Latice - Latinamerika i Centrum

-

Bolivia: Stopp för vägbygget genom TIPNIS

Prensa indigena
LatiCes översättare: Margot Herbertsson

Frågan gäller inte bara Bolivia, det handlar om Brasiliens expansionistiska politik via enorma infrastrukturprojekt.

Angående stoppandet av vägbygget genom TIPNIS (nationalpark, översättarens anm.): President Evo Morales tillkännagivande att byggandet av vägsträckan som skulle gå igenom TIPNIS skulle avbrytas, måste ses mot bakgrund av polisens omotiverade våld mot protestmarschen, som i Bolivia kallas "La VIII Gran Marcha Indigena" ("Den åttonde stora marschen för ursprungsfolk").

Detta extrema våld hade kunnat undvikas om man från början hade respekterat ursprungsfolkens rättigheter och beaktat deras legitima krav på att bli tillfrågade och få delta i besluten.

Bolivias situation börjar likna förhållandena i den peruanska delen av Amazonas i juni 2009 då en massaker i Bagua ägde rum. Tiotals demonstranter fick sätta livet till, för upphävandet av de lagar som orsakade konflikten. Våldet mot ursprungsbefolkningens marsch är en erfarenhet som man kommer att minnas i Bolivia.

Och att man stoppat vägbygget löser inte problemet, utan skjuter bara upp det på obestämd tid. Frågan gäller inte bara Bolivia, det handlar om Brasiliens expansionistiska politik via enorma infrastrukturprojekt finansierade av landets utvecklingsbank BNDES (Banco de Desarrollo) inom ramen för det s.k. "Initiativet för regional integration av Sydamerikas infrastruktur" , IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana).

Det tvingar nu IIRSA:s styrelse, som består av högt uppsatta personer, utsedda av Sydamerikas regeringar, att tänka om i denna fråga och inleda en dialog med de ursprungsfolk som drabbas av deras olika megaprojekt (vägar, vattenleder, vattenkraftsdammar etc.)

"Vi kommer att fortsätta att vara alerta! De bolivianska ursprungsfolken å sin sida måste fortsätta sitt arbete som innan Evo Morales kom till makten: kräva förändringar av den nyliberala politiken och höja sina röster. Det bolivianska folket valde Evo Morales för att han skulle uppfylla sina löften och åstadkomma verklig förändring, inte enbart byta ministrar i regeringen.

Alla vi ursprungsfolk i Abya Yala (ursprungsfolkens namn på Latinamerika) följer utvecklingen. Två av våra samarbetsorgansiationer, CAOI (Coordinadora Andina de Organización Indigena) och COICA (Coordinadora de Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica, har gjort gemensam sak för att medla i frågan om TIPNIS.

Vi upprepar att vi liksom CAOI stödjer förändringsprocesser, inte regeringar, och om man i dessa processer går bakåt istället för framåt, protesterar vi.

Vi kommer att fortsätta att bevaka vad regeringarna gör, oberoende av hur de står politiskt. Det är vår rätt och vår plikt; som ursprungsfolk och dessas organisationer är vi aktiva aktörer. Vi kräver vår rätt helt och fullt. CAOI uttalar åter sitt stöd till och solidaritet med våra bröder i Qullasuyu (beteckning för den sydöstra delen av Inkariket, används även i dag av ursprungsfolken i Bolivia) och deras protestmarsch. Vi är med dem.

Den som önskar mer information (på spanska) kan se en video med ett budskap av Justa Cabrera, ordförande i kvinnoorganisationen La Confederación de mujeres.


Video 3.03 min - TIPNIS budskapet till Bolivia och världen (på spanska)


Publicerad: september 2011

Flera artiklar av: Prensa indígena  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe