Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Urfolkets dagliga nyheter

Servindi
LatiCes översättare: Mikael Ohlsson

Klimatkrisen. Klimatförändringarna rör sig obarmhärtigt fram trots Covid-19 pandemin, visar en ny vetenskaplig rapport från FN.

Rapporten bekräftar att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären ligger på rekordnivåer och fortsätter att öka.

Den visar även på att utsläppen som reducerades till en viss grad till följd av Covid-19 redan är på väg upp till samma nivåer som innan pandemin.

Viktiga väktare. En artikel i Science Advances visar på att ursprungsbefolkningen och deras land hjälper att bibehålla biodiversiteten och reglera jordens atmosfär. Studien menar att av jordens ytor som anses vara nödvändiga för att bevara och återställa den biologiska mångfalden så finns 37 procent på land som tillhör ursprungsfolk.

Den föreslår även en möjlig väg för att hålla tillbaka miljökrisen innan 2030 och menar att genom att bevara hälften av dessa landytor kan förlusten av den biologiska mångfalden bromsas in rejält.

Trumps kandidat ny ordförande för BID. Mauricio Claver-Carone, som utnämndes av Donald Trump, blev lördagen 12 september framröstad som president för den Interamerikanska banken för utveckling (Banco Interamericano de Desarrollo, BID). Detta går emot traditionen av att organisationen styrs av en latinamerikansk person.

Det ska påpekas att den amerikanska presidenten David Eisenhower kom överens med FN 1958 att i utbyte mot att lägga BIDs huvudkontor i Washington så skulle organisationen alltid styras av en latinamerikansk person.

Överenskommelsen har respekterats av USAs alla presidenter fram till att Donald Trump föreslog sin närmaste rådgivare för Latinamerika, Claver-Carone, till tjänsten.

Affärsöverenskommelse slår hårt mot grön giv. Avtalet mellan EU och Mercosur (Sydliga gemensamma marknaden) går emot den Europeiska gröna givens mål och fyller inte grundläggande kriterier för hållsamhet.

Det visar internationella undersökningar som observerar att Brasilien rör sig i motsatt riktning gentemot deras löfte om att skära ner på avskogning som del av Parisavtalet.

Utvärderingen är mycket läglig i och med att EU överväger att acceptera ett omstritt affärsavtal med fyra av fem länder från Mercosur (Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay).

Avtalet lovar billigare kött, kontinuiteten av tullfri soja och etanol, tre produkter som alla bidrar till utökningen av avskogningen.

Miljöprotester. Greenpeace har lagt fram en protest i EUs huvudsäte för att sätta press på myndigheterna att dra tillbaka varor vars produktion i någon form påverkat förstörelsen i Amazonas.

Enligt Greenpeace är Europa slutgiltigen medskyldiga till nedbränningen av Amazonas med dess konsumtion av kött, soja till djurfoder och andra produkter från regionen.

Trots att det ligger ett lagförslag hos den Europeiska kommissionen som skulle åtgärda detta menar Greenpeace att debatten måste fortsätta.

Panamazonia. Den 8 september var det minst 55 659 bekräftade fall och 1734 döda i Covid-19 bland urfolket i Amazonbäckenet.

Detta framstår i den senaste rapporten publicerad av COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica) och REPAM (Red Eclesial Panamazónica).

Rapporten visar även att hittills har totalt 232 urfolks samhällen påverkats av pandemin, med Brasilien, Peru och Bolivia högst på listan.

Krav på Australiens regering. En grupp bestående av unga aktivister har framfört ett kollektivt klagomål mot den australiska regeringens visade intresse av att utöka en kolgruva.

Klagomålet, som är riktat mot miljöministern, Sussan Ley, blev framfört inför den federala domstolen.

Gruppen hoppas att med klagomålet kunna undvika utbyggnaden av Vickery gruvan som ligger enbart 333 kilometer nordöst om Sidney. Utbyggnaden skulle medföra en ökad hälsorisk för de boende i angränsande städer.

Oturlig död. Rieli Franciscato, koordinator hos FUNAI (Fundacion Nacional de Indio), gick bort 9 september efter att ha skjutits med pil av medlemmar från en isolerad stam i delstaten Rondonia, Brasilien.

Urfolksförsvararen hittades i territoriet Uru-Eu-Wau-Wau som han besökte för att ta reda på varför stammen hade synts utanför deras reservat.

Enligt ADEK (Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé), som Rieli hjälpte att bilda 1980, kunde inte stammen urskilja honom mellan en fiende och vän.

Flera organisationer bekräftar att anledningen till att stamfolket rör sig runt de yttre gränserna av reservatet i Seringueiras beror på det stora trycket från närliggande jordbrukare.

Gran Chacos avskogning. Trots coronapandemin fortsätter avskogningen av Gran Chaco, Sydamerikas näst största skog med mer än en miljon kvadratkilometer.

Under den första månaden av karantänen försvann mer än 6500 hektar av den argentinska skogen enligt en djupgående rapport från Mongabay Latam.

De senaste tjugo åren har fem miljoner hektar skog huggits ned i Argentina.

Forskare varnar om att om man inte gör något för att skydda skogarna omedelbart kommer mer än fyra miljoner hektar försvinna innan 2028.

Otillräckliga kompromisser. Chiles nationella klimatplan är otillräcklig och tar inte itu med landets verkliga klimatproblem.

Det hävdar en bok som givits ut av la Sociedad Civil por la Acción Climática som består av mer än 150 organisationer.Publicerad: september 2020

Flera artiklar om: Ursprungsfolk  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe