Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


En avlägsen värld

Carolina Vázquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Hanna Rosendahl

"... man hävdar att flickor inte kan studera på grund av att de är flickor och att pojkar kan det på grund av att de är pojkar."

En viktig orsak till det daterade politiska och socioekonomiska läget i de flesta latinamerikanska länder är marginaliseringen av flickor och, följaktligen, vuxna kvinnor. Kvinnans historia av diskriminering och avsaknad av möjligheter att utbilda sig påverkar deras demografiska ställning, något som möjliggör en stark kvinnlig närvaro i vår kontinents fattigaste områden. Detta är en verklighet som påvisats i otaliga studier och expertutgivna rapporter. Studier och rapporter som bara hamnar i händerna på andra experter och vars slutliga öde är att arkiverade samla damm. På så vis, i avsaknad av omloppstid och i syfte att behålla kontrollen över ett förkastligt och inhumant system, bestämmer de folkvalda politikerna sig för att förkorta livslängden av denna andel mänsklig talang, kapacitet och perspektiv. Detta passerar obemärkt förbi, under det likgiltiga kollektivets näsor.

Att föreställa sig vad som skulle bli resultatet av ett revolutionärt och nytänkande initiativ som garanterar alla barn i landet tillgång till en utbildning av kvalitet, är en essentiell tankeövning för politiker. Tillsammans med detta skulle modet att ta initiativet att etablera kostupplägg för skolor i områden med låg socioekonomisk status - för utan näringsaspekten kan ingen utbildning fungera effektivt - resultera i en mätbar påverkan på fysisk, intellektuell och psykologisk utveckling för tusentals verkligt undernärda pojkar och flickor. I de minst utvecklade latinamerikanska länderna, som domineras av höga nivåer av korruption, uppskattar man att det finns ett par tusen hushåll som lever av mindre än den minimiinkomst som krävs för att överleva med värdighet. Det är där, i dessa hem, där man brukar offra de mest värnlösa: flickorna.

"I vårt samhälle finns en stor ojämlikhet. Flickan nedvärderas på grund av sitt kön. De kulturella värderingarna i Q’eqchi-regionen beskriver den queqchiska flickans roll som att hjälpa sin mor i köket. Det är flickan som hämtar vatten, hon som hjälper sin mamma att tvätta sina småsystrars kläder, hon som tar hand om sina småsyskon. Den queqchiska pojken är bortskämd, speciellt av sin far. Det är han som leker och ges friheten att gå ut med sina vänner. Det är också pojken som kommer att hugga ved med sin far, till huset [...] Man uppskattar inte kvinnan såsom man gör mannen. Det är hon som påverkas mest".(1)

Det här citatet illustrerar situationen för miljoner flickor i våra länder. Av tradition förkastade till ett liv av underkastelse styr man obönhörligt kvinnan mot en framtid där hon fråntas all möjlighet att uppnå ett fullkomligt och produktivt liv. Det liv som finns tillgängligt för hennes bröder. Hennes utsikter reduceras således till ett äktenskap i förtid som hon inte är förberedd för; osäkra graviditeter och en av total förlust av sin egen frihet. Det är inte bara ett orättvist öde, utan även ett präglat av omfattande våldshandlingar.

En livsstil som anses normal av en del latinamerikanska medborgare är en fantasi - en avlägsen värld - för flickorna från de fattigaste områden, vars egna drömmar krossas mot väggarna i sin instängda hushållerskevärld: hämta vatten, tvätta kläder, lagat mat och sopa; tjäna, tjäna och tjäna för att "det är flickor till för, att betjäna". Den här flagranta kränkningen av kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, en kränkning som normaliseras av traditioner mot vilka man inte kan värja sig juridiskt, kräver såväl hela samhällets uppmärksamhet som ett verkligt löfte om kompensation. En utbildad kvinna är en viktig mänsklig varelse, förmögen att bidra till ett bättre samhälle.

För en marginaliserad flicka är friheten en avlägsen värld.

www.carolinavasquezaraya.com
elquintopatio@gmail.com

-----------------------------

(1) Hämtat från rapporten "Barnäktenskapet i Guatemala", utfärdad av kommunalrådet i San Pedro Carchá och utarbetad till förmån för Plan InternationalPublicerad: oktober 2018

Flera artiklar om: Genus  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe