Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Var fjärde timme mördas en 30-årig kvinna eller yngre i Brasilien

Débora Prado
Adital

Var fjärde timme mördas en kvinna eller yngre i Brasilien

Brasilien. Engagemangkampanj för att utveckla försvar av Maria da Penhas lag. Kartläggning av våldet under 2014 uppmärksammade vikten av köns- och rasdiskriminering i ökningen kvinnomord på unga i Brasilien.

Morden på kvinnor har mer än fördubblats i landet under de senaste decennierna, från 2,3 per hundratusen invånare 1980 till 4,8 mord per hundratusen invånare 2012 - en hög tillväxt på 111 %. Bland ungdomarna är uppgifterna ännu mer alarmerande: mordfrekvensen är 7,7 mord per hundratusen invånare, år 2012, dvs. var fjärde timme mördades en kvinna under 30 år i Brasilien. Andelen mördade kvinnor yngre än 30 år är 60 % högre än för kvinnor i sin helhet.

Data som nyligen släpptes av Sangari Institutet, på Våldets karta 2014 - Unga i Brasilien, visar en ökning av mord, inte bara på kvinnor utan även som en rörelse som missgynnar den brasilianska befolkningen som helhet, speciellt den manliga: mordfrekvensen bland män har även fått en större tillväxt på 156 %, från 21,2 per hundratusen i 1980 till 54,31 per hundratusen år 2012.

Enligt sociologen Wania Pasinato, utredare av Pagu/UNICAMP och konsult för UN Women, behöver området av offentlig politik bättre förstå orsakerna till det ökande antalet mord på kvinnor, för att kunna möta dem mer effektivt. Ett viktigt steg i denna riktning är att öka produktionen av statistik och nationella rapporter om våld mot kvinnor.

"Utifrån den information som finns, är det omöjligt att veta relevansen av könsrelaterat våld och brott i denna ökning av kvinnomord. Vi behöver veta om kvinnomord följer med den globala kriminaliteten - påverkat av förekomsten av faktorer såsom rån och mord, organiserad brottslighet eller narkotikahandel etc. - eller om de antar egenskaper som är specifika och som är oberoende av den globala kriminaliteten, till exempel, våld i nära relationer eller sexuellt våld mot kvinnor i landet ", förklarar hon.

Ett annan alarmerande faktum från Våldets karta är att rasdiskriminering påverkar också de våldsamma dödsfallen: 146,5 % fler svarta män och kvinnor mördades än vita människor i Brasilien under 2012. Enligt sociologen, med tanke på dessa uppgifter finns behovet av det latenta utbytet mellan områdena allmän säkerhet och kampen mot diskriminering för att vända denna växande trend av mord.

"Å ena sidan, vad gäller området bekämpning av våldet mot kvinnor måste det ses över om kriminalitet påverkar denna grupp, kvinnor kan mycket väl vara ett offer av kriminalitet samtidigt som de är offer i nära relationer och familjen, likaså i andra situationer som kan, eller inte kan, kopplas med bristande jämställdhet i Brasilien.

Dessutom, visar forskning att området för offentlig säkerhet måste ägna mer uppmärksamhet åt sambandet mellan diskriminering och våldsam död”, rekommenderar konsulter. Hon förklarar också att det fortfarande finns mycket traditionell uppdelning mellan män och kvinnors roller i Brasilien, som starkt påverkar kvinnans ställning i samhället. "Vad kvinnan kan eller inte göra är nära relaterat till kvinnors roll i samhället”.

Betydelsen av ojämställdhet

Domaren Adriana Ramos de Mello, Domstolen av Rio de Janeiro, en viktig mätare av könsrelaterat våld bland morden på kvinnor i landet är att kriminalisera kvinnomord - dödandet av en kvinna pga. hon är kvinna. Kvinnomord motiveras ofta av hat, förakt eller känsla av förlust av äganderätten över kvinnan.

"Lyfta fram den här typen av brott har en viktig symbolisk effekt i rättsväsendet och kan bidra till att synliggöra processegenskaper som det ännu inte har tagits hänsyn till. I en studie som jag genomför i Rio de Janeiro, såg jag att Maria da Penha lag nästan inte nämns i några mordfall. Detta är en brist och kommer att leda till att de flesta kvinnomord kommer att hamna i en "massgrav", samtidigt som det genererar en frånvaro av genusperspektivet i utredningen ", säger domaren, som utreder morden på kvinnor i staten mellan 2000 och 2010.

"Tyvärr minimeras fortfarande kvinnomord, det anses som ett passionsbrott, där förövaren inte utgör en risk för samhället. Mordet anses vara en isolerad händelse och säkerhet och rättvisa systemet inriktar sig mer på den mördade kvinnans beteende än på den anklagades. Det finns en osynlighet som väsentligt försämrar kvinnors tillgång till rättsväsendet”, beklagar hon.

Det mycket högre antalet mord på män, bidrar också till att förstärka denna osynlighet, resultatet av bristande jämställdhet i landet, enligt domaren. "Kvinnor dör och, till stor del, mördas de av deras sexualpartner som har en känsla av äganderätt mot dem. Men statistiskt är antalet mycket mindre än antalet mord på män på gatorna, därför bagatelliseras kvinnomord, och en känsla av att man inte behöver oroa sig så mycket om våld i hemmet förmedlas”, säger domaren, som också är medlem av Fonavid, Nationellt forum av domarna som specialiserar sig på våld mot kvinnor, i nära relationer och inom familjen.

Enligt domaren, dominerar våldet i nära relationer i hennes område. "Jag har observerat i de processer jag studerar att cirka 70 % till 80 % av offren mördades av sin partner eller före detta partner, när kvinnorna bestämde sig för att bryta relationen", säger domaren.

I Sao Paulo, visade uppgifter från statens allmänna säkerhetsavdelning att situationen är likartad: mellan januari och april i år, är 63,2 % av mord orsakade av konflikter mellan par, var kvinnor. Med tanke på dessa brott och sådana andra där mordet begicks med sexuellt våld - två av de villkor som tas upp i senatens proposition nr 292/2013 som karakteriserar kvinnomordet, uppskattar man att varannan dag mördas en kvinna pga. hennes kön enbart i delstaten Sao Paulo.

Svar

Domaren anser att, förutom standardisering, är landet i behov av offentliga policys som verkar för att stävja kulturen av könsdiskriminering i det långa loppet. Åtgärderna i detta avseende, noterade domaren, är att införa "förändringar i läroplanerna för att arbeta med frågor som berör jämställdhet mellan könen, medvetandegörakampanjer bland befolkningen och spridning av information till kvinnor om deras rättigheter och hur man kan få dem, eftersom det ofta händer att offret inte tror att våldet mot henne som begås av hennes partner kan sluta i mord."

På kort sikt, enligt domaren, är det nödvändigt att säkerställa efterlevnaden av Maria da Penhas lag, som försöker förebygga att våldet mot kvinnor slutar i mord. "Rättvisan måste utrusta bättre genomförandet av Maria da Penhas lag. Lagen ska lämna specialdomstolarna för att även tillämpas av juryn i vanliga domstol. Vi behöver en formell databas samt kvinnojour för kvinnorna som är i riskzonen för liv eller kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Det är också nödvändigt att det ska finnas utredningsprotokoll inom rättsväsendet för att bidra till att synliggöra problemet samt säkerställa en effektiv definition av förövarnas ansvarsområden”, rekommenderar Rio Janeiros domare.Publicerad: oktober 2014

Flera artiklar av: Adital  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe