Latice - Latinamerika i Centrum

-

Massakern i Bajo Aguán fortsätter

Prensa indígena
LatiCes översättare: Julia Tornberg

Honduras. Vid olika tillfällen har de nationella organisationerna för mänskliga rättigheter krävt en omedelbar lösning på den svåra situationen i Bajo Aguán.

Aguán tilhör ossDen massiva militära insatsen beordrad av Porfirio Lobo med syftet att "få ordning i Bajo Aguán", och de avskyvärda morden de senaste timmarna avslöjar inte bara regimens misslyckande gentemot markägarna och palmproducenterna i området, utan de bevisar ännu en gång att i Bajo Aguán kommer det inte att bli fred om man inte löser den allvarliga jordbrukskonflikten, kopplad till bristen på mark och den korrumperade utvecklingsmodellen.

I söndags (21/8) mördades Pedro Salgado, vice vd för MUCA (Böndernas Förenade Rörelse i Aguán) och vd för kooperativet La Concepción, och hans fru Reina Mejía, brutalt. De blev attackerade i sitt eget hem av okända och dödades med flera skott och med machete.

En dag tidigare (20/8), öppnade okända maskerade män på motorcykel eld mot Secundino Ruiz, vd för kooperativet San Isidro som tillhör MARCA (Aguáns Rörelse för Böndernas Krav) och Eliseo Pavón, också ledare för denna lantbrukargruppering, vilka befann sig i ett fordon.

I attacken förlorade Ruiz livet, som njöt av försiktighetsåtgärder beviljade av CIDH (Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter), medan Pavón skadades och återhämtar sig långsamt. Enligt obekräftade uppgifter från Bajo Aguán hittades i söndags i La Lempira en bondes lemlästade kropp. Bonden hade varit medlem i MUCA, och påstods ha försvunnit en dag tidigare.

Med denna tragiska följd av händelser, som bevisar det förfärliga i den prisade Operation "Xatruch II" och den skadliga närvaron av mer än 1000 militärer och poliser i Bajo Aguán har resulterat i 39 mördade bönder från januari 2010 till augusti 2011, av vilka 16 de senaste fem månaderna.

Denna nya militarisering av området - den tredje på lite mer än ett år - beordrades av Porfirio Lobos regim och hans säkerhetsminister Óscar Álvarez som påstås "få ordning i Bajo Aguán efter 11 dödsfall - inclusive Miguel Facussés säkerhetsvakter, bänder, arbetare och arbetare främmande för lantbrukskonflikter - den 14 och 15 augusti.

Denna tragiska situation, som återigen har försatt det honduranska folket och Aguáns dal i sorg, är en del i en jordbrukskonflikt kopplad till bristen på mark för tusentals lantbruksfamiljer, hamstring av mark hos några få markägare och palmproducenter, och en produktions- och utvecklingsmodell inom jordbruket som leder till plundring av marken och livsmedelsosäkerhet.

Hittills har alla avtal som undertecknats av regimen och och lantbrukarorganisationerna försummats, och inga av morden har klargjorts av de myndigheter som ansvarar för utredningen.

Vid olika tillfällen har de nationella organisationerna för mänskliga rättigheter krävt en omedelbar lösning på den svåra situationen i Bajo Aguán. Dessutom har olika internationella organisationer startat ett undersökningsuppdrag angående situationen för de mänskliga rättigheterna i denna del av landet.

Efter att i juli ha publicerat den slutrapporten i uppdraget och presenterat den för CIDH och Underkommisionen för Mänskliga Rättigheter i Kammaren, gjorde de sex nätverken som ingår i uppdraget ett uttalande angående denna nya våg av mord.

Förutom att starkt fördöma vad som hände den 14 och 15 augusti krävde de en "omedelbar och grundlig utredning" av alla brott som begåtts i Bajo Aguán och uttryckte sin oro "angående risken för ytterligare våld och förtryck" med tanke på den nya militariseringen.

Dessutom upprepade de att det endast skulle vara möjligt att nå en fredlig jordbrukslösning "genom genomförandet av offentlig politik som respekterar och uppfyller internationella skyldigheter inom människorättsområdet i Honduras", inklusive skyddandet av rätten till liv, utrotandet av straffriheten, kontrollen av allmän säkerhet och personlig integritet, rätten till mat och tillgång till mark, med mera.

De ansåg det också nödvändigt att omdefiniera inriktningen för de nuvarande landsbygdsutvecklingsprogrammen, genom att " gå ifrån en modell baserad på jordbrukshandel och hamstring av marker till en politik som främjar ett hållbart jordbruk".Publicerad: augusti 2011

Flera artiklar av: Prensa indígena  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe