Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Upprop till kamp den 8 mars av bondekvinnor

Biodiversidadla
LatiCes översättare: Stella Moreno

"Vi uppmanar alla kvinnor och män till mobilisering, aktion och kamp denna 8 mars 2018. Det datumet kommer att förstärka den feministiska kampen med våra former av motstånd, fördömande och konfrontation till kapitalet och patriarkatet genom vår kontinents historia. Där bonde kvinnor fortfarande är närvarande för att förstärka klasskampen som tillåter oss ändra orättvisorna i världen".


Bondekvinnor gör motstånd

Vi bondekvinnor, urfolkskvinnor och svarta kvinnor organiserade i den Latinamerikanska Samordning av Landsbygdsorganisationer - CLOC / LVC kallar alla kvinnor och män till mobilisering, handling och kamp i denna 8 mars 2018. Denna dag förstärker vi den feministiska kampen med våra former av motstånd, fördömande och strid mot kapitalet och patriarkatet över historien om vår kontinent och där vi landsbygden kvinnor är alltid närvarande för att stärka klasskampen som tillåter oss ändra orättvisor i världen.

Idag upplever Latinamerika högers angrepp i dess olika uttryck från regeringar som företräder den härskande klassen intresse i alla våra länder. Riktlinjerna är efterställda och anpassade till den nyliberala politik som införts av USA-imperialismen. De områden som erövrades av folket i vårt Amerika med uppror och kamp av populära organisationer, med kvinnors framträdande och intensiv deltagande hotas och förstörs nu av nya former av mjuka statskupper. Vi bondekvinnorna reser oss upp för att försvara den verkliga och representativa demokratin med folkligt deltagande och mot de parlamentariska och mediala kupperna.

Vi höjer våra flaggor i försvar av mark, vatten, territorium, inhemska frön och naturtillgångar. Vi fördömer transnationella agrar-hydro-gruvbolag som tillskansar sig, förgiftar vårt land, dödar våra floder, våra inhemska frön och förstör allt det liv de går igenom. Vi gör en speciell uppmaning till försvar av vatten, en väsentlig naturresurs för människors liv, för produktion av mat och för planetens liv. Vatten som under de senaste åren är i mitten av konflikter mellan ursprungsbefolkningen, bönder, afro-ättlingar och fiskare och multinationella företag som vill privatisera och inhägna våra floder, sjöar och källor. Företagen som mördar kämpare och försvarare av folks rätt att vattna, t ex Honduras ledare Berta Cáceres. Således säger vi landsbygdskvinnor nej till privatiseringen av vatten, vatten är en mänsklig rättighet.

Nyliberalismen frammarschen på kontinenten har i sitt sköte konservatism och patriarkat, som ökar förtryck, utsugning och diskriminering av kvinnor också intensifiering av människohandel samt migration till andra länder för utsatta, osäkra tvångsarbeten, sexuella övergrepp och alla former av våld.

Det finns en ökning av fysiskt våld, våld i hemmet, sexuella övergrepp mot kvinnor på landsbygden och i staden. Därför vi bönderna bekräftar vårt ständiga arbete med Kampanjen Stoppa Våldet mot kvinnor och förbinder oss att ta itu med detta våld i samhällen, i organisationer och på fältet varje dag.

Vi fördömer det våld som drabbar kvinnor i sociala konflikter för markrättigheter i landsbygd, i krig, i militariseringen av våra territorier, genom gruvdrift och jordbruksnäringen som kränker och förnekar kvinnors rätt att leva på landet och att organisera sig och slåss för denna rättighet.

Vi uppmanar kvinnor från landsbygden att visa vikten av deras arbete som bonde, urfolkkvinnor, fiskarkvinnor för att garantera livsmedelssuveränitet och främja agrar- ekologi och bevarande av utsäde och den biologiska mångfalden samt betydelsen av detta arbete för livet i territorierna och den lokala och landets ekonomi. Vi kan inte tillåta dem att sätta oss i assistansprogram för att ta itu med fattigdom och behandla oss bondekvinnor som offer.

Vi är landsbygd, urfolk och afro ättling kvinnor som har byggt vägar av hopp och befrielse för kvinnor. Vi kämpar för ett erkännande av vårt arbete inom området, som är nödvändig för mänsklighetens överlevnad. Vi har rätt att bevara och erkännas vår livsstil, vår kunskap, vår rätt att bo på landsbygdsområden i våra länder och territorier. Vi ha rätt att leva utan våld och bygga livsmedel suveränitet liksom rätten till vår bonde och populär feminism.

Därför bejakar och försvarar vi de rättigheter som vi har uppnått och uppnåtts genom vår kamp och vi förespråkar erkännandet och garantin för av de rättigheter som vi smider i motståndet och den dagliga praktiker socialt och historiskt.

Mot neoliberalism och patriarkatet
Bondekvinnor stå upp i kampen!
Utan feminism
Det finns ingen socialism!

Källa: CLOC Vía CampesinaPublicerad: mars 2018

Flera artiklar om: Genus  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe