Latice - Latinamerika i Centrum

-

Perus kanslichef Salomón Lerner Ghitis avgår

Prensa indígena
LatiCes översättare: Julia Tornberg

Peru. Den överraskande avgången har lett till alla möjliga spekulationer. "Det skapar oro och osäkerhet", säger oppositionen. Uppsägningen av en kanslichef påverkar alla medlemmar. Humala kommer dock kunna återtillsätta de han tycker är lämpliga för fortsättningen.


Salomón Lerner Ghitis
AFP - Perus kanslichef, Salomón Lerner Ghitis

Perus ministerråds president Salomón Lerner Ghitis avgång, bekräftad av starka officiella källor genom lokala medier men ännu ej annonserad av regeringen, ledde till många spekulationer i lördags i väntan på ett klargörande i ämnet.

"Det skapar oro och osäkerhet. Det har alltid existerat missförstånd mellan olika ministrar, eventuella meningsskiljaktigheter hos Lerner Ghitis och president (Ollanta) Humala" säger centerpartisten i oppositionen Luis Iberico.

"Någon av presidentens talesmän måste gå ut och förklara. Det är ett avbräck eftersom Lerner Ghitis skapade ett klimat av förtroende. Avgången är förvånande", tillägger en annan parlamentariker ur oppositionen, högerpolitikern Carlos Bruce. Från regeringens sida råder fortfarande tystnad.

Nyheten cirkulerade först på internet och blev därefter, enligt radiokanalen RPP, bekräftad av officiella källor. Internetupplagan av tidningen "La República" tillade därefter att Humala hade accepterat uppsägningen av en av sina närmsta medarbetare de senaste åren.

Regeringen håller möte idag under eftermiddagen, förmodligen för att försöka hitta ett sätt att lösa situationen.

Spekulationer.- Lerner Ghitis, en 65 år gammal industriell ingenjör och miljonär med mycket kontakter inom både högern och vänstern, uppfattades av analytiker som den verkliga balansen mellan styrkorna som omger presidenten.

Enligt olika pressversioner pågår det en kamp inom regeringen mellan de som vill fortsätta med den utvecklingsmodell som Humala motsatte sig mot i kampanjen, och de som föredrar en mer vänsterorienterad version, överrensstämmande med det ursprungliga förslaget. Spekulationerna säger att de förstnämnda håller på att vinna påstådda denna kamp.

Man tror att Lerner Ghitis avgång kan ha att göra med dessa påstådda sammandrabbningar, men man väntar på att få höra hans egen version av det som har hänt.

Man hade väntat sig att Humala skulle byta ut fyra av de 17 ministrar som jobbat med honom sedan regeringens bildande den 28 juli, men Lerner Ghitis var inte en av de som nämnts som eventuella byten.

Kanslichefens uppsägning tvingar alla ministrars avgång, men presidenten kommer att kunna återvälja de ministrar han vill ska fortsätta.Publicerad: december 2011

Flera artiklar av: Prensa indígena  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe