Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Den offentliga kvinnan

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Cecilia Wenberg

Historien har lärt oss den bittra sanningen: synen på den kvinnliga kroppen som en kollektiv vara.

Dawn Wooten, en amerikansk sjuksköterska, har de senaste dagarna fördömt de tvingande steriliseringarna på invandrarkvinnor vid County Detention Center Irwin, Georgia. Hennes anklagelser har ”sopat upp damm”, å ena sidan anklagelser från de som försöker diskreditera de som klagar och å andra sidan kravet från högre nivåer i representantkammaren, att göra omfattande utredningar av dessa överträdelser, som möjligen är brott mot mänskliga rättigheter.

Tvingande steriliseringar på kvinnor ur ursprungsbefolkningen eller på kvinnor i de fattigaste skikten i latinamerikanska och afrikanska länder är inget nytt. På 1960-talet agerade ”Corps of Amerikanska fredsbevarare” missionärer för att med våld införa befolkningskontroll på vår kontinent, med ett nådigt samtycke från lokala myndigheter. Denna oerhörda grymhet mot kvinnor som kastrerades på ett brutalt och orättvist sätt, resulterade aldrig i rättegångar och de fick inte någon ersättning.

Den officiella synen från de politiska sfärerna i förhållande till kvinnors rättigheter till sin egen kropp har inte förändrats. Lagstiftande församlingar domineras av en maskulinitet, som fortsätter att föra deras agenda laddad med begränsningar för mer än hälften av befolkningen och på detta sätt förhindras utövandet av denna rättighet av extrema straff. I de flesta av våra länder fördöms kvinnor, flickor och tonåringar som söker hälso- och sjukvård för att avsluta graviditeter, eller helt enkelt när de dyker upp akut på sjukhus. Med andra ord nekas de inte bara rätten att få vård utan även att deras vilja att hitta en humanitär lösning på deras kritiska situation.

Kvinnor, som på grund av att de är födda som kvinnor, förklaras således av allmänhetens bästa, där samhällen styrs under strikta patriarkala koder. Ända in på tjugoförsta århundradet, ses avvikande bakslag i könsperspektivet, som till exempel i Frankrike, där de har börjat attackera unga kvinnor på gatorna för att de har på sig kjol. Det är extremt barbariska handlingar i ett jämlikt och utvecklat land, i vilket det paradoxalt nog föddes de grundläggande tankarna om medborgarskapets rättigheter: frihet, jämlikhet, broderskap.

Återgången till kvinnohatande metoder i länder som lyckats övervinna dessa, talar mycket för hur denna övervärdering av maskulinitet fortsatt genom århundradena. Det kvinnliga könet associeras med underkastelse, lydnad, underlägsenhet och den underordnade rollen för att din kropp ska ses som ett instrument för social nytta genom kontrollerad reproduktion. De feministiska rörelserna har gjort stora framsteg i praktiska termer, men de har inte ens kommit i kontakt med själva kärnan i systemet, vars huvudpunkt är en djup rädsla för kvinnors makt inom traditionellt manliga områden som politik, ekonomi och rättsväsendet.

Kvinnor har lika rättigheter och skyldigheter, i enlighet med fördrag och konventioner. Att bryta ner barriärerna för full utveckling är dock fortfarande ett problem, då de alltjämt är pågående, vilket förhindrar samhällets utveckling mot högre stadier av samexistens. Det kommer att bli nödvändigt att riva ner de föråldrade värderingsstrukturerna som styr oss. Först då kan vi börja om på nytt med en jämlik, rättvis och ömsesidigt respektfull plattform.

Rädslan för kvinnlig makt är det största hindret.

elquintopatio@gmail.com
www.carolinavasquezaraya.comPublicerad: oktober 2020

Flera artiklar om: Genus  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe