Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Ecuadors president inviger Kommittén för befolkning och utveckling organiserad av FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika (ECLAC) och trotsar därmed den Katolska kyrkans makt

Articulación Feminista Mercosur
LatiCes översättare: Susanna Berthelsen

Ecuador. Ecuadors president, Rafael Correa, invigde idag (4 juli 2012) Kommittén för befolkning och utveckling organiserad av FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika (ECLAC). Därmed trotsade han den Katolska maktens inflytande över den ecuadorianska politiken.

Samtidigt som han tackade för gratulationerna från representanten för ECLAC och erkännandet från UNFPA för att ha utformat en Nationell strategi för familjeplanering och förhindrande av tonårsgraviditeter och på så sätt visat att dessa fenomen numera tas hänsyn till i regeringspolitiken, nämnde han också de påtryckningar som hans regering utsätts för från biskopar inom den Katolska kyrkan i frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa.

Alicia Bárcena, chef för ECLAC, försäkrade i sitt tal att en av de aspekter som man bör ta hänsyn till när man lägger politik är kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. I en stor del av Latinamerika är tonårsgraviditeter ett av de största problemen som på lång sikt påverkar utvecklingen särskilt bland de fattigaste befolkningsgrupperna. Hon påpekade att en av de viktigaste indikatorerna på fattigdomsklyftorna i regionen är mängden tonårsgraviditeter som i många länder har ökat. Därför gratulerade hon värdlandet till att ha implementerat den Nationella strategin för familjeplanering och förhindrande av tonårsgraviditeter.

Enligt uttalanden från representanter för kvinnoorganisationer som deltog vid konferensen är det av yttersta vikt för utvecklingen av statlig politik att man vidhåller den ecuadorianska statens sekulära karaktär och på så sätt garanterar att den legislativa makten och den statliga politiken hålls åtskilda från alla sorters religiös tro. Detta för att garantera de mänskliga rättigheterna och framförallt kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. “Det är bra att veta att president Correa är överrens med oss om att problemet inte är Gud, utan hans mellanhänder” sa en av deltagarna från feministrörelsen.

Kommittén för befolkning och utveckling

Representanter för 33 medlemsstater och associerade medlemmar i FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien (ECLAC) kommer att delta i Kommittén för befolkning och utveckling där man kommer att behandla relevanta diskussioner inom frågor rörande befolkning, territorium och hållbar utveckling.

På konferensen, organiserad med stöd av den ecuadorianska regeringen och FN:s befolkningsfond (UNFPA:s) regionala kontor för Latinamerika och Karibien, kommer man att behandla ämnen som rör uppföljningen av aktionsprogrammet från FN:s Internationella konferens om befolkning och utveckling (Kairo, 1994) efter 2014 i Latinamerika och Karibien och den Regionala Latinamerikanska Aktionsplanen som fastställdes i Mexiko 1993 där länderna i regionen kom överens om att förenkla utbytet av nationella erfarenheter i utformandet av befolkningspolitiken.

Bland de ämnen som kommer att behandlas återfinns också befolkningsräkningarna som genomfördes år 2010, de huvudsakliga demografiska tendenserna i regionen och deras konsekvenser, åldrandet och äldres rättigheter, ursprungsbefolkningarna, befolkningar med afroamerikanskt ursprung i Latinamerika och internationell och intern migration.Publicerad: augusti 2012

Flera artiklar av: Articulación Feminista Mercosur  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe