Latice - Latinamerika i Centrum

-

CLOCK-VC de las Americas ungdomars politiska deklaration

Prensa indígena
LatiCes översättare: Isabelle Persson

Argentina. (Revista Mariategui) Att ta sig ut på gatorna, ockupera torg, möta ordningsmakten och att utveckla en styrka på grund av förbittringen över det kapitalistiska systemet som utnyttjar och dominerar.


Vi, unga människor från olika länder i Amerika, från CLOC-VC

Vi, unga människor från olika länder i Amerika, från CLOC-VC, tillsammans den 4-6 oktober på Universidad Campesina del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, finner det uppmuntrande att se att hur det på kontinenten och på de mest avlägsna av världens alla hörn, särskilt är unga och kvinnor som höjer sina röster.

Att ta sig ut på gatorna, ockupera torg, möta ordningsmakten och att utveckla en styrka på grund av förbittringen över det kapitalistiska systemet som utnyttjar och dominerar. Vi tror att dessa handlingar kan skapa en lämplig plattform för synliggörandet av förvärrade klassmotsättningar, vilket kan resultera i en återupplivning av massorna som då synliggör de nuvarande förvrängda styrkeförhållandena.

Utifrån detta var målet för vårt möte att utvärdera och effektivisera de politiska överenskommelser och handlingslinjer som uppkom ur vårt tredje CLOC - Via Campesina ungdomsmöte, som hölls i Ecuador i oktober 2010. Som CLOC-VC ungdomar ser vi med stor oro på hur kapitalet har tar sig flera olika uttryck på kontinenten för att den skall kunna fortsätta att reproduceras.

I vissa fall är den mer "socialt progressivt", medan den vid andra tillfällen är pervers och cynisk. På landsbygden uttrycks den genom agroentreprenörskap och gruvdrift skapad av transnationella företag i samverkan med militarisering och den paramilitära närvaron i våra territorier.

Genom ett av sina mest effektiva vapen, massmedia, har den lanserat en aggressiv kampanj för att misskreditera aktörer och undergräva allmänhetens stöd. De har omvandlat en legitim protest till att bli ett brott. Kriminaliseringen av den sociala kampen är ett politiskt försök att omvandla dessa överträdelser till brott med följder såsom förföljelse, fängelsestraff och till och med döden.

Utifrån denna bevekelsegrund presenterar vi några centrala reflektioner och åtaganden som vi som ungdomar i CLOC-VC står bakom:

Vi fortsätter att stärka arbetet med att förbereda den handlingsplan som härrör från tredje ungdomsmötet och från den femte CLOC-VC-kongressen. I detta sammanhang är våra utmaningar och uppgifter följande: kommunikation, utbildning, uppbyggnad av en global ungdomskampanj, kampanjen mot användning av bekämpningsmedel och kampanjen för att stoppa våldet mot kvinnor - allt detta baserat organisatorisk förstärkning.

Vi kommer att främja Via Campesinas globala ungdomskampanjkampanj i syfte att stärka det gemensamma - genom utbildning, utbyte och konsolidering av vår organisatoriska processer. Vårt mål är att lansera den under Via Campesinas tredje ungdomssammankomst som kommer att hållas i Jakarta 2013.

Vi kommer att fortsätta arbeta med våra strävanden att organisera oss: utmaningen för vår rörelse är att bygga en stark kapacitet till mobilisering och det är så för att vårt fokus ligger på rörelsens bas. Vi bör befästa gräsrotsarbete till att bli permanent. Det är prioriterat att politisera debatten och höja nivån av klassmedvetenhet genom våra utbildningar om politik organisering.

Vi ser kommunikation som ett strategiskt mål. Vi kan inte tillåta att stora mediemonopol fortsätter att ideologiskt stärka kapitalet. Vi anser att det är ytterst viktig att arbeta med vår interna kommunikation för att stärka vår kontinentala gemenskap. Men det är också viktigt att stärka vår externa kommunikation för att stärka vår synlighet i populärmedia och synliggöra vår kamp.

Vi kommer att fortsätta genomföra lägret för latinamerikanska ungdomar (Campamento Latinoamericano de Jóvenes) och ge utrymme för utbildning, integration och utbyte mellan olika delar av kontinenten. Dessutom skall vi också främja dessa processer på regional nivå.

Vi utropar den 8 oktober, dagen för mordet på Comandante Che Guevara, som dagen för ungdomars mobilisering. På denna dag utför vi aktioner samt lokala, nationella och regionala demonstrationer över hela kontinenten.

Vi bekräftar behovet av att bygga ALBA som en gemensamt kontinentalt nätverk av sociala rörelser från landsbygden och staden för att kunna bygga ett Alternativt Kontinentalt Folkligt Förslag (Propuesta Popular Continental Alternativo) som alternativ till kapitalismen.

Ifråga om den tredje ungdomssammankomsten LVC, anser vi det ett viktigt arena för utbildning och mobilisering av världens ungdomar. Vår utmaning är att positionera våra förslag om livsmedelssuveränitet, utbildning, mänskliga rättigheter och migration.

Vi förbinder oss att delta i vår första kontinentala CLOC -VC-sammankomst i oktober 2012, där det kommer att utvärderas och fortsätta diskuteras om riktlinjerna från vår femte kongress, inför Via Campesinas sjätte internationella konferens.

Vi uttrycker vår solidaritet med de chilenska ungdomar och ungdomar i världen som har höjt sina röster mot systemet. Vi uppskattar ert mod och er styrka.

Därtill, bestrider vi den förföljelse, kriminalisering och det våld som bönder och ursprungsfolk utstår i Honduras, Guatemala, Mexiko, Colombia, Brasilien, Bolivia, Argentina, Bolivia, Paraguay och på andra håll i världen.

Slutligen kräver vi frigivningen av de fem kubanska fångarna och ett tillbakadragande av FN:s uppdrag för stabilisering i Haiti, MINUSTAH. Likaså tillbakadragandet av amerikanska militärbaser på vår kontinent.


Latinamerikas enade ungdom, Ches ideal lever!


Publicerad: november 2011

Flera artiklar av: Prensa indígena  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe