Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Video

Oavslutade rättsfall. Tvångssteriliseringar i Peru

CLADEM
LatiCes översättare: Lillemor Andersson

Perú. Sedan 1995 har tusentals kvinnor steriliserats kirurgiskt under osäkra förhållanden och ofta utan giltigt samtycke i Peru, som ett led i genomförandet av Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (Det nationella programmet för familjeplanering och reproduktiv hälsa) under Alberto Fujimoris regering.

En av dem var Mamérita Mestanza som den 27 mars 1998 genomgick en äggledarligatur, efter att ha blivit hotad med fängelse för att ha fler än fem barn. Efter operationen och beroende på att hon inte fick vård i tid, dog hon.

Detta fall kom till den Interamerikanska kommissionens kännedom och år 2003 undertecknades en förlikning mellan staten och de anmälande institutionerna DEMUS, CLADEM, APRODEH, CRR och CEJIL.

Denna video syftar till att medvetandegöra den internationella opinionen om kränkningarna av kvinnors reproduktiva rättigheter och om fallen som, trots existerande bevisning, ännu inte har dragits inför rätta.

Mer kan ses på Cladems hemsida, video-sektionen.

Vi fortsätter att välja bland organisationer, offentliga institutioner och medier bland andra, som överväger spridning, för att föra ut budskap utan avgifter. Man kan skriva till litigio@cladem.org med kopia till vaparcana@cladem.orgPublicerad: januari 2012

Flera artiklar av: CLADEM  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe