Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Våld mot ursprungsbefolkningars byar genomgår en global ökning

Servindi
LatiCes översättare: Hanna Rosendahl

Ursprungsinvånare man
Foto: Pixabay

Föredragande Victoria Tauli-Corpuz presenterade en rapport som varnar för både de industriella projektens globala, negativa påverkan på urinvånares byar och det våld som utövas mot dem.

Detta avslöjas i Victoria Tauli-Corpuz (FN:s föredragande för urbefolkningens rättigheter) senaste rapport. Rapporten presenterades framför organisationens råd för mänskliga rättigheter.

"Tyvärr kan jag inte det. Jag kan inte nämna ett enda land som tillhandahåller ett verkligt skydd för urinvånarnas hem", deklarerade föredraganden mot bakgrund av sin årliga rapport.

I dokumentet fördömer Tauli-Corpuz de storskaliga projekt som har koppling till gruvindustrin, jordbrukskonglomerat, infrastrukturjättar, vattenkraftsföretag och skogsbrukare; de gör det ständigt dödligare och svårare för ursprungsbefolkningar att bibehålla kontroll över sin mark och sina rättigheter.

Hon betonar att ursprungsinvånarnas samhällen, inklusive de tillhörande landområden och skogarna, utgör mer än 50 procent av den globala jordytan, medan endast tio procent av urbefolkningarna får sina rättigheter erkända i lagens ögon.

Den här situationen ger fri lejd åt regeringar att ogiltigförklara urinvånarnas ägandeskap, deras rätt till den mark de har besuttit i generationer.


Victoria Tauli-Corpuz
Föredragande Victoria Tauli-Corpuz om ursprungsbefolkningars rättigheter (Foto: FN – vtaulicorpuz.org)

En global kris utlöses

Tauli-Corpuz lyfter fram uppgifter från organisationen Front Line Defenders, information som hämtats från en rapport om de framträdande aktivister för mänskliga rättigheter som avled under 2017.

Författarna dokumenterar morden på 312 individer från 27 länder, och markerar samtidigt att 67 procent av världens mordoffer är aktivister inom flertalet områden. Där ingår ägande-, miljö- och ursprungsbefolkningens rättigheter.

Nästan alla dessa dödsfall sammanfaller med omfattande projekt orkestrerade av stora företag från bland annat gruvnäringen. Därutöver avled ungefär 80 procent av aktivisterna i ett av fyra länder: Brasilien, Colombia, Filippinerna eller Mexiko.

Därtill kommer att Global Witness estimerat att 200 förkämpar för ursprungsinvånare, från 24 länder, mördats under 2016. Förkämpar som slår vakt om sin mark, sina skogar och floder, och vill skydda dem från destruktiva industrier.

Global Witness anlände vid slutsatsen att nästan 40 procent av de mördade var ursprungsinvånare och att 60 procent av dödsfallen hade ägt rum i Latinamerika.

Verktyg för skydd och prevention

På så vis underströk föredraganden de Förenta Nationernas ansvar då det kommer till översyn; ursprungsinvånarnas samhällen ska vara föremål för lika rättigheter på ett säkert sätt och få ersättning för de våldshandlingar de utsatts för.

"Det är brådskande. Vi måste anta medel för att få ett slut för attackernas utveckling, kriminaliseringen av urinvånare och svagheten hos de som utför dessa våldsamma handlingar mot ursprungsbefolkningen samt deras egendom", står skrivet i rapportens avslutande stycken.

Därutöver är en av de främsta rekommendationerna som framförs att upphöra den frekventa exekveringen av industriella projekt, då de är den främsta faktorn som ålägger och intensifierar angreppen mot urinvånarnas egendom.

Detta innebär att om ovannämnda projekt inte har genomgått en riktig inspektion och adopterat av åtgärder för att uppnå fritt och informerat samtycke från de byar som riskerar att påverkas bör dessa inte få tillåtelse att utföras.

"Ursprungsbefolkningens byar står inte i opposition till utveckling, men de förkastar modeller av ‘utveckling’ som man har påtvingat dem utan deras egen medverkan och vilka underminerar deras bestämmanderätt. Där inkluderar de rätten till att framta riktlinjer för utveckling av deras landområden, territorier och resurser", framhåller Tauli-Corpuz.

Dessutom bör flertalet länders regeringar erkänna de urinvånarnas kollektiva rättigheter, speciellt gällande markegendom. Regeringar bör även prioritera utvärderingar av konsekvenserna som alla initierade projekt kan komma att medföra på urbefolkningens rättigheter.

"Man behöver fokusera på nolltolerans när det kommer till mord på och våld mot människorättsaktivister, och speciellt de som värnar ursprungsinvånarnas rättigheter", understryker föredragande.

Slutligen rekommenderas i den tidigare nämnda rapporten att civilsamhället ska fortsätta erbjuda stöd och juridisk rådgivning som förenklar utbytande av erfarenheter och upprättandet av åtgärder för skydd av urinvånarnas markområden.

Mer information

Här kan du läsa den fullständiga rapporten: http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/images/docs/annual/2018-annual-a-hrc-39-17-sp.pdf

--------------

För att hitta de uppgifter som använts i texten, hänvisas ni till Victoria Tauli-Corpuz (FN:s föredragande) anförande om ursprungsbefolkningars rättigheter. Detta hölls inför Förenta Nationernas råd för mänskliga rättigheter år 2018, och hittas här: http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/declaraciones-comunicados/252-hrc-2018Publicerad: oktober 2018

Flera artiklar om: Ursprungsfolk  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe