Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Caribe (FADCANIC)

FADCANIC

Efter 1987 då nationalförsamlingen av Nicaragua godkände lagen 28: "Stadga om autonomi för Atlantkusten av Nicaragua", som gjorde gällande de historiska kraven från sina 6 urbefolkningar och etniska grupper bildades Stiftelsen för autonomi och Utveckling av Nicaraguas Atlantkust (FADCANIC). Under sina 32 år av liv har FADCANIC arbetat för att stärka och främja erfarenheten av autonomi i de två autonoma regionerna: den Nordatlantiska autonoma regionen (RAAN) och södra Atlantens autonoma region (RAAS).

FADCANICs arbete utgår från att ta hänsyn till särdragen i de multietniska, flerspråkiga och multikulturella samhällena som befolkar i båda regionerna. Likaså, baseras deras arbete på vissa grundläggande principer, såsom användning av naturresurser/ biologisk mångfald på ett rationellt och hållbart sätt, garanterar ett effektivt deltagande av kvinnorna i regionens arbete, skyddar och främjar mångfald, etc. FADCANIC har som mål att se till att det inte finns någon diskriminering bland mottagarna av deras arbete, vare sig det är av politiska, ekonomiska, religiösa, språkliga, kön, etniska eller andra skäl.

Det är oerhört intressant att se att FADCANIC prioriterar barn och ungdomar. Ett av deras projekt, "utbildning för framgång", syftar till att underlätta förvärv, förstärkning och tillämpning av utbildnings-, arbetskrafts- och sociala färdigheter som är nödvändiga för ett produktivt liv i anställning, service och professionell utveckling för ungdomar i riskzonen. Det främjar också familjens och samhällets deltagande och stärker organisatoriska förmågor. Ett annat projekt som för närvarande genomförs är avsett att öka deltagandet och inkluderingen av flickor och pojkar, tonåringar och ungdomar med funktionsnedsättningar som bor i kommunen Puerto Cabezas i olika samhällsområden genom tidig stimulans, stöd till två skolor, kurser i hantverk och musik, stöd för sport- och kulturaktiviteter, samt yrkeskurser och workshops för självkänsla. Ett annat projekt, som just har avslutats, var avsett att öka möjligheterna för inkluderande utbildning för barn och ungdomar. Och för att uppnå detta utbildades stads- och landsbygdslärare för att garantera processen för inkluderande utbildning i skolor och tidig stimulering i 14 landsbygdssamhällen i Puerto Cabezas.

Inom ett annat verksamhetsområde erkänner FADCANIC att trots de nuvarande rättsliga ramarna finns det olika och allvarliga institutionella svagheter i de båda autonoma regionerna som har en negativ inverkan på deras nivåer av styrning, medborgarsäkerhet, mänsklig och ekonomisk utveckling av den inhemska befolkningen, där en central axel av dem är svag styrning och kontroll av gemensam egendom. Det är därför FADCANIC arbetar med strategier och mekanismer för att ta itu med problemet, hantera konflikter och stärka den institutionella styrningskapaciteten hos kommunala och/ eller territoriella regeringar, för att uppnå full herravälde och kontroll över kollektiva äganderättigheter till mark och naturresurser. FADCANIC har en lång historia av att arbeta med familjer på landsbygden, särskilt med kvinnor, för att minska klyftorna i jämställdhet och med unga människor för att främja generationsförändringen, i syfte att bidra till att minska klyftorna i tillgång till och kontroll av ekonomiska/ produktiva resurser. I vissa kommuner ges stöd till bonde och inhemska familjer så att de kan förbättra sina levnadsvillkor genom att främja jordbruksproduktion och tillgången till marknad.

Många är de områden där FADCANIC har gjort skillnad under dessa 32 år. I den här första presentationen av organisationen har vi nämnt några av dess nuvarande projekt, men vi kommer att fortsätta att täcka dess arbete och resultat.



Publicerad: 01 2020

Flera artiklar om: Ursprungsfolk



  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe