Latice - Latinamerika i Centrum

-

Ett avgörande test för Evo Morales. Mellan ekonomisk stabilitet och val

Eduardo Paz Rada
Rebelión
LatiCes översättare: Veronica Widén

Panoraman och den politiska valdebatten av 2019 i Bolivia kommer att korsas av dessa interna och externa aspekter som gör det möjligt för det bolivianska folket att känna till och besluta om förslag och projekt i konflikt.

Efter att ha uppnått viktiga och positiva sociala, ekonomiska, kulturella, politiska och internationella resultat under de senaste tretton åren, borde den inhemska presidenten av Bolivia, Evo Morales Ayma, gå igenom ett viktigt test av sin fästning och karisma när nu under 2019 görs nationella val och då han presenterar sig själv som favoritkandidaten för att upprepa hans triumfer med 54% i 2005, 64% i 2019 och 61% i 2014, och när ekonomin växte stadigt från 2006 till 2018 i ett genomsnitt av 4.6% av BNP, en ökning från 9 tusen miljoner till 40 tusen miljoner dollars, är vid dess löptid och full placering.

Trots att sammanhanget och den interna och yttre konjunkturen skiljer sig från tio år sedan och det har skett en rad händelser och kriser som har påverkat regeringen för rörelsen mot socialismen (MAS), så har den gett positivt svar på situationen, särskilt till den konservativa oppositionens offensiv, dess media, det informativa- och nätverkets smutsiga krig, den västra kapitalismens ekonomiska kris sedan 2008, regionala och globala geopolitiken, aggressionerna av imperialismen och de politiska förändringarna i de latinamerikanska länderna sedan 2016.

I själva verket, sedan första dagen på året så har det lanserats politiska kampanjer till valen i oktober med hänsyn till den nya lagen angående politiska partier som etablerar realiseringen av primarier som hålls den 27 januari med deltagandet av nio partikrafter, mobiliseringen av deras aktivister och spridningen av sina förslag, medan den neoliberala axeln Bolsonaro i Brasilien, Macri i Argentina, Duque i Colombia och Piñera i Chile regionalt skakar flaggor av regression och upplösning av de latinamerikanska integrationsprojekt.

Det politiska valet

Om de nio inskrivna kandidaterna är bra, så skulle det bara vara fyra krafter som visar vissa möjligheter att spela en ledande roll i den dynamiska politiken: Den Socialistiska Rörelsen (MAS) med Evo Morales, Den Bolivianska Alliansen Säger Nej (BDN) med Oscar Ortíz, Medborgarnas Gemenskap (CC) med Carlos Mesa och Det Tredje Systemets Rörelse (MTS) med Felix Patzi. De andra: Det Demokratiska Kristna Partiet (PDC) med Jaime Paz, Den Solidariska Civila Unionen (UCS) med Victor Cárdenas, Den Revolutionera Nationalistiska Rörelsen (MNR) med Virginio Lema, Fronten För Segern (FPV) med Israel Rodriguez och det Nationella Aktionspartiet (PAN) med Ruth Nina har en väldigt låg chans. En politisk radiografi gör det möjligt att märka att tendenser i den konservativa, neoliberala och pro-imperialistiska rätten är uppdelade mellan de mer radikala organisationer så som Oscar Ortiz som representerar oligarkierna och loggarna i öst och de markägare som postulerar federalism och har viktiga fickor av stöd i Santa Cruz, Tarija och Beni; Carlos Mesa, kreolsk aristokrat och tidigare vice president för den utländska Sanchez de Lozada presenterad som den "goda sidan" av neoliberalism som söker stöd från de så kallade medborgarplattformar som uppstått under de senaste två åren och som försöker bli, på imperialismens initiativ, i den enskilda oppositionskandidaten.

Felix Patzi, nuvarande guvernör i La Paz och tidigare minister för Evo Morales, har utvecklat en intensiv verksamhet för att främja sin avhandling av det tredje systemet, markeringsavstånd med både regeringen och de traditionella rättigheterna, avvisa något avtal med traditionella politiker och försöker positionera sig i politiskt liv med sikte på framtida bemyndigande, eftersom det inte har någon chans att vinna valet i år, men att få ett eget utrymme på den bolivianska politiska kartan.

MAS tillsammans med Central Obrera Boliviana (COB), de populära rörelserna, bönderna, interkulturella och kvinnliga fackföreningar, de inhemska, grannskaps- och urbana-populära organisationerna stöder Evo Morales för den ekonomiska och sociala politiken som har förvandlat landet och lyckades minska fattigdomen och extrem fattigdom med mer än 50% och uppnå betydande resultat i omfördelningen av rikedom med nationalisering och återhämtning av naturresurser och privatiserade statliga företag och processen för industrialisering och stärkning av den inre marknaden.

De Ekonomiska Förslagen

MAS och de sociala rörelserna hävdar att politiken om värdighet, suveränitet och anti-imperialism utgör grunden för den ekonomiska politiken med tillämpningen av postulaten i den nya konstitutionen genom den patriotiska agendan som fastställer strategin för produktiv självförsörjning, omfördelning av överskott, statens grundläggande roll i ekonomin, industrialiseringen av naturresurser (litium, kolväten och järn), regional energiutveckling och Bolivias fullständiga territoriella och sociala integration. För sin del hävdar Medborgarnas Gemenskap (CC) och Den Bolivianska Alliansen Säger Nej (BDN) postulaten av neoliberalismen, marknadens roll som det ideala instrumentet för ekonomin, anpassningen till Internationella valutafonden (IMF) och de motsätter sig Morales regeringens protektionistiska ekonomiska politik. När det gäller BDN är projektet för federalisering av Bolivia under brasilianskt inflytande närvarande medan CC postulerar liberal republikanism baserat på den fria marknaden.

Tredje systemrörelsen (MTS) startar från kritiken av vänster och höger, kapitalismen och socialismen och kräver det kommunala systemet på olika sfärer av det sociala, ekonomiska, politiska och rättsliga livet och fastställer att de kommunala företagen kommer att bildas på grunden för avkolonisering, jämställdhet och kampen mot diskriminering, som bekräftar ursprungsbefolkningarnas värderingar.

Den regionala och globala konjunkturen

När projekten för regional integration, såsom unionen av sydamerikanska länder (UNASUR) och gemenskapen av latinamerikanska och karibiska stater (CELAC) har minskat, kommer Bolivia nu att ha Pro Tempore-presidenterna under 2019, Bolsonaros pro imperialistiska konservativa block, Macri, Piñera och Duque har manifesterat sin politik för att begränsa regional integration. Bolivia är i detta sammanhang undertryckt från regeringarna i Brasilien och Argentina, som också är de viktigaste marknaderna för gasexport.

Den ena obestridda dominansen i Förenta staterna i regionen har emellertid försvagats både av den nationalistiska och anti-imperialistiska impulsen i de progressiva regeringarna under de första tre decennierna av seklet och av den politiska och framför allt den ekonomiska närvaron av Kina, Indien och Ryssland. De har viktiga avtal med den bolivianska regeringen i gruv-, militär-, finans- och industrisektorn.

Eduardo Paz Rada. Boliviansk sociolog och lärare i UMSA. Skriver i publikationer från Bolivia och Latinamerika.Publicerad: februari 2019

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe