erbjudanden simulerar ibland att de försvinner, för att sedan återigen placeras i nätverkets kanaler under andra koder och signaler som bara stamkunder, dvs.-pedofiler från hela världen, kan upptäcka.

Ett ganska stort antal barn som strövar omkring på de centralamerikanska gatorna och som säljer sig för att överleva blev sexuellt utnyttjade av släktingar eller personer i den närmaste omgivningen. Myndigheterna planerar inga strategier mot den situationen. UNICEF varnar för att promiskuitet och utbyte av kroppsvätskor med vuxna får katastrofala konsekvenser för barn i delar av världen där mer än 560 tusen ungdomar fick aids.

FN erkänner att även om det är svårt att avgöra det exakta antalet barn som blir utsatta för sexuella övergrepp uppskattas att varje år är omkring en miljon av barn offer för biljondollarindustrin av sexuellt utnyttjande. De anser även att övervakningen måste stärkas inom varje område. Pedofiler står för mer än tre procent av de cirka 20 procent av de årliga resorna för sexuella ändamål till denna region och till övriga världens mest fattigaste, poängterar UNICEF.

Vid detta försummande av denna sårbara sektor likaväl som av frågor som rör hälsa och utbildning av befolkningen, tillfredsställer myndigheterna bara behovet av individuella intressen och till slut bidrar de till återcirkulering av fattigdomen i dessa länder.

Möjligheten att tjäna pengar och förbättra deras status avlägsnar varje år tusentals barn från roliga aktiviteter och känslor från barndomen. På så sätt hamnar de i en helvetisk och tidig vuxen ålder, samtidigt som den ojusterade utveckling återvinns i länder som Costa Rica.Publicerad: mars 2012

Flera artiklar av: Isabel Soto Mayedo  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe