Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Offentlig sjukvård och religion

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

Avskiljandet av Staten från Kyrkan utgör en garanti för den politiska korrektheten. Sexuella övergrepp mot flickor, tonåringar och kvinnor, har varit sättet det systematiska, patriarkaliska förtrycket visat sig med full styrka. Därför blir alla normer som motsätter sig deras rätt att bestämma över sin kropp en kränkning av deras integritet. Däri att de rättsliga inskränkningarna för ett säkert avbrott av graviditeten utsätter dem i stället för livsfara och för att bli föremål för rättsliga straff, även om själva aborten skedde av naturliga, spontana orsaker. Det är då viktigt att påpeka att beslutet att utfärda lagar som kriminaliserar och vill förhindra detta kirurgiska ingrepp - många gånger i ett livshotande sammanhang – inte alls har minskat de olagliga ingrepp i syfte att avbryta graviditeten som ofta sker i nästintill ohyggliga hygieniska omständigheter, med fara för moderns liv.

I studier genomförda inom ramen för Dagen för en Global Aktion för en Säker och Laglig Tillgång till Abort, den 28 september, påpekar experterna att drygt 47 tusen kvinnor dör p g a komplikationer vid ett osäkert ingrepp i syfte att avbryta graviditeten. Uppskattningsvis sker ca 22 miljoner osäkra aborter per år i världen.

Även specialister i mänskliga rättigheter betonar att när man nekar laglig tillgång till ett kirurgiskt ingrepp och man gör själva ingreppet straffbart utgör detta en instrumentalisering av kvinnans kropp och är könsdiskriminerande.

Det är ett faktum att i utformningen av dessa lagar har uteslutande, strukturmässigt vertikala, odemokratiska, av män styrda institutioner i vilka kvinnor haft en sekundär, marginell roll, om inte helt obefintlig. I denna fråga har religiösa doktriner spelat en dominerande roll och deras oerhört stora påverkanskraft – framför allt i tredje världsländer – och i grunden fokuserat på inskränkandet av friheten. Emellertid beror dessa inskränkningar inte så mycket på någon moralisk grund utan mest på behovet att stärka sin politiska makt i syfte att hålla sin hegemoni bland andra maktgrupper. Kvinnornas röst har angående denna för dem så pass angelägen fråga tystats och ignorerats med Staternas mest betydande institutioners medverkan.

Av de 194 länderna som erkänts av FN är det bara 5 som har abortförbud oavsett anledning till den. Det är i för sig ett framsteg men en otillräcklig sådan, om man nu vill säkerställa den fulla respekten för kvinnornas rätt till att bestämma över sin kropp. Detta speglar även en annan verklighet, nämligen att lagarna aldrig borde villkoras av institutioner som inte beaktar majoritetens intressen och ännu mindre när de inte överensstämmer med de konventioner och fördragen avsedda att skydda och garantera de mänskliga rättigheterna.

Följaktligen, frågan om att frivilligt avbryta en graviditet förtjänar en bredd debatt inom alla samhällssektorer men särskilt inom de grupperna som är direkt drabbade, nämligen kvinnorna och sjukvårdens personal. För att lyckas med detta måste man närma sig frågan med intelligens, empati och öppet sinne. Beslut tagna efter påtryckningar av några intressegrupper eller efter personliga kriterier kan aldrig göra sig gällande utan att orsaka sprickor i demokratiska och inkluderande samhälle, som de bör vara i nuvarande århundrade.

elquintopatio@gmail.com
Blog: www.carolinavasquezaraya.comPublicerad: september 2020

Flera artiklar om: Genus  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe