Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Rasismen hindrar ungdomar från ursprungsbefolkning att uttrycka sig på sitt modersmål

Chirapaq

Tarcila Rivera Zea

Peru. Tarcila Rivera Zea välkomnade den nationella politiken för autoktona språk som främjas av Perus kulturministerium.

"Vi vill inte ses som någon som talar ett annat språk. Ursprungsbefolkningen måste beaktas i alla aspekter, för full utövande att alla våra rättigheter", säger Tarcila Rivera Zea, medlem av det FN:s permanenta forum för ursprungsfrågor. I forumet" Mot en flerspråkig stat: den nationella politiken för modersmål och dess genomförande", som organiserades av kulturdepartementet.

Tarcila Rivera påpekade att många unga med nativa modersmål känner rädsla att uttrycka sig på sitt modersmål i offentliga rummen, pga. av den rasismen som finns i det peruanska samhället. I den meningen bör den här politiken hjälpa samhället att förstå hur indianerna som tillhör andinska och amasoniska ursprungsbefolkning tänker, samt varför de behöver garantera utövande av deras kollektiva rättigheter.

Rivera Zea sa att hon hoppas att kultursektorn lyckas med att öka medvetenheten bland andra statliga enheter om vikten av våra språk och kulturer, eftersom denna politik inte kan genomföras framgångsrikt utan viljan och ytterligare ansträngningar av hela satsstrukturen på nationell nivån och i regionerna.

Quechua-kvinnliga ledaren påpekade att det permanenta forumet för ursprungsfrågor sedan dess skapande uttryckt sin oro över den alarmerande situationen för världens inhemska språk, och rekommenderar både FN-systemet som staterna att utarbeta politik och lagar för att främja de inhemska språken. och dess förstärkning.

Kulturdepartementet har identifierat 47 olika inhemska språk i Peru, varav 17 av dem riskerar att försvinna. Globalt deklarerade FN 2019 som det internationella året för inhemska språk för att uppmärksamma behovet av att bevara och återuppliva språk som är i fara.Publicerad: mars 2018

Flera artiklar om: Ursprungsfolk  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe