Latice - Latinamerika i Centrum

Nättidskrift
I LatiCe kan du läsa om sexuella och reproduktiva rättigheter, miljö, ursprungsbefolkning, funktionshinder, gräsrotserfarenheter samt mänskliga rättigheter.
-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Med denna temadossier vill LatiCe bidra till att öka kännedom om människohandel (eller trafficking) och människosmuggling i Latinamerika.
Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Tidigare publikation

Ungdomsbrottslighet: Förebyggande åtgärder, frihetsberövande, rehabilitering

Ungdomsbrottslighet

Syftet med denna publikation är att öppna ett utrymme för reflektion och diskussion, genom dialog med de berörda sociala aktörerna kopplade till ungdomsbrottsligheten i Guatemala, Uruguay och Argentina.
Ungdomsbrottslighet: Förebyggande åtgärder, frihetsberövande, rehabilitering, läs mer

Why do we oppose mega-mining?

Why do we oppose mega-mining?

Genom denna publikation vill vi synliggöra tre fall av folkets motstånd mot de storskaliga gruvprojekten i Latinamerika.
Why do we oppose mega-mining?, läs mer

Latin America-Woman is Movilized for her right

Latin America-Woman is Movilized for her right

I denna publikation finns texter av kvinnor som organiserar sig, marscherar i protest och kämpar för sina rättigheter.
Latin America Women is Movilized for her right, läs mer

Trans-strukturering av begreppet sexuell

Trans-strukturering av begreppet sexuell

Några av ämnena som tas
upp i denna publikation är situationen för HBT-samhället, berättelser av föräldrar till homosexuella barn, mobbning, diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, hatbrott och familj mångfald.
Trans-strukturering av begreppet sexuell, läs mer

Att försöka förstå funktionshinder

Att försöka förstå funktionshinder

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att det i dag finns omkring 650 miljoner funktionshindrade i världen. Det vill säga att cirka 10 % av jordens ...
Att försöka förstå funktionshinder, läs mer

Latinamerika skildrat genom kvinnor

Latinamerika skildrat genom kvinnor

I denna publikation finner vi, skildrat genom kvinnor, de problem som vi kvinnor lever med i vårt Latinamerika. Latinamerika skildrat genom kvinnor, läs mer


arkivVi samarbetar med

Hormigón Armado

Hormigón Armado
Skoputsarnas Tidning

-----

Translators
without border

Translators without border
Översättare utan gränsLatice arbetsgrupp rekommenderar dig att lyssna på:

  • Radio Taller - 91.1 Mhz
    på nätet"Mujeres con intención"torsdagar kl 15.00 - 18.00 och söndagar kl 12.00 - 13.00 (CET).  • "No Más Violencia a las Mujeres del Campo" (Inte mer våld mot kvinnorna på landet) Radioteca.net


Vi rekommenderar även


  • RadiotecaUtbytes portal för radioproduktioner med delad äganderättighet, bildad gemensam med hundratals radiostationer, centrer och nätverk av Latinamerika och andra världsdelar.
  • Radio la GranjaSjälvförvaltade projekt av förening "la Granja 102" som vill skapa en plattform av fri kommunikation för alla som bor i San Jose bostadsområdet av Zaragoza, Aragon, (genom Internet).

Den 31 maj 2020

COVID-19 avslöjar rasistiskt invandringsprojekt i Mexiko Deporterade från USA
Om den pandemiska krisen visar oss något är det att det socioekonomiska systemet som vi lever i inte fungerar. Människor i ojämlikhetens villkor blir ännu mer sårbara och de som kan ha ett minimum av anständiga levnadsvillkor blir privilegierade människor. Detta händer just för att vi lever i ett ojämlikt system där sårbarheten ökar ständigt.

Desinformémosnos
Den 28 maj 2020

Sydamerika är det nya epicentret för coronaviruset Coronaviruset anlände till Sydamerika
Coronaviruset anlände till Sydamerika senare än andra regioner, men det har redan gjort den delen av kontinenten till ett nytt epicentrum av covid-19-pandemin, varnade Världshälsoorganisationen (WHO) oro denna fredag den 22:e.

Rebelion
Den 5 maj 2020

Oanständiga förhållanden
Politiska spel i kristider utsätter miljontals människors liv. Att vi ska infekteras verkar vara ett oundvikligt faktum. Också att vissa av oss kommer att dö. I själva verket bevittnar vi i första raden en händelse som kan äventyra inte bara vår förmåga att överleva, utan också – och mycket viktigt – vår mänskliga känslighet, vår känsla av samhälle och vårt sätt att möta osäkerhet om framtiden, något så långt från våra förväntningar.

Carolina Vásquez Araya
Den 26 april 2020

El Salvador: Den sanitära maktfullkomligheten El Salvador: Den sanitära maktfullkomligheten
Utanför El Salvadors gränser har landets obligatoriska karantän lyfts som exemplariskt med hänvisning till dess påstådda effektivitet när det gäller att få folk att stanna hemma i syfte att bromsa Covid 19:s spridning.

Rebelion
Mer nyheter
Artiklar om de sociala rörelsernas erfarenheter liksom övriga nyheter om Latinamerika.
Tidigare nyheter
Den 16 maj 2020

Återgång till det enkla livet Byteshandel i centrum av folks liv
"Det är maten som ger sant självstyre. Det är genom den Det Goda Levernet kan förverkligas", förklarar Delio från Rådens Förbund Juana Tamas utbildningsavdelning i södra Colombia, vid El Caucas Regionråd för Ursprungsfolken (CRIC på spanska, övers. anmärkning). Sen organisationen bestämde sig för att motverka pandemin med La Minga Hacia Adentro ...

Agencia Pelota de Trapo
Den 22 april 2020

CIDH fördömde den argentinska staten och styrde till förmån för de inhemska befolkningsgrupperna i Salta CIDH fördömde den argentinska staten
Efter mer än 20 års rättstvist gav den interamerikanska domstolen rätt till Association of Indigenous Communities Lhaka Honhat i deras sponsringsanspråk av CELS som inleddes med staten 1998. De beordrade staten att återlämna en samhällsegendom på 400 000 hektar med koppling till den inhemska befolkningen.

Mapuexpress
Den 11 februari 2020

Långsamt wichi folkmord Wichi barn
Det finns sju wichí-barn som inte levde i två år och dog av hunger och törst i januari. Jordbruksföretag demonterade de senaste tio åren 1 200 000 hektar. Och kastade ut hundra tusen kvinnor, män och barn som bodde, åt och botades under deras lummiga tak.

Agencia Pelota de Trapo
Den 21 januari 2020

Ursprungsbefolkningar i Nicaragua hanterar och får tillgång till dricksvatten med stöd av FADCANIC Vattenförsörjningen i samhället Betania
Enligt Pan Amerikansk Hälso Organisation har mindre än 40 % av hemmen tillgång till dricksvatten i den Autonoma Regionen i den Norra Karibiska Kusten i Nicaragua, RACCN, i detta sammanhang Foundation for the Autonomy and Development of the Nicaraguan Caribbean Coast FADCANIC genomförde projektet ...

FADCANIC
Tidigare artiklar om ursprungsbefolkning
Artiklar publicerade om Latinamerikas ursprungsbefolkning.

Ursprungsbefolkning
Den 10 mars 2020

Ge mig en chans Stimuleringsterapi
FADCANIC främjar att pojkar, flickor och tonåringar med funktionsnedsättningar åtnjuter rätten till en relevant utbildning i staden Bilwi.

FADCANIC
Den 29 februari 2020

Webbplats med information om utbildning för personer med funktionsvariation skapas Ekatherina Sicardo
Ekatherina Sicardo, student i konsthistoria vid Universidad Iberoamaericana i Mexico City, och hennes team-medlemmar i Reto-TalentumU, har utvecklat Casiopea. Högre utbildning och funktionsvariation, "en webbplats som siktar till att sprida information om möjligheter inom högre utbildning eller professioner för personer med funktionsvariation i Mexiko".

DesinformémosnosDen 28 maj 2016

Nationell Karavan av Personer med Funktionsnedsättning mobiliserad för en inkomst av 500 BOB/månad
Kravallpolis hindrar demonstranterna att komma in i torgetLa Paz, den 27 maj 2016 som ett resultat av hjälplösheten inom Bolivias mångkulturella stat och framför de politiska hånen av Evo Morales regering och de 63 undertecknade avtal som dock inte uppfylldes liksom, med de 40 000 000 BOB, som vi under 2008 lyckades få för att främja personer med funktionsnedsättning, och inte skulle användas i annat syfte såsom ministeriets eller regerings egna uppgifter.

Carlos Mariaca AlvarezDen 27 maj 2016

Personer med funktionsnedsättning kämpar för sina rättigheter
Bolivia. Senaste dagarna visades det i svenska medier konfrontationen mellan bolivianska polisen och en grupp personer med funktionsnedsättning (många av dem rullstolsbundna) som försökte närma sig presidentpalatset för att redogöra för sina krav. Nedan publicerar vi uttalande av Personer med Funktionsnedsättning av Vigilia de San Francisco (San Francisco Vakan) från april i år.

PCD de la Vigilia de San FranciscoTidigare artiklar om funktionsnedsättning
Artiklar publicerade om situationen för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning

Den 19 maj 2020

COVID-19 stoppar inte avskogningen i den brasilianska Amazonas Avskogningen i den brasilianska Amazonas
Under april månad upptäckte miljöövervakningen att avskogningen i den Brasilianska djungeln ökade med 64%. Restriktionsåtgärdena som genomförts för att bekämpa coronaviruset stoppade inte de olagliga aktiviteterna.

ServindiDen 15 april 2020

Bayer-Monsanto firar lagen för att främja infödd majs Bayer-Monsanto firar lagen för att främja infödd majs
Den 24 mars, mitt i Covid-19 krisen, godkändes den så kallade federala lagen för främjande och skydd av infödd majs med senats enhälliga omröstning. Med en sådan titel har många antagit att det skulle vara en norm att stoppa övergreppet från transnationella transgena företag på frön, ursprungsbefolkningar och bondesamhällen. Tyvärr är detta inte fallet.

BiodiversidadlaDen 29 februari 2020

Kvinnors kamp i Emberá regionens mot avverkning av skog fortsätter Kvinnor från ursprungsbefolkningen i Emberá regionen och Wounaan Cemaco
Panama. Kvinnor från ursprungsbefolkningen i Emberá regionen och Wounaan Cemaco har kämpat i åratal mot den irrationella verksamheten inom trädutveckling, som är en del av de skyddade områdena och naturarvet i Panama. De har vidtagit rättsliga och fredliga åtgärder för att stoppa eftergifter och tillstånd att hugga ner träd.

BiodiversidadlaDen 23 februari 2020

Miljöförstöring och våld mot kvinnor, två sidor av samma mynt Våld mot kvinnor och flickor
Klimatkollaps och global miljöförstöring leder till ett ökat våld mot kvinnor och flickor. Utnyttjandet hindrar i sin tur ansträngningarna att bekämpa krisen, enligt en global rapport som nyligen publicerats av International Union for Conservation of Nature (IUCN), ett av de största och mest mångsidiga miljönätverk i världen baserat i Schweiz.

Desinformémosnos


Tidigare artiklar om miljö
Artiklar publicerade om klimatförändringar, livsmedelssuveränitet, urskillningslös skogsavverkning, gruvdrift, bekämpningsmedel, genetiskt modifierade grödor och goda erfarenheter.

Miljö

Den 6 maj 2020

Pandemi skulle orsaka 7 miljoner oönskade graviditeter: UNFPA Oönskade graviditeter
UNFPA FN: s byrå specialiserad på sexuell och reproduktiv hälsa, påstår att på grund av pandemin stängdes hälsovården eller de tjänster som erbjuds kvinnor och flickor var begränsade. Dessutom valde många kvinnor att hoppa över läkarundersökningar av rädsla för att få viruset.

Desinformémosnos
Den 24 april 2020

På fyra år når Edomex 17 tusen våldsamma kvinnodödsfall Tystnad aldrig mer
Staten Mexiko (Edomex) ackumulerade 17 tusen 510 våldsamma kvinnodödsfall från januari 2015 till december 2019, men sedan Alert of Gender Violence (AVG) började i enheten fram till 15 mars 2020 (nästan fem år) har den statliga regeringen endast erhållit 125 fällande domar för brottslighet mot kvinnor.

Desinformémosnos
Den 19 april 2020

Överlevande Familjer från Kvinnomord: Fjärde brev till presidenten Överlevande Familjer från Kvinnomord
Argentina. Den andra onsdagen i varje månad gör Kvinnomord Överlevande Familjer en runda i Plaza de Mayo för att utbyta strategier och kramar och rapportera om juridiska processer status för att tänka tillsammans om hur man stoppar kvinnomord maskinen.

Lavaca
Den 27 mars 2020

Begränsningsåtgärder mot Coronaviruset måste beakta ett genusperspektiv
Begränsningsåtgärder som världens regeringar vidtar mot Coronaviruset (COVID-19) måste inkorporera ett genusperspektiv. Ett sådant perspektiv är av stor vikt för att säkerställa att våldsoffer och beaktandet av kvinnors hälsa inte faller i glömska, men också för att undvika ökat omsorgsarbete för kvinnor. ...

Desinformémosnos
Tidigare artiklar om genus
Artiklar publicerade om sexuella och reproduktiva rättigheter, kvinnomord, sexuell mångfald och liknande ämnen.

Genus

Den 16 maj 2020

Panama, "Världsbron, universumets hjärta"
Eftre att ha läst i två månader nyheten om pandemin som världen upplever, placerades en osynlig och attraktiv kompass i mina händer, och bjöd in mig att lära mig om Panamas historia.


María Victoria ErasoDen 29 februari 2020

Det krävs mer än kulor för att döda en man Joe Hill
År 1915 i Utah fängelset arkebuserades den svenska arbetaren Joe Hill, militant från I.W. W fack och föregångaren till protestsångare i USA.


Horacio Ricardo SilvaDen 10 februari 2019

Tangon som ger makt Tango kvinna
Med både klassiska och samtida arrangemang, består den atypiska orkestern av 33 musiker som ifrågasätter och dekonstruerar maskulinitetsmandaten i genren.


Red Latina sin FronterasDen 10 december 2018

Anonyma författarinnor – kvinnorna som undersökte det intimas värld Anonym författarinna
Kvinnliga författarinnor har tvingats slåss med näbbar och klor med förlagsverksamheten för att få en plats i folkets bokhyllor, precis som i många andra mansdominerade branscher.

DesinformémosnosTidigare artiklar om kultur
Artiklar om kultur, dikter eller liknande.

Artiklar om kultur
Den 2 augusti 2018

Berättelser av Miguel Méndez Pereira
Den fromme
Han var redan över sjuttio års gammal när det här hände, och kanske var det för de 23 år som han tillbringade som fånge och torterades i fängelserna i den stronistiska diktaturen i Paraguay. ...

Kronos
Det var då år 2051 som människorna genom att kriga, överarbeta och ackumulera kapital gjorde uselt bruk av Kronos gåva. Guden vaknade och med samtycke från mänsklighetens andra gudar bestämde sig för att dra tillbaka sin gåva: Tiden.

Miguel Méndez PereiraDen 3 juli 2017

Indiansagor: Yámana, historien om mannen av sten Mannen av sten
En dag hittade en flicka på stranden en sten som på alla sätt och viss såg ut som ett litet barn. Hon tog upp den och började leka med den, så som en flicka leker med sin docka.

Latinamerica exuberanteDen 24 september 2016

De bortglömda
De som säger att de inte visste något ljuger helt säkert. Det var ingen hemlighet att orkanen skulle komma, även om det var få som tog nyheten på allvar, kanske för att andra mer påtagliga saker upptog deras tankar.

Claudia GarcíaDen 11 juni 2012

Ackord av idéer Ackord av idéer

Idéer är som en stryken av fjärilsvingar,
bortom våra mest eftertraktade önskemål,
förflyttar sig mellan vågor av känsliga fladder
seglar mellan ljud och söta melodier.


Lorena Pastor GilTidigare litterära texterna
Publikationer om berättelser och dikter.

Litterära


Spanska kurs 2017