Latice - Latinamerika i Centrum

-
Pressmeddelande från CREDOP - Kommittén för utredning angående utveckling och organisation av Port-Salut

Anmälan mot den uruguayanska kontingenten MINUSTAH

Red Latina sin fronteras
LatiCes översättare: Julia Tornberg

Haiti. CREDOP vill kalla alla till en fridfull och omfattande mobilisering mot MINUSTAH, invånarna i Port-Salut borde stå upp för att befria vårt land från MINUSTAHs/Uruguays styrkor.


Den uruguayanska kontingenten av MINUSTAH

CREDOP vill informera allmänheten och i synnerhet republikens president, Herr Michel J. Martelly och nationalförsamlingen (senatorer och ledamoter i det 49:e parlamentet) om att den uruguayanska kontingenten av MINUSTAH i Port-Salut visar på ett nedsättande, kränkande, respektlöst och orättvist beteende gentemot invånarna och miljön i Port-Salut. På vägen till ingången till den uruguayanska bataljonsbasen MINUSTAH finns ett avloppssystem där det dumpas avfall från basen MINUSTAH vilket orsakar en motbjudande lukt precis utanför den berömda Hälsoskolan. Detta kommer inom en snar framtid att påverka invånarnas hälsa allvarligt. Avfall och dagliga sopor med motbjudande och otrevliga lukter kommer från den uruguayanska bataljonsbasen MINUSTAH, och de transporteras genom staden mitt på ljusa dagen och bryter därmed mot alla hygienregler och orsakar illamående samt utsätter den Port-Salutanska befolkningen för föroreningar, hudsjukdomar, andningsproblem och konjunktivit. Dessa hushållsavfall och sopor dumpas vid kusten vid bredvid Port-Saluts civila luftfart (kända fakta).

Nedsättande beteende gentemot invånarnaCREDOP vill uppmärksamma de haitiska myndigheterna och institutionerna för mänskliga rättigheter på att vid MINUSTAHs flottbas belägen vid Rue du Quai, tillåter de uruguayanska soldaterna, med hjälp av sin immunitet, sig att röka marijuana i närvaro minderårigas och ungdormars närvaro. Ständiga rapporter säger att soldaterna stationernade vid MINUSTAHs bas lockar de minderåriga i området till alla olika typer av antisociala aktiviteter och utsätter de marginaliserade barnen från fattiga områden för prostitution och pedofili till och med inne på basen. En otäck och äcklig situation. FN försöker jobba för försvaret av de mänskliga rättigheterna, men soldaterna bryter utan tvekan mot ungdomars och barns rättigheter. Det största problemet är att dessa uruguayanska fredsbevarare pressar ungdomarna så att de inte avslöjar vad som pågår.

Angående detta vill CREDOP uttrycka sin förtrytelse och ilska, eftersom MINUSTAHs handlingar är avsiktliga och visar på brott mot de mänskliga rättigheterna gentemot Port-Saluts befolkning. Medvetna om de negativa konsekvenserna för medborgarna, de minderåriga och unga, och med tanke på att Port-Salut är en turiststad med framtid, vill CREDOP kraftfullt protestera mot MINUSTAHs lögnares närvaro i Port-Salut. CREDOP är övertygade om att man borde gå ihop med gemensamma krafter i Port-Salut och genomföra rörelser för fredliga ändamål ( rundabordssamtal, sittstrejker, marscher, hungerstrejker, evenemang, undersökningar, etc...) för att kräva ett omedelbart utträde av MINUSTAHs uruguayanska trupper som åstadkommer mycket lite eller inget och endast är en stor fara för vår sociala framtid. CREDOP vill kalla alla till en fridfull och omfattande mobilisering mot MINUSTAH, invånarna i Port-Salut borde stå upp för att befria vårt land från MINUSTAHs/Uruguays styrkor. CREDOP vill även be medlemmarna i den 49:e lagstiftande församlingen att genomföra ipso facto en komission för utredningen av de uruguayanska styrkornas (MINUSTAHs) handlingar och dåliga åtgärder så att nationalförsamlingen kan fatta ett beslut och ålägga Haitis regering och FN för att kräva MINUSTAHs tillbakadragande från områdena Dessalines, Christophe, Toussaint Louverture, etcétera, samt ersätta drabbade familjer.

Förutom allt detta, vill CREDOP fördöma förolämpningar och diskriminerande kommentarer från en högt uppsatt officer inom MINUSTAH i syd, herr Charles, mot distriktets första ledamot i Port-Salut, ärade doktor Bertrand Sinal i Torbeck, lördagen den 11 juni 2011. CREDOP vill uttrycka sin solidaritet med den ärade ledamot Bertrand Sinal för hans energi och mot till försvar för utredningen angående MINUSTAHs spillning.

MINUSTAH med sina stora ekonomiska resurser deltar inte i ett enda utvecklingsprojekt i Port-Salut för att tillgodose behoven hos en snabbt växande befolkning. Det skulle vara nödvändigt att bygga händelsecentrum, fotbollsplaner, lekplatser, vårdcentraler och centrum för teknisk utveckling och yrkesutbildning för den växande unga befolkningen. MINUSTAH borde förklaras som PERSONA NON GRATA i Port-Salut till följd av deras utövande av prostitution, pedofili, marijuana i närvaro av minderåriga, utsläpp av gödsel/avföring i avloppsvatten och dumpande av avfall och sopor som är ett av de allvarligaste problemen för miljö och samhälle samt barn och ungdomar.

MINUSTAHs uruguayanska styrkors dåliga uppförande har genererat ett fenomen som vi kallar "kollektivt självmord" (ungdomar som har hotat med att ta livet av sig på grund av MINUSTAHs dåliga handlingar i de fattiga delarna av Port-Salut).

Port-Salut ska få njuta av en era av fred och lugn som inte kräver närvaro av MINUSTAHs styrkor som medan de njuter av vår sol och våra underbara stränder och aromer, förstör våra naturresurser.

Lè-a sonnen pou MINUSTAH kite Pósali
NER med MINUSTAH, ut ur Port-Salut!
NER med MINUSTAHs uruguayanska styrkor och deras avfall och skräp!
Leve Port-Salut med sin friska miljö!
Leve ungdomen, leve Port-Saluts utveckling!Publicerad: september 2011

Flera artiklar av: Red Latina sin fronteras  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe