Latice - Latinamerika i Centrum

Nättidskrift
I LatiCe kan du läsa om sexuella och reproduktiva rättigheter, miljö, ursprungsbefolkning, funktionshinder, gräsrotserfarenheter samt mänskliga rättigheter.
-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Med denna temadossier vill LatiCe bidra till att öka kännedom om människohandel (eller trafficking) och människosmuggling i Latinamerika.
Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Tidigare publikation

Ungdomsbrottslighet: Förebyggande åtgärder, frihetsberövande, rehabilitering

Ungdomsbrottslighet

Syftet med denna publikation är att öppna ett utrymme för reflektion och diskussion, genom dialog med de berörda sociala aktörerna kopplade till ungdomsbrottsligheten i Guatemala, Uruguay och Argentina.
Ungdomsbrottslighet: Förebyggande åtgärder, frihetsberövande, rehabilitering, läs mer

Why do we oppose mega-mining?

Why do we oppose mega-mining?

Genom denna publikation vill vi synliggöra tre fall av folkets motstånd mot de storskaliga gruvprojekten i Latinamerika.
Why do we oppose mega-mining?, läs mer

Latin America-Woman is Movilized for her right

Latin America-Woman is Movilized for her right

I denna publikation finns texter av kvinnor som organiserar sig, marscherar i protest och kämpar för sina rättigheter.
Latin America Women is Movilized for her right, läs mer

Trans-strukturering av begreppet sexuell

Trans-strukturering av begreppet sexuell

Några av ämnena som tas
upp i denna publikation är situationen för HBT-samhället, berättelser av föräldrar till homosexuella barn, mobbning, diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, hatbrott och familj mångfald.
Trans-strukturering av begreppet sexuell, läs mer

Att försöka förstå funktionshinder

Att försöka förstå funktionshinder

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att det i dag finns omkring 650 miljoner funktionshindrade i världen. Det vill säga att cirka 10 % av jordens ...
Att försöka förstå funktionshinder, läs mer

Latinamerika skildrat genom kvinnor

Latinamerika skildrat genom kvinnor

I denna publikation finner vi, skildrat genom kvinnor, de problem som vi kvinnor lever med i vårt Latinamerika. Latinamerika skildrat genom kvinnor, läs mer


arkivVi samarbetar med

Hormigón Armado

Hormigón Armado
Skoputsarnas Tidning

-----

Translators
without border

Translators without border
Översättare utan gränsLatice arbetsgrupp rekommenderar dig att lyssna på:

  • Radio Taller - 91.1 Mhz
    på nätet"Mujeres con intención"torsdagar kl 15.00 - 18.00 och söndagar kl 12.00 - 13.00 (CET).  • "No Más Violencia a las Mujeres del Campo" (Inte mer våld mot kvinnorna på landet) Radioteca.net


Vi rekommenderar även


  • RadiotecaUtbytes portal för radioproduktioner med delad äganderättighet, bildad gemensam med hundratals radiostationer, centrer och nätverk av Latinamerika och andra världsdelar.
  • Radio la GranjaSjälvförvaltade projekt av förening "la Granja 102" som vill skapa en plattform av fri kommunikation för alla som bor i San Jose bostadsområdet av Zaragoza, Aragon, (genom Internet).
Projekt

Utbildning i gastronomi Utbildning i gastronomi
På grund av säkerhetsåtgärderna inför pandemin och för att optimera utbildningsprocessen delades deltagarna i två grupper för att delta i workshops. Utbildningen är intensiv och i varje workshop måste deltagarna tillaga mellan 5 och 8 recept på ett professionellt sätt, som om det vore för en restaurang.

Utbildning i gastronomi

Den 29 november 2020

Nedskärningar, pandemi och brist på politik förvärrar barnens situation i Chiapas Barnens situation i Chiapas
I denna pandemi har arbetande minderåriga lämnats utan arbete eller har slutat hjälpa sina familjer att generera pengar, vilket huvudsakligen utgör viktiga begränsningar för tillgång till mat eller utbildning.

Desinformémosnos
Den 13 november 2020

I Guatemala finns det många dödsfall
Det kan vara en pandemi, en storm, hård vind en torka, det spelar ingen roll, allt används som förevändning av staten för att plundra och ytterligare skada de utestängda. Inte heller spelar det någon roll vilken regering som är i tjänst, det finns ingen stor skillnad mellan den ena dockan och den andra, ...

Ilka Oliva Corado
Den 13 november 2020

Katastrofens ursprung
Det var inte orkanen som förstörde livet för tusentals guatemalanska familjer. Guatemala är ett land som fått ta hårda smällar till den graden att all möjlighet till utveckling har försvunnit under de senaste årtionden.

Carolina Vásquez Araya
Den 31 oktober 2020

Glädjen som folken med självaktning känner
Den stunden kommer att folken tröttnar på maktmissbruket och orättvisorna. Upprörda, strävar de efter friheten och demokratin. Vissa folk gör det senare än andra eftersom vart och ett gör sin egen process och smider sin egen historia. ...

Ilka Oliva Corado
Mer nyheter
Artiklar om de sociala rörelsernas erfarenheter liksom övriga nyheter om Latinamerika.
Tidigare nyheter
Den 3 december 2020

40 år av tzotzil – kvinnornas territoriella försvar i Aldama Kvinnornas territoriella försvar i Aldama
Ledaregenskaper är det som kännetecknar tzotzil -kvinnorna från Aldama, Chiapas och inte gråtande och klagovisor som grundas på underkastelse. De pratar om sin rätt till marken och området och betonar behovet av att leva i fred ...

Biodiversidadla
Den 23 november 2020

Använda den fäderneärvda kunskapen för att möta pandemin i Peru Använda den fäderneärvda kunskapen för att möta pandemin i Peru
Vi blir tillsagda att tvätta våra händer och vi undrar med vilket vatten vi ska göra det. Vidare uppmanas vi att stanna hemma och vi undrar var någonstans, när majoriteten av oss inte har en lämplig bostad.

Desinformémosnos
Den 21 november 2020

Den politiska dimensionen av ursprungsfolkens andligheter Ursprungsbefolkningen i Bolivia
Den sjätte november, dagen innan den nya regeringen svors in och trots begränsningarna av pandemin, genomfördes en ceremoni för den nyvalde presidenten Luis Arce och vice presidenten, David Choquehuanca, av medlemmar från aymara och quechua folken.

Alai Alanet
Den 31 oktober 2020

Urfolkets värld tom 25 oktober 2020
Öka ojämlikheten. När världens fattigdom ökar nådde miljardärernas rikedom rekordhögt mitt i pandemin.

Servindi
Tidigare artiklar om ursprungsbefolkning
Artiklar publicerade om Latinamerikas ursprungsbefolkning.

Ursprungsbefolkning
Den 21 oktober 2020

Teckenspråk söker erkännande i Kuba för att stödja social integration
En grupp organisationer i Kuba arbetar för ett lagligt erkännande av det kubanska teckenspråket (LSC, lengua de señas cubana) för att säkerställa en ökad social integrering av personer med dövhet, samt att stärka dövas så väl som hörandes mänskliga rättigheter i allmänhet.

RebeliónDen 4 oktober 2020

Tecken från tystnaden till inkluderingen: historier om döva venezolaner i Peru - del 3
Bliomar Requena tycker att inkluderingsfrågan måste behandlas utifrån en annan synvinkel. I stället för att försöka att de venezolanska döva ska passa in i det peruanska samhället bör man sträva efter att alla döva personer integreras med de hörandes folkgrupp.

ServindiDen 3 oktober 2020

Tecken från tystnaden till inkluderingen: historier om döva venezolaner i Peru - del 2 Mary Carmen López och Jhon Rodriguez
Till skillnad från de hörande invandrarna, de som är döva står inför ytterligare en svårighet när de vill integrera sig till det mottagande landet, nämligen att de måste lära sig ett nytt språk: det lokala teckenspråket.

ServindiDen 1 oktober 2020

Tecken från tystnaden till inkluderingen: historier om döva venezolaner i Peru Döva migranter från Venezuela
"När jag kom fram fick jag sova över hos De Dövas Föreningen som hjälpte mig under en månadstid. Det var inte lätt för mig. Vi fick tigga pengar på gatan mot att vi delade ut lappar med en text som förklarade att vi var döva, inte fick något arbete och behövde pengar för att betala kost och logi"

Servindi


Tidigare artiklar om funktionsnedsättning
Artiklar publicerade om situationen för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning

Den 7 november 2020

COVID kassan töms för främjandet av sojaexportörer i Paraguay
Deputeradekammaren har antagit ett lagförslag som tillåter delvist användande av de 1,6 miljarder dollar som ursprungligen sattes undan för krishanteringen av COVID-19 till att muddra Paraguay och Paraná floderna ...

BiodiversidadlaDen 21 oktober 2020

Köksträdgården vid dörren: den gröna trottoaren Carlos Briganti
Argentina. Carlos Briganti främjar stadsköksträdgårdar byggda med återvinningsprodukter och nu har han lanserat i sitt kvarter en idé som börjar ha sin motsvarighet in i stan: odla köksgrönsaker på trottoaren. Skörden blir den sociala väven, de oväntade samtalen och framtiden.

LavacaDen 18 oktober 2020

Nya transgena grödor, växande spiral av kontaminering
Uruguay. I början av september godkände ministeriet för boskap, jordbruk och fiske nya transgena grödor, både för export av utsäde och för testning.

RAP-ALDen 3 september 2020

Inordna grönsaksländer i hemmen på samma sätt man har ett tv-rum Läraren Marina Sil Acosta, Samordnare på Skolan Urbana Grönsaksländer
Det är ett integrerande projekt i syfte att individen kommunicerar med sig själv, med andra människor och med naturen.

Desinformémosnos


Tidigare artiklar om miljö
Artiklar publicerade om klimatförändringar, livsmedelssuveränitet, urskillningslös skogsavverkning, gruvdrift, bekämpningsmedel, genetiskt modifierade grödor och goda erfarenheter.

Miljö

Den 22 november 2020

Ett blodigt minne från barndomen Filmen av skrik
De är 5 och 7 år gamla. Deras dagar av honung och choklad färgades rött i grymhetens ögonblick. De två satt i baksätet i bilen när deras far knivhögg sin mor och ingen kan berätta för dem idag om hon kommer att överleva och, om hon gör det, hur hon kommer att överleva. ...

Agencia Pelota de Trapo
Den 1 november 2020

Avbruten oskuld
Konsekvenserna av en tidig graviditet påverkar resten av livet. Graviditeter hos flickor - mellan 9 och 18 år - vars oroväckande antal fortsätter att öka i alla våra länder, utgör en av de allvarligaste sociala patologierna och den andra dödsorsaken i denna åldersgrupp.

Carolina Vázquez Araya
Den 18 oktober 2020

Tvåhundra femton tusen, vi fortsätter att räkna...
Tvingat moderskap är en orättvis börda; mot tjejer är det ett oförlåtligt brott.

Carolina Vázquez Araya
Den 8 oktober 2020

De får inte beröva oss våra förvärvade rättigheter
Fredagen den 25 september lade president Lenin Moreno sitt veto mot lagen om bl. a sexuell -och reproduktionsundervisning i sin helhet. Vilken påverkan har hans beslut?

Rebelión
Tidigare artiklar om genus
Artiklar publicerade om sexuella och reproduktiva rättigheter, kvinnomord, sexuell mångfald och liknande ämnen.

Genus

Den 7 oktober 2020

Omar Torrijos och hans kamp för Panamas suveränitet
"Historien är inte glömd, den är levd." Omar Efraín Torrijos Herrera var en privilegierad son under de senaste åren som förstod att politik bestod i att förena känslan av möjlighet, list, kultur och passion för att uppnå målen.

María Victoria Eraso
Den 19 septiembre 2020

Panama och dess historiska medvetande
När jag läser och undersöker Panamas historia upptäcker jag att jag passionerat fördjupar mig i ett djupt hav, fullt av skatter som är värda att bli kända och uppskattade.

María Victoria Eraso
Den 2 juli 2020

Brasilien. Återupptäckten av de stora svarta personligheter som hade "vitmålas" Joaquim Maria Machado de Assis
Varje hänvisning till den stora ikonen inom landets litteratur Joaquim Maria Machado de Assis hudfärg var förbjuden under en lång tid.


Kaos en la red
Den 17 juni 2020

Cimarroner i Panama
Sen jag såg dokumentärfilmen Cimmarronupproret (Dag 70) som Panamas Kulturministeriet producerade, "En filmisk dokumentär av etniskt-historiskt värde för att ytterligare fördjupa sig i det afrikanska bidraget till den panamanska nationaliteten", kände jag behovet av att skriva några ord om den Svarta Etniciteten.

María Victoria ErasoTidigare artiklar om kultur
Artiklar om kultur, dikter eller liknande.

Artiklar om kultur
Den 4 oktober 2020

Jag önskar att det inte var för sent
Hon skulle aldrig komma ner. Claudia gick ner gungande steg för steg med väskan i ena handen och regnkappan under armen. Det kändes som om hon höll på att kvävas. I en sista ansträngning hade hon tagit "transit" kortet för att komma in i Recife flygplatsbyggnad, ...

Norma DragoevichDen 13 september 2020

Koppen
När jag gick i pension var jag faktiskt väldigt glad för att jag var trött på så många års rutin.
Förhållandet med min fru hade varit de senaste åren, låt oss säga lagom bra, ...


Carlos R. MorenoDen 5 augusti 2020

Längtan efter Berta
Virrvarr av skrämda barn på skolgården. Deras ståhej levererade hysteriska tjut. Brundammiga skor hyste små fötter instoppade i Ciudadela-blå strumpor. Det var fallna strumpor, skrapade knän, duvvit skolskyddsrock med uppknuten rosett.

Norma DragoevichDen 2 augusti 2018

Berättelser av Miguel Méndez Pereira
Den fromme
Han var redan över sjuttio års gammal när det här hände, och kanske var det för de 23 år som han tillbringade som fånge och torterades i fängelserna i den stronistiska diktaturen i Paraguay. ...

Kronos
Det var då år 2051 som människorna genom att kriga, överarbeta och ackumulera kapital gjorde uselt bruk av Kronos gåva. Guden vaknade och med samtycke från mänsklighetens andra gudar bestämde sig för att dra tillbaka sin gåva: Tiden.

Miguel Méndez PereiraTidigare litterära texterna
Publikationer om berättelser och dikter.

Litterära


Spanska kurs 2017