Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Pilmaikén Slår Tillbaka: Ursprungsbefolkningen fördömer det statliga, norska företaget Statkrafts verksamhet i Osorno

Mapuexpress
LatiCes översättare: Hanna Rosendahl

Att beskydda floden Pilmaikén

Nedan finner ni den officiella kommunikén för det fredliga övertagandet av det norska, statliga företaget Statkrafts kontor i Chawrakawin, Osorno.

Lof-territorierna som beskyddar floden Pilmaikén, med stöd från samhällen Kimün Newe de Puyehue, samhällen Paillawe och Trecaimo de San Pablo, förenade som Alliansen Mapuche Williche Toki Kalfvllikan. Med territoriellt försvar och floden Pilmaikén i tankarna ämnar vi deklarera följande:

KIÑE: Att idag, tisdagen den 23 oktober 2018, görs intrång i det norska, statliga företaget Statkrafts kontor. Genom denna handling verkställs en fredlig närvaro på obestämd tid.

EPU: Vi fördömer den offentliga opinionen, såväl nationell som internationell, Mapuche-territoriet på floden Pilmaikén gentemot den norska statens utländska invasion av. De låtsas installera vattenkraftcentralerna Rukatayo, Los Lagos och Osornos Vattenkraftsprojekt. Allt detta grundas på illvilliga gärningar, lurendrejeri och förfalskning av samtyckeshandlingar, något som rapporterades till Chiles uppsyningsman för klimatet, men med intet resultat; man dömde till Statskrafts fördel år 2017.

KÜLA: Vi kräver en omedelbar avveckling av alla projekt som skadar vår flod Pilmaikén, och begär ett liknande avkall från RSA. Vi tydliggör att vi inte kommer köpslå med vår tro, kultur eller vår egendom. Därigenom utövar vi våra politiska och territoriella rättigheter.

MELI: Vi kallar Beate Stiro, den norska ambassadören i Chile, till ett officiellt möte. Hon bör krävas på svar gällande denna konflikt, och Stiro är den enda företrädare för norska staten vi kommer bemöta. Vid flertalet tillfällen har vi vänt oss till henne för att göra vår röst hörd, utan att erhålla information om ambassadörens ställning i frågan om vår flod.

KECHU: Vi uppmanar alla ideella organisationer och gemenskaper från Mapuche Hulliche att stödja och värna vår sida om denna konflikt, att vara uppmärksamma på var som kunde ske om detta folkmordsbedrivande företag får fortsätta sitt arbete.

KAYU: Avslutningsvis uppmärksammar vi den fälla som gjorde att Longko Facundo Jones Huala fann sig inkastad på en högsäkerhetsanstalt i Valdivia, resultat av ett samarbete i det fördolda mellan den chilenska och den argentinska staten. Det här sker som en förlängning av de fällande domarna mot floden Pilmaikéns beskyddare som utfärdats ända sedan 2013. Följaktligen kräver vi Longkos omedelbara frisläppande och att man implementerar FN-resolutionen som hade gett honom juridiska medel att skydda sig från det här tvångsfängslandet.

Med styrkan och modet från Toki Kalfvllikan, säljer sig inte Kintuante. Kintuante försvarar friheten hos alla politiska fångar från Mapuche Pilmaikén Slår Tillbaka… Marrichiweu.

Territoriella Alliansen Mapuche Williche Toki KalfvllikanPublicerad: oktober 2018

Flera artiklar om: Ursprungsfolk  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe