Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Manifest för nationell dialog med HBT-personer ("Dialogo Nacional Trans")

Hombres contra la Violencia
LatiCes översättare: Margot Herbertsson

Manifest för nationell dialog med HBT-personer

El Salvadors organisationer för HBT-personer och oberoende aktivister för en lag om genusidentitet i El Salvador.

Under flera år har man arbetat för att få fram ett lagförslag om genusidentitet som garanterar medborgerliga rättigheter för HBT-personer, men utan att få mycket gensvar från lagstiftande organ. På förslag från konferensen för mänskliga rättigheter och alla de organisationer som var representerade där, överenskoms att utarbeta en plan för att sträva mot denna dröm med en bättre strategi för att därmed kunna få större inflytande och få alla berörda involverade.

Målet för denna dialog är alltså att först göra en plan för händelser av betydelse, genom att presentera bakgrunden till det som gjorts fram tills idag, vad en lag innebär, vad den tjänar till samt att analysera värdet av den, viktiga aktioner som genomförs med stöd av PASCA (organisation som arbetar mot HIV och Aids i Centralamerika) och PDDH (organisation för mänskliga rättigheter i El Salvador) med insatser av alla för att genomföra tydliga och konkreta aktioner för att uppnå att lagen stiftas.

Man har sammankallat kvinnliga och manliga HBT-personer från fjorton län för att få en demokratisk och deltagande process.

Detta är den första nationella dialog i vilken vi vänder oss till hela landet för att få en väl strukturerad plan.

Det är inte en fråga som drivs av ASPIDH (organisation i El Salvador som arbetar för HBT-personers rättigheter) utan alla organisationer som driver dessa frågor och alla HBT-personer är huvudpersoner och är de som vill medverka för att få till stånd en plan.

Vad är lagen för identitet och varför är den nödvändig

 • Lagen om genusidentitet är ett lagförslag med målet att:
  • Göra en juridisk markering som respekterar identiteten hos HBT-personer och andra transgender-personer – och garantera deras frihet att utvecklas i samhället.
  • Lag om identitet finns i Argentina, Uruguay, Colombia, Mexico (DF).
  • Lagen möjliggör att kräva rättelse i registreringen av könstillhörighet och ändring av namn via en administrativ åtgärd i medborgarregistret över fysiska personer.
  • Denna åtgärd ställer inga särskilda krav, endast en ansökan från intressenten eller dennes legala representant, då det inte är nödvändigt med utlåtande från läkare eller psykiatriker, inte heller något kirurgiskt ingrepp på genitalierna.
  • För närvarande är vårt samhälles kvinnor och män tillhörande någon grupp av HBT-personer oskyddade och sårbara, då vi saknar dokument som visar vår genustillhörighet.
  • På grund av situationen, bör vi inför offentliga myndigheter och privata organisationer presentera oss och identifiera oss med identitetshandlingar som inte visar vårt genusuttryck.

Fördelar

 • Korrigering av namn och kön vid födseln.
 • Erhållande av nya id-handlingar.
 • Lagen stipulerar en värdig behandling. Detta innebär att genusidentiteten respekteras helt och fullt när det gäller tidsbeställning, registrering eller namn.
 • Minskar stigmat och diskrimineringen på grund av genusidentitet (diskriminering pga sexuell läggning blir straffbar med denna lag).
 • Bidrar till att alla rättigheter tillförsäkras genom att bli erkända som kvinnor (eller män, om det gäller manliga HBT-personer).
 • Bidra till värdigt deltagande i landets politiska liv: att rösta utan att diskrimineras, ha tillgång till sjuk- och hälsovård, utbildning etc.
 • Erkännande av persons genusidentitet som MEDBORGARE.
 • Att fritt få utvecklas i enlighet med sin genusidentitet.
 • Att bemötas enligt vår genusidentitet, och i synnerhet, att identifieras på detta sätt då det gäller det som styrker vår identitet eller med avseende på namn.

För att komma i åtnjutande av alla mänskliga rättigheter bör lagen om identitet bli verklighet i vårt land.Publicerad: oktober 2012

Flera artiklar av: Hombres contra la Violencia • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
 • © 2008 LatiCe