Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Rätten till frihet

Carolina Vázquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Amalia Kewenter

Den ständiga kampen att vinna tillbaka sina rättigheter, är kvinnornas största utmaning. Man kan inte ta någonting för givet, inte heller möjligheten till politiskt deltagande. Hälften av världens befolkning hindras från just politiskt deltagande, en av samhällets mest grundläggande rättigheter. Detta beror på strukturer som bottnar i ett patriarkalt och djupt odemokratiskt synsätt. Trots de senaste 100 årens enorma tekniska utveckling, förblir kvinnor på helt ologiska grunder marginaliserade, något som står i öppen kontrast till de påstådda framsteg som mänskligheten hittills har gjort. Denna verklighet förkroppsligas genom de restriktiva lagar som reglerar något av de mest intima i människors liv såsom sexuell hälsa. Men framför allt beror det på ett växande inflytande av olika åskådningar vilka motarbetar kvinnors självständighet och sätter kvinnorna i en underordnad och öppet underlägsen position. I det här systemet, är det flickor och ungdomar som drabbas mest av våldet i sitt vardagliga liv. Redan från födseln blir de utsatta för diskriminering och kränkningar av såväl den fysiska, sexuella som sociala integriteten. De berövas förmågan att försvara sig mot våldet och övergreppen som de utsätts för av omgivningen, och från unga år tvingas de acceptera denna ojämlikhet som en rådande norm. Det gäller även de som lever inom en mer privilegierad krets.

Kvinnohat och machokultur finns i samhällets alla skikt och kulturer, även i socialt välutvecklade länder. Ett jämställt och rättvist samhälle borde vara normen, men istället är dessa framgångar en högst sällsynt realitet. Trots att tonvikt idag läggs på snabba förändringar på politisk och social nivå för att utrota våldet mot kvinnor, ser vi att kvinnor fortfarande har färre möjligheter. Det gäller såväl möjlighet till lika utbildning eller rätt till abort vid graviditet efter våldtäkt, rätt till lika lön för lika arbete, som rätt till politiskt deltagande eller ekonomiska tillgångar. Att avskaffa alla former av institutionell diskriminering eller andra typer av diskriminering på ett tidigt stadium till skydd av flickor, ungdomar och kvinnor, är otroligt viktigt för att inte denna marginalisering även fortsättningsvis blir en livsstil.

En av de mest falska och felaktiga kampanjer som förts mot kvinnors frihet, är påståendet om att feminismen bryter mot samhällets värderingar. Som om jakten på jämställdhet mellan kvinnor och män skulle vara en moralisk avvikelse. De konservativa gruppernas starka motstånd mot kvinnors rätt till ett liv fritt från våld har förstärkts, samtidigt som diktatoriska regeringar starkt påverkas av pingstkyrkornas lärdomar runt om i världen. Deras avsikt är tydlig: att hindra kvinnors deltagande från makt och beslutsfattande, eftersom balansen förändras när det sker en omfördelning av politiskt och socialt inflytande. Det enorma våldet mot kvinnor, kommer från en uråldrig källa av aggression och orättvisa. Våldet är ett medel för att upprätthålla det ’status quo’ som innebär fortsatta privilegier för vissa i samhället. Samma bild går att måla upp av västvärldens ekonomiska system som slår hårt mot olika samhällen och gör att de går sönder av ojämlikhet. Att krossa dessa strukturer skulle inte nödvändigtvis orsaka en obalans i motsatt riktning, utan snarare innebära en förändring som kan gynna hela samhället och därmed leda till fred och rättvisa för alla.

Världen behöver en annan uppförandekod; en inkluderande och rättvis.

www.carolinavasquezaraya.com
elquintopatio@gmail.comPublicerad: december 2019

Flera artiklar om: Genus  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe