Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Årlig information om OUDPDs aktiviteter

Sandra Noe Abelenda
LatiCes översättare: Fanny Stenberg

Uruguayanska Observatoriet

Det Uruguayanska Observatoriet för Personer med Funktionsnedsättningars Rättigheter (El Observatorio Uruguayo de los Derechos para las Personas con Discapacidad = OUDPD) deltog i juli i det fjärde sammanträdet för mänskliga rättigheter.

Den 10 juli skedde den officiella lanseringen av Observatoriet i parlamentet med olika myndigheter närvarande. Observatoriet presenterade innovationer inom catering, med olika alternativ för människor med celiaki, diabetiker och överkänsliga.

I oktober månad presenterade OUDPD sig för parlamentets Budgetkommissionen (Comisión de Presupuesto del Parlamento) för att be om ekonomisk hjälp i form av bidrag från den nationella budgeten, för att på så vis kunna nå sina mål. OUDPD presenterade sig även för parlamentets Hälsokommission (Comisión de Salud del Parlamento) för att visa upp sina mål och förslag för ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar och även för att presentera förslag för gratis tillgång till PAP-studier, mammografi och prostataundersökningar. Några månader efteråt godkände parlamentet OUDPDs förfrågan. I oktober bad OUDPD administrationen i Montevideo (Intendencia de Montevideo) om ett kontor att arbeta ifrån, något som fortfarande är under förhandling.

OUDPD deltog även i 15-årsjubiliet av ”Montevideo Integra”, där de hade ett bås och det fanns flygblad, konsthantverk och mat.

I november deltog OUDPDs president som paneldeltagare i en workshop för funktionsnedsatta, organiserad av Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. OUDPD jobbade även tillsammans med Secreteria de Discapacidad för att vårdcentraler och sjukhus ska handikappanpassas (tillgång till ramper, lagning av trottoarer och anpassade toaletter, tillgång till rehabilitering, teckenspråkstolkar och elektriskt justerbara bårar).

OUDPD har även bett om ett uppdaterat register över sällsynta patologer eftersom många människor har väntat i över två år på att få en diagnos fastställd. OUDPD arbetar med den medicinska fakulteten för att skapa enhetliga riktlinjer för undersökningar hos sällsynta patologer. OUDPD bad även om en uppdaterad lagstiftning för en mer human hälsovård och relation mellan läkare och patient.

OUDPD arbetar med Pandos kommun (Municipio de Pando) i kommissionen för funktionsnedsatta (Comisión de Discapacidad) där de har bett om att ramper sätts upp och tillgängligheten till publika områden blir bättre.
OUDPD erkänner att det är en lång väg kvar för att nå målen men de fortsätter att arbeta med stor beslutsamhet för att kunna öppna en filial i varje del av landet, och för att kunna påverka lagstiftningsarbete så att normer respekteras.Publicerad: april 2016

Flera artiklar av: Sandra Noe Abelenda  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe