Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Avbruten oskuld

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Stella Moreno

Konsekvenserna av en tidig graviditet påverkar resten av livet. Graviditeter hos flickor - mellan 9 och 18 år - vars oroväckande antal fortsätter att öka i alla våra länder, utgör en av de allvarligaste sociala patologierna och den andra dödsorsaken i denna åldersgrupp. Med tanke på den snäva och patriarkala visionen av dem som fastställer de relevanta frågor i den offentliga politiken såväl som för samhällen vars värderingar visar ett starkt inflytande från religiösa läror, är denna sektor av befolkningen en av de mest försummade och därför saknar politiska företrädare för att hävda deras rättigheter. En av de främsta orsakerna till den sårbarhet som barndomen utvecklas i är förekomsten av vuxnas absoluta auktoritet i deras miljö och följaktligen barnens totala försvarslöshet.

De allra flesta vuxna kvinnor - om inte alla - även om många försöker förneka det, har vi drabbats av ett system vars normer marginaliserar flickor och kvinnor som om det var naturlag. Trakasserier och sexuella övergrepp, både i hemmet och i grannskapet, på gatorna eller i skolan, har alltid förekommit så att det blir en slags oundviklig förbannelse för denna hälft av befolkningen. En av de allvarligaste konsekvenserna av sådana attacker är graviditeter i väldigt unga åren.

De institutioner som ansvarar för flickor och kvinnors säkerhet har emellertid inte kunnat skydda dem; antingen på grund av brist på offentlig politik eller helt enkelt saknad intresse för integriteten i en sektor som kännetecknas av dess låga politiska inflytande. Fångade i ett system som straffar dem som tjejer, fördömer dem till graviditeter, födelser och moderskap som de inte är fysiskt eller psykiskt förberedda för, med risk för dödsfall och utmaningen att möta familjens och social marginalisering vars inverkan kommer att orsaka isolering, fattigdom, förlust av självkänsla, oåterkalleliga fysiska och känslomässiga skador och otaliga hot mot deras normala utveckling.

Trots arbetet från några organisationer som försöker agera på denna känsliga fråga, är det brist på åtgärder för att förhindra övergrepp och de förödande konsekvenserna av sådana attacker uppenbara. Samhällen kan fortfarande inte förstå dimensionerna av sitt ansvar i ett problem med sådan betydelse. De går åt sidan när det akuta behovet uppstår för att fastställa juridiska åtgärder - såsom rätten till abort, undervisning om sexual och reproduktiv hälsa, inför denna fruktansvärda pandemi av tidiga graviditeter, alla resultatet av våldtäkt.

En tjej är inte ett objekt eller en sexleksak för männen runt omkring henne, men tusentals av dem tappar slutligen sin oskuld på en av de grymmaste sätt som man kan tänka sig och deras gärningsmän oftast män "man kan lita på ” som föräldrar, bröder, farbröder, präster, lärare och grannar förvandlar dem till sexslavar under hotelser, utan den minsta möjligheten att försvara sig. Man bör undra var är instanser son ska skydda flickor? Var gör rättvisan, utbildning och hälsosystem för?

Var är deras familjer? Dramat kvarstår och antalet ökar dagligen; flickorna försvinner i människohandeln eller deras kroppar kasseras som skräp i någon ravin, utan att samhället reagerar.

Barnets rättigheter förblir en pågående fråga.

elquintopatio@gmail.com
www.carolinavasquezaraya.comPublicerad: november 2020

Flera artiklar om: Genus  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe