Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Feminister säger att presidentkandidaternas kvinnorättsförslag är "mycket dåliga" och "konservativa"

Desinformémosnos
LatiCes översättare: Lina Muktar Mohageb

Min kropp, mina regler
Bildtext: Min kropp, mina regler

"Mycket dåliga" och "konservativa" så beskrev feminister kvinnorättslagförslagen som framfördes av Mexikos presidentkandidater. Feministerna påstod att kandidaterna inte söker "upprätthålla politiska rättigheter som effektivt tar hand om kvinnor, eller att erkänna de internationella konventioner och lagar som redan är i kraft".

Enligt Lourdes Garcia Acevedo från Nationella Kvinnors Front har presidentkandidaterna istället använt sina förslag i syfte för "att främja intressegrupper, ge politiska tjänster och med politisk vinning i åtanke, inte rättigheter".

Nationella Kvinnors Front-medlemmen fördömde att de politiska partierna och dess kandidater "enbart gav lagförslag i samband med sina kampanjer, för att sedan glömma många av dem".

"Vi är mer än hälften av befolkningen och vi har rättigheter. De bör behandla oss därefter. Vi har redan säkrat rättigheter som har kostat oss mycket att vinna och vi vill inte ha några bakslag. Det är vårt meddelande", sa Nahela Becerril från Nationella Feministers Fronts. Å andra sidan poängterar Adriana Patlan, medlem av Equidad de Genero (jämställdhet mellan könen), att förslagens positioner på kvinnorättsfrågor inte är tydliga och att en agenda för kvinnors rätt är helt "frånvarande".

Kvinnorna fördömde också de "fundamentalistiska försöken att införa helt unika modeller för familjer och kvinnor, som står i motsättning till deras friheter och rätt till att fatta egna beslut. Detta visar förakt för kvinnors och familjers rättigheter och en okunnighet om de garantier som redan finns skrivna i internationella konventioner och nationella och statliga lagar".

Av dessa skäl krävde över hundra kvinnorättsorganisationer och aktivister bland annat att statens sekularitet respekteras helt och hållet, att omedelbar aktion tas för att snabbt förhindra och straffa "kvinnomord med lagens fulla kraft", rätten till hälsa, inklusive rätten till att avbryta oönskade graviditeter, samt en respekt för kvinnors egna samveten och tankar kring deras individuella och kollektiva praxis.Publicerad: april 2018

Flera artiklar om: Genus  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe