Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Moderskap i barndomen? Vems ansvar?

Carlos Ayala Ramírez
Alai-Amlatina

Moderskap i barndomen: att hantera problemet med tonårsgraviditeter är ämnet för Staten av Världsbefolkning 2013, utgiven av FN:s befolkningsfond. Uppgifterna är oroande: varje dag föder 20 000 ungdomar i utvecklingsländerna och ca 200 flickor dör som en följd av en tidig graviditet. I hela världen dör cirka 70 tusen tonåringar varje år av orsaker relaterade till graviditet och förlossning. I Latinamerika och Karibien, är den ledande dödsorsaken för kvinnor mellan 15 och 19 år i relation med graviditet. Dessutom tror man att det årliga antalet osäkra aborter bland tonåringarna mellan 15 och 19 år uppgår till 670 000 i subkontinenten.

Bakom dessa uppgifter finns historier om verkliga människor, med sorg, oro och frustration. Till exempel, Maricela en salvadoransk flicka som är 18 år: "Jag flyttade ihop med min partner när jag var 14 år. Mina planer var att ha ett stabilt förhållande, fortsätta studera och vara professionell i framtiden. Men jag blev gravid vid 15 års ålder. Först, visste jag inte ens hur man tar hand om ett nyfött barn. Jag var tvungen att lämna skolan." Vad förklarar omfattningen av dessa uppgifter och dess inverkan på de personliga historierna? Enligt rapporten, är tonårsgraviditeter inte vanligtvis resultat av en kvinnas beslut utan av bristen på möjligheter och sociala, kulturella och ekonomiska pressen som ungdomarna utsätts för av omvärlden. Många samhällen begränsar tillgången till information om sexuella och reproduktiva rättigheter under den falska tron att detta påskyndar uppkomsten av sexuell aktivitet. På så sätt kränks ungdomarnas rätt att informera sig ordentligt och lära sig att fatta beslut baserade på kunskap.

Men inte bara det. Rapporten tillägger att ett annat sätt att kränka rättigheterna uppstår när det inte finns någon garanti för kvinnor från barndomen att starkt utveckla sig själva som människor, med genomförbara livsprojekt, i rättvisa sociala sammanhang som är icke våldsamma, där deras beslut värderas och accepteras. Om detta är så, är slutsatsen att man bör ändra den traditionella synen som anklagar tonåringarna för att bli gravida, och ser att lösningen endast ligger i en förändring av deras beteende. För FN:s befolkningsfond, är den verkliga utmaningen för regeringar, samhällen, familjer och skolor att övervinna fattigdomen, eftersträva jämställdhet och tillgång till tjänster och möjligheter för flickor och tonåringar.

Några av de åtgärder som föreslås för att övervinna denna utmaning är följande: synliggöra flickor mellan 10 och 14 år (för att skapa en effektiv skyddspolitik), utveckla flerdimensionella strategier (som grundligt analysera orsakerna till graviditet); skydda mänskliga rättigheter för flickor och tonåringar (särskilt deras rätt till utbildning och hälsa); involvera män och pojkar i lösningen (genom att främja kritisk kunskap om diskrimineringspraxis, våld och ojämlikhet), och utöka tjänsterna relaterade till sexualupplysning (för att skydda inte bara mot graviditeter, utan även sexuellt överförbara sjukdomar).

Därför är sökandet efter social rättvisa, jämställd utveckling och utökande av flickors aktionsområde det sanna sättet att minska tonårsgraviditeter. Denna nya strategi insisterar därför på behovet av att omvandla omständigheter, villkor, regler, värderingar och strukturella krafter som dels vidmakthåller tonårsgraviditeter, och dels, isolerar och marginaliserar gravida tjejer. Förändringen kommer att innebära att flickorna inte bara har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa, men framför allt att de befrias från fattigdom och ekonomiska och sociala påfrestningarna, vilket ofta resulterar i graviditeter. Därför, ligger det verkliga måttet på framgång eller misslyckande av regeringar, utvecklingsorgan, det civila samhället och gemenskaper i om behoven hos denna osynliga och försummade grupp kan tillgodoses.

Nu när man erkänt de sociala orsakerna till problemet, måste vi inte undgå att notera familjens ansvar. I rapporten betonas att föräldrarna har en, direkt eller indirekt, central roll för att avgöra framtiden för sina tonårsdöttrar. Som tilldelade roller har föräldrarna makten att stärka och vidmakthålla ojämlikhet mellan könen eller att ingiva idén om att flickor och pojkar bör ha samma rättigheter och möjligheter i livet. De kan förmedla, eller inte, information om sexualitet och hur man undviker en graviditet. De kan värdera utbildningen av deras döttrar och söner, eller kan framkalla i deras döttrar tron på att deras enda öde är äktenskap och moderskap. Föräldrarna kan hjälpa flickorna att utveckla sina praktiska färdigheter och uppmuntra dem att vara självständiga eller de kan ge upp för de ekonomiska eller samhällets påtryckningar, och tvinga döttrarna till ett äktenskap och ett liv i beroende ställning. Att synliggöra denna verklighet, och anta utmaningarna på ett realistiskt och engagerade sätt, är den väg som föreslås i denna nya rapport om moderskap i barndomen.Publicerad: november 2013

Flera artiklar av: Alai-Amlatina  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe