Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Teckenspråk söker erkännande i Kuba för att stödja social integration

Luis Brizuela
Rebelión
LatiCes översättare: Mikael Ohlsson

En grupp organisationer i Kuba arbetar för ett lagligt erkännande av det kubanska teckenspråket (LSC, lengua de señas cubana) för att säkerställa en ökad social integrering av personer med dövhet, samt att stärka dövas så väl som hörandes mänskliga rättigheter i allmänhet.

Sådant åtagande får extra relevans onsdagen 23 september, då internationella teckenspråksdagen äger rum, genom vilken FN uppmuntrar stödjandet och skyddandet av den språkliga identitet och kulturella mångfaldhet som binder samman alla döva och användare av teckenspråk.

Dagen sker under den döva internationella veckan, 21 till 27 september, som detta år har som slagord: “teckenspråk är för alla!”

“Det kubanska teckenspråket (LSC) är en symbol för en kulturell identitet hos den döva befolkningen på ön, så väl som en källa till information, kunskap och utveckling” säger Miriam Meneses, pedagog och vicepresident för de dövas förening i Kuba (Ansoc) till IPS (Inter Press Service en Cuba).

Föreningen startades i januari 1978 och företräder döva och personer med hörselnedsättningar och arbetar för att förbättra deras sociala integration och lyfta deras livskvalitet.

Den samordnar 25 881 döva, hörselnedsatta och dövblinda i detta isolerade Västindiska land med 11,2 miljoner invånare.

Meneses påminner om att initiativet ligger till grund för artikel 21 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kuba undertecknade denna 2007, samma år som den godkändes.

Texten betonar att konventionsstaterna måste garantera att personer med funktionsnedsättning ska kunna uttrycka sina åsikter, känslor och sin tro i alla former av kommunikation, en skyldighet som även täcker medias informationsutskick i tillgängliga format.

Enligt World Federation of Deaf finns det mer än 200 olika teckenspråk i världen som används av omkring 72 miljoner människor.

Teckenspråk är även modersmålet för barn vars föräldrar är döva och används av miljoner hörande för att kommunicera med döva och de med hörselnedsättningar.

Sedan 1995, när Uganda var det första landet att bevilja teckenspråket lika status som dess talade språk, har endast 50 länder runtom världen gjort likadant.

Den döva gemenskapen i Kuba utgör en grupp med en stark kulturell och specifik lingvistisk förmögenhet som har utvecklat LSC för att samverka och få fullständig tillgång till information.

Redan under andra halvan av 90-talet gjordes försök att få igenom ett rättsligt erkännande av LSC, men det var först 2013 vid den fjärde Ansoc-kongressen som ansökan officiellt erkändes, säger Meneses.

Döva bidrog med både akademiska och vetenskapliga förberedelser mot arbetet, både som ledare och tjänstemän vid organisationen Centro Nacional de Superación y Desarrollo del Sordo (Cendsor), som arbetar för utvecklandet av dövas rättigheter.

Sedan det grundades 2008 har centrumet konstaterat att Ansoc är ledande inom de teoretiska såväl som praktiska studierna som stödjer den vetenskapliga dokumentationen av rättsliga åtgärder. Dessa fyller löftet om “inget om oss utan oss” från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Tilläggas kan lingvister, sociologer, jurister och specialister från institutioner såsom la Universidad de Habana, la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, el Instituto de Literatura y Lingüística, samt utbildnings-, arbetsmarknad- och socialministerierna, alla med högkvarter i Havanna.

“De hör ihop med el Instituto de Literatura y Lingüística, och tillsammans med la Academia Cubana de la Lengua motiverar de relevansen av LSCs lingvistiska, grammatiska, och sociokulturella grunder som modersmål för döva”, förklarar Meneses.

Därefter bör den kubanska enkammarriksdagen, la Asamblea Nacional del Poder Popular, godkänna ett rättsligt instrument som ställer sig bakom LSC, tillägger rådets direktiv.

Den nya kubanska konstitutionen från 2019 deklarerar spanska som det enda officiella språk vilket gör det nödvändigt att tillägga LSC som första språk för de dövas gemenskap och ö-nationens andraspråk.

Utöver Kubas konstitutions bestämmelser om jämlikhet och förbud mot diskrimination finns flera politiska åtgärder som omfattar social integrering för personer med funktionsnedsättning. I artikel 89 i lagboken fastställs det att staten, samhället och familjemedlemmar är skyldiga att skydda, främja och säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan utöva sina rättigheter fullt ut.

De senaste åren har man även sett en långsam utbredning av undertexter bland annat på tv-inslag, teatrar och biografer, men också teckenspråkstolkning under nationella och lokala tv-nyheter.

Emellertid finns det fortfarande offentliga rum som inte är väl anpassade för döva och vars dåliga kommunikationsmedel stämplar mot deras delaktighet.

“Det vore hjälpsamt att kunna nyttja LSC i offentliga institutioner bland företag och myndigheter, researrangörer, flygplatser, hälsocenter, liksom domstolar”, säger Yilian Rodríguez, kommunikationschef på Cendsor, till IPS.

Enligt officiella uppgifter räknar utbildningsdepartementet med att kunna bygga sjutton nya skolor och utbilda runt 470 teckenspråkslärare.

Sedan 2004 använder man sig av en tvåspråkig utbildningsplan för studenter med hörselnedsättning. Utbildningsplanen utgör en del av erkännandet av två kontaktspråk, LSC som eget språk och spanskan.

Även om den tvåspråkiga utbildningen inte sträcker sig längre än grundskolan har de senaste tio åren 38 unga döva utbildat sig på universitet inom bland annat ämnen som särskilda behov, ingenjör, IT, psykologi, idrottsundervisning, och konst.

Några studenter har även kommit in på utbildningar på mastersnivå, påpekar rapporter.

Dock gör underskottet av LSC-tolkar i skolväsendet att många studenter avstår från att fortsätta sina studier på högre nivå. Det finns enbart 209 av dessa absolut nödvändiga medlare i hela landet.

Situationen har frambringat Ansoc att i samarbete med flera universitet utveckla en experimentell fortbildning för högkvalificerade tolkar inför nästa läsår, först i Havanna och senare på högskolor på andra orter runtom i landet.

“Erkännandet av LSC blir en rättslig garanti för möjligheten att kunna kräva omvandling av undervisning och lärande, både inom den akademiska och kulturella sfären, grundat i rätten att uttrycka oss och ta del av information i vårt egna språk”, menar Dony Wilson Limonta, ordförande för Ansoc i Havanna.

“Den nya bestämmelsen låter oss begära tolkningstjänster för tillgång till kulturell, politisk, ekonomisk, akademisk såväl som vetenskaplig information”, understryker Limonta, 34, som har en masterutbildning i särskilda behov.

Initiativet skulle även ge extra stöd till utbildning för personer med hörselnedsättning inom riskhantering som identifierar faror och sårbarheter i den döva gemenskapen.

Källa: http://www.ipsnoticias.net/2020/09/lengua-senas-busca-reconocimiento-cuba-afianzar-inclusion-social/Publicerad: oktober 2020

Flera artiklar om: Funktionsnedsättning  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe