Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Personer med funktionsnedsättning kämpar för sina rättigheter

PCD de la Vigilia de San Francisco

Bolivia. Senaste dagarna visades det i svenska medier konfrontationen mellan bolivianska polisen och en grupp personer med funktionsnedsättning (många av dem rullstolsbundna) som försökte närma sig presidentpalatset för att redogöra för sina krav. Nedan publicerar vi uttalande av Personer med Funktionsnedsättning av Vigilia de San Francisco (San Francisco Vakan) från april i år.

Uttalande

I staden La Paz den 24 april 2016, personer med funktionsnedsättning samlas i San Franciscos torg, tillsammans med våra hjältar från Caravan, för att kräva att det solidariska bidraget ökas, samt för att kämpa för att uppnå lika möjligheter. Målmedvetna höjer vi våra röster för att säga att vi har bestämt följande:

Först.- Vi ska fortsätta kämpa tills vi lyckas uppnå:

  • Antagandet av lagen som tilldelar en månadsinkomst på 500 B för alla personer med funktionsnedsättning, oavsett deras situation.
  • Ändringen av Lag nr 223 för att skapa kortsiktiga, liksom medellånga och långsiktiga förutsättningarna för att säkerställa skyddet av utveckling och inkluderande av mångfalden, samt återställa det oberoende deltagandet av organisationerna av personer med funktionsnedsättning.
  • Upprätta en metodprocedur för kvalificering enligt parametrar som CIF. Således en ändring av kriterierna, förfaranden och tiden för kvalificeringsprocessen av funktionsnedsättning, så att de möjliggör social integrering av sektorn.
  • Differentieringen av förnyelseprocesserna för funktionsnedsattas identitetskort, så att den endast tillämpas på personer som har temporära eller tillfälliga tillstånd av funktionshinder.
  • Genomföra ekonomiska revisioner av den Nationella Solidaritet och Jämställdhets Fonden sedan dess bildande.
  • Fastställandet av åtgärder för straffrättslig påföljd av åtgärder som berör infiltration och statligt våld som riktas mot individer och organisationer som tillhör sårbara och socialt exkluderade befolkningar.

Andra.- Bibehålla, respektera och genomdriva den organisatoriska, oberoende och självständighetsstrukturen. Att inte tillåta någon form av intrång i rörelsen av personer med funktionsnedsättning.

Tredje.- Sammankalla alla sociala organisationer i landet, institutioner, sektorer, företag, enskilda personer eller andra som medvetet ansluter sig och stödjer, på ett osjälviskt sätt och utan att ställa några villkor, mobiliseringen av vår sektor. Detta med tanke på att det enda syftet som vår mobilisering har är att kräva återställande av våra rättigheter som historiskt har kränkts. Likaså att skapa förutsättningar för att garantera vårt material och social överlevnad, och, på så sätt, göra det möjligt för oss att bidra med värdighet, och utifrån våra möjligheter och förutsättningar till den samhälleliga utvecklingen.

Fjärde. Vi förklarar undantagstillstånd och permanent mobilisering av personer med funktionsnedsättning i de nio departementen av den Mångkulturella Staten av Bolivia.

Femte. Vi förklarar att Vigilia Saíndole (Saíndole Vakan) är fiende till rörelsen för liv, rättigheter och värdighet då de vill införliva på alla möjliga sätt främmande intressen till våra rättmätiga krav och inte heller tillåter vi användning av magnetiska och audiovisuella bilder för egen vinst.


"VÅR VÄRDIGHET HAR INGET PRIS VÅRA RÄTTIGHETER FÖRHANDLAS INTE"


Publicerad: maj 2016

Flera artiklar av: PCD de la Vigilia de San Francisco  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe