Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Ett arbete till förmån för barn och kvinnor

Celia Maxwell
Fundación Reviresco
LatiCes översättare: Stela Moreno

Reviresco Stiftelse (Fundación Reviresco) startades under det sista kvartalet 2013 för att minska fall av sexuella övergrepp mot barn, våld mot kvinnor och övergrepp mot äldre vuxna. Vår organisation har utbildat cirka 150 kvinnor och män i frågor om konfliktlösning i samhället och den organiska lagen om kvinnors rätt till ett liv utan våld samt polisanmälningars förfaranden mot våld liksom medvetenhet om kvinnor till att leva sina egna liv full ut, bland vissa andra ämnen.

Som det ser ut hittills finns det inga aktiviteter relaterade till frågan om sexuella övergrepp mot barn. Endast en workshop relaterad till denna plåga kunde hållas. Detta beror på det stora avslaget som finns när vi pratar om ämnet. Det är fortfarande tabu i det venezuelanska samhället.

Det är nödvändigt att kringgå motståndet från föräldrar, personal vid utbildningsinstitutioner och samhällen för att hantera problemet med ökade sexuella övergrepp mot barn och hur man upptäcker det. I workshops och möten i frågan om våld mot kvinnor försöker vi införliva det på något sätt.

Stiftelsen samarbetade nyligen med Utbildningsdepartementet i Miranda Bolivarianska Stat i Chacao kommun för att inkludera förebyggande workshops mot sexuella övergrepp mot barn i skolornas verksamhet. Även med utbildningsdepartementet deltagandet finns det mycket motstånd.

Det förväntas att denna allians kommer att underlätta informations kampanjer genom workshops och samtal i kommunens skolor som nämns ovan under år 2020 och att den kommer att utvidgas till hela Mirandino-staten och till andra grannskap.

Denna möjlighet stöds av de senaste uttalandena från riksadvokaten för Venezuela Bolivarianska Republiken om sexuella övergrepp mot två ungdomar som uppstod efter mordet på prästen Jesus Manuel Rondón Molina. Detta offentliga och beryktade faktum har lyckats fånga för tillfället, allmänhetens intresse på behovet av att ägna mer uppmärksamhet åt att förebygga dessa brott mot barn. Det Offentliga Departementet sägs ha mottagit 8 966 klagomål om sexuella övergrepp mot barn och ungdomar.

Det är viktigt att notera att förslaget från stiftelsen för förebyggande av sexuella övergrepp mot barn går utöver seminarier. Det tillhandahåller bildandet av samhälles informatörer mot övergrepp mot barn, med tanke på att det finns mer än 140 000 Consejos Comunales i det venezuelanska territoriet. Personerna som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn skulle ha sin huvuduppgift att öka medvetenheten, utbilda och ge råd till föräldrar, representanter och lärare för skolor i deras samhälle; vad som betraktas som övergrepp mot barn och sexuella övergrepp mot barn, hur det förebyggs, var och hur det rapporteras.

Att utbilda de här informatörerna underlättar kommunikationen med vuxna, barn och ungdomar eftersom de tillhör samma samhälle.

Detta projekt har formulerats sedan 2015, men det har inte haft de nödvändiga ekonomiska resurserna för att starta arbetet med cirka 100 informatörer över hela landet med målet att generera 2 000 informatörer till i sina kommuner.

År 2019 utbildades mer än 50 kvinnor och män för att vara samhällsförsvarare mot våld mot kvinnor, med betoning på kvinnomord och handel med kvinnor och barn. Det gjordes hand i hand med Defensoría Contra la Violencia de la Mujer från Chacao kommun, knuten till Nationella Institut för Kvinnan (INAMUJER) offentliga organ för Ministeriet för folkmakt för kvinnor och jämställdhet.

Man har följt upp anmälningar på kvinnovåld i åklagare samt CICPC, Organ för vetenskapliga kriminella utredningar även 2 och treåriga barn offer av sexuella övergrepp från föräldrar eller personer utanför familjen och fall av övergivna barn. Våldet som drabbats av godtyckliga vräkningar är en annan daglig aspekt som har haft vår uppmärksamhet och juridiskt stöd.

Utmaningar att övervinna: Det institutionella våldet som drabbar offren när de kommer att lämna in sina anmälningar. Personer drabbas dubbelt, det vill säga av deras partners och sedan av tjänstemännen. Kvinnor litar inte på systemet, återvänder till sina hem och har i vissa fall varit offer för dödligt våld efteråt.

Förberedande utbildning för offentliga anställda är viktig och deras medvetenhet om att lösa ärenden så känslig som våld. Det samma gäller med minderåriga men här snarare på grund av byråkrati och förseningar i systemet. På så sätt deltar stiftelsen i arbetsgrupperna tillsammans med cheferna som ansvarar för offentliga skyddsorgan för att skapa större medvetenhet om lidande och förnedring som misshandlade kvinnor upplever.

Reformen av lagen mot våld mot kvinnor, som förväntas ratificeras den 8 mars, innehåller en ny artikel som fastställer ansvarsområden och medverkan av den tjänsteman, tjänstekvinnan, som inte behandlar korrekt en anmälan om våld och personen dödas. De kommer att anklagas och åtalas på samma sätt som gärningsmännen.

Året 2020 ger flera möjligheter att fördjupa förebyggande och skyddsinsatser för barn, ungdomar och kvinnor som drabbas av övergrepp. Vårt arbete fortsätter.Publicerad: februari 2020

Flera artiklar om: Genus  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe