Latice - Latinamerika i Centrum

-

Honduras: Bajo Aguán, en "särskild administrativ region"

Giorgio Trucchi
Prensa indígena
LatiCes översättare: Lillemor Andersson

COPINH. För brott mot de mänskliga rättigheterna. Bondeorganisationer och folkliga organisationer fördömer ny våg av förtryck. I Aguándalen i nordöstra Honduras råder fortsatt högsta beredskap.


Militarisering i Bajo Aguán
Militarisering i Bajo Aguán © (Foto G. Trucchi)

Under det att regering och deputerade envist påskyndar skapandet av "paradisiska" särskilda administrativa regioner, som erbjuder kvalitativ levnadsstandard, sysselsättning, första klassens service och högsta säkerhet, fortsätter vräkningar, förföljelse och godtyckliga frihetsberövanden i Aguánregionen.

Den 27 januari 2011 vräktes mer än 120 familjer från Elixirs bonderörelse i området Sabá. Polisen och armén påbörjade en veritabel jakt på 18 medlemmar från denna rörelse och dess ordförande Blanca Espinoza, som blev tvungen att lämna sina nio barn för att undvika arrestering. Samtliga anklagades för skadegörelse på privat egendom och ockupation av mark.

Två personer fängslades och samhället Elixir militariserades. "Vid sidan av detta, fick statliga repressiva organ och arbetsgivaren César Velásquez privata vakter, uppgiften att fördjupa kraftåtgärderna.

Den 2 februari greps och fängslades 21 medlemmar av organisation, bland dem fem kvinnor och fem minderåriga barn", berättade lärarfackets ledare och medlemmen av Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP (Verkställande utskottet för Folkets Nationella Motståndsfront) Wilfredo Paz. Ett omedelbart ingripande från försvarsadvokater och ombud för mänskliga rättigheter möjliggjorde ett frisläppande av personerna.

"Avsikten var att vänta 24 timmar och skapa ett antal anklagelser mot dem, för att därefter utfärda arresteringsorder och behålla dem i fängelse. Men det kunde de inte göra", förklarar styrelseledamoten i FNRP. En svår situation i ett klimat, som är hotfullt och otryggt för de tusentals landsbygdsfamiljerna i Bajo Aguán.

"Förtryckets krafter har skapat ett system för övervakning och kontroll i hela regionen. Det är omöjligt att närma sig landsbygdsbefolkningens bosättningar utan att bli upptäckt och förföljd av jordägarnas privata vakter. Man har till och med förföljt internationella volontärer som kommit till regionen för att ta reda på vad som sker", försäkrar Paz.

Inte heller trakasserierna och hoten mot bondeledarna har upphört. Juan Chinchilla, en ung styrelsemedlem i Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA (Auáns enade bonderörelse) och FNRP, rövades bort den 7 januari. Efter att ha blivit förhörd, hotad och torterad, lyckades han rymma från sina kidnappare. En månad efter flykten och utan att ha begått något brott, gömmer sig Chinchilla fortfarande någonstans i Honduras, av rädsla för att bli mördad.

"Kamrat Juan Chinchilla fortsätter vara gömd, eftersom det finns tillräckliga indicier på att man fortfarande letar efter honom. Vid flera tillfällen har okända och beväpnade personer sökt efter honom i bosättningen La Concepción, där hans familj bor. Dessutom -fortsätter Wilfredo Paz-, parkerades veckan innan, två fordon under lång tid, i närheten av det hus där Juan Chinchillas föräldrar bor. Det finns mycket klara indicier för att hans liv i fara", säger Paz.

Trots denna situation, ger inte bondeorganisationerna, de folkliga organisationerna i regionen och FNRPs regionsavdelning, upp sina mål. "Vi fortsätter kräva rätten att få tillgång till mark och en omfattande jordbruksreform. Och vi fördömer beslutet att förklara Dekret 18-2008 som författningsstridigt.

Demonstrationerna kommer inte att upphöra och vi kommer åter att påpeka vikten av att skapa ett permanent observatorium för mänskliga rättigheter, av nationell och internationell karaktär", sammanfattade Paz.

Samtidigt meddelade FNRPs Colónavdelning att man inom kort kommer att tillkännage uppbyggnaden av en departementsorganisation för mänskliga rättigheter, för att skydda och försvara de tusentals personer och familjer som fortsätter motståndskampen.Publicerad: februari 2011

Flera artiklar av: Prensa indígena  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe