Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Ursprungsbefolkningar i Nicaragua hanterar och får tillgång till dricksvatten med stöd av FADCANIC

LatiCes översättare: Emma Palmgren

Vattenförsörjningen i samhället Betania
Vattenförsörjningen i samhället Betania. Vattensystemet är genom gravitationen. Bild: FADCANIC

Enligt Pan Amerikansk Hälso Organisation har mindre än 40 % av hemmen tillgång till dricksvatten i den Autonoma Regionen i den Norra Karibiska Kusten i Nicaragua, RACCN, i detta sammanhang Foundation for the Autonomy and Development of the Nicaraguan Caribbean Coast FADCANIC genomförde projektet "Förbättrad tillgång till säkert dricksvatten för inhemska familjer i Rosita, Nicaragua", med målet att familjerna i 10 samhällen har tillgång till den vitala vätskan genom samhällsförvaltning. Projektet överväger också hälsosamma hygienmetoder.

De tio samhällen som gynnades tillhör den inhemska befolkningen i Mayangna, som oftast bosatte sig på landsbygden i Rosita kommun: Walanwas, Wasakin, Kuyusbin, Buena Vista 1, Buena Vista 2, Fenicia, Bambana, Arenaloso, Betania och Wamibin. Dessa tio samhällen tillhör det inhemska territoriet Tuahka som ligger i den kommunen.

För att uppnå detta utbildades 527 familjer i hygieniska vanor och även i samhällsskolor; vatten och sanitetskommittéer bildades och legaliserades i nio samhällen, med stöd av borgmästarna i Rosita och Bonanza, som var ansvariga för att hantera nämnda legalisering före Nicaraguans Institut för Vatten och Allmänna avlopp INAA, vilket var en annan strategi för att uppnå projektets mål, samordning med olika institutioner, samordnad utbildning med undervisningsministeriet och hälsoministeriet.

Byggnadsarbeten utfördes också, såsom regnvattensavverkningssystem i Buena Vista 1 och Bambana, som tillsammans med rehabilitering av brunnar i skolorna i dessa samhällen säkerställer att barn har tillgång till vatten i torrperiod och regnperiod.

I samhällen som Kuyusdin och Bethany tillverkade de batterier för att lagra vatten från vattenögon, och det distribueras genom ett system av rör som fungerar med tyngdkraften och flera uppsamlingspunkter etablerades i samhället. I Fenicien, Walanwas och andra samhällen byggdes också brunnar för kollektivt bruk.

Framgången som hittills uppnåtts är möjlig på grund av familjerna i deltagandet i genomförandet av projektets åtgärder som huvudsakligt resultat som syftar till att säkerställa tillgång till dricksvatten på ett hållbart sätt, även när det har avslutats.

Detta projekt har genomförts av FADCANIC sedan januari 2018 och kulminerar i december 2020, finansierad av Medicor, DKA Österrike och Horizont 3000.Publicerad: januari 2020

Flera artiklar om: Ursprungsfolk  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe