Latice - Latinamerika i Centrum

-

Världsbilder för frigörelse: att röra sig mot utopin

Miriela Fernández
LatiCe:s översättare: Björn Svensson

(Havanna-Cuba) Frigörelsebehoven är små kulturer som öppnar springor mot det av dominans präglade systemet. De betecknas som politiska kamper vilka går i klinch med kapitalismens logik, som ibland visar sig på begränsade områden.

Ungdomarna inom rörelsen Sin Tierra (utan mark) övervakar dörrarna till salong "när man är på väg finns det ingen väg, om man gör gåendet till en väg" med dikter. Versen av Antonio Machado förvandlades till en "Sesam, öppna dig!", och när man går in väntar oss den omisskännliga rösten av La Negra, vars trumma las i händerna på Sandra Morán från Guatemala. Rytmen fick våra händer att höjas och förenas. Så började den andra arbetsdagen i verkstaden ovanför Världsbilder för frigörelse.

Det blev en dag ägnad åt att grundligt undersöka möjligheterna i de idag väldigt sällsynta världarna där utopin fortfarande lever. Gilberto Valdés, samordnare för el Grupo Américana Latina (den latinamerikanska gruppen), logik och filosofi (GALFISA), presenterade förut alla resultat från tidigare möten som förkroppsligar de nuvarande händelserna som har med frigörelse att göra och som ger uttryck för en frihetsmodell i motsats till ännu en hegemonisk som för med sig, för att citera Marx, alla rikedomens källor: naturen och människan.

Verkstäderna för världsbilder för frigörelse har gjort det möjligt att placera vargarna över näten, sa Gilberto. Organisationer och rörelser som rörelsen Sin Tierra från Brasilien, Vía Campesina (bondeliv), la Marcha Mundial de Mujeres (den internationella kvinnorörelsen), el Consejo Cívico de Organizaciones y Pueblos Indígenas e Honduras (det medborgerliga rådet för organisationer och folk från urbefolkningar) (COPINH) har som mål att bidra med kritiskt tänkande samt framhävandet och radikaliseringen av dessa övningar och även att ge Cuba ett sammanhang i vilket utrymmena och gränserna för dess socialism förskjuts.

Frigörelsebehoven är små kulturer som öppnar springor mot det av dominans präglade systemet. De betecknas som politiska kamper vilka går i klinch med kapitalismens logik, som ibland visar sig på begränsade områden. Behovet av att göra detta motstånd globalt tas i betraktande, grupparbetet på arbetstid utredde från upplevelser särskilda former för att integrera och synliggöra dem.

Det talades om utmaningarna med uttrycket. Icke-existensen av en brytning med idén om utveckling och återlanseringen av tankescheman hos förespråkarna för frigörelse bromsar de sociala kamperna idag. I Latinamerika utgör inte heller den gamla utvecklingsläran och införandet av tillstånd av välmående en brytning med kapitalet. Avkommersialisering av livet är nödvändig i alla dess miljöer och att fylla detta med känslor är vad vi kallar att leva bra.

Det är även så att detta medför att översättningskonsten blir viktig, d v s att hitta metoder för att föra dialoger om våra olikheter och att göra dem till verkliga ämnen för förändring. De politiskt-sociala rörelserna uppkommer när man inser behovet av att gå längre fram längs kampens mittlinje och bege sig mot radikaliseringen av mars-känslan, som betyder att gå till roten med problemen, att beröva kapitalismen dess legitimitet.

Det från 1900-talet främsta programmet inom ämnet är minimiprogrammet från de nya sociala rörelserna, som dessutom har förstått vikten av att bryta med Bastiljens logik, vilken tog makten för att starta de sociala förändringarna. Idag återuppstår och framhävs revolutionen i små utrymmen. Vårt mål är att lyfta synergierna mellan de erfarenheterna och förslagen.

På just detta ämne inriktades tankarna inom panelen för frigörelsebehov. Nalú Faría från la Marcha Mundial de Mujeres, Berta Cáceres, från COINH, Domingo Santacruz, ambassadör på Cuba för El Salvador och Ademar Bogo från MST undersökte alternativen för kamp och övergången som uppstår i området Según Bogo grundligt, vi måste förbereda oss eftersom "de styrande skikten också förändras, överklassen omvandlar sin kultur och detta påverkar våra relationer och kamper. I Brasilien var vi vana vid att möta storgodsägarna, nu kämpar vi mot kapitalistiska, multinationella företag, och därför är organisatoriska förmedlingar oundgängliga."

Att de två olika rörelserna präglas av enhet är fundamentalt. Rörelser, fackföreningar och partier måste gå mot en förändring. På samma sätt måste vi som bönder följa efter de som bor i städerna, eftersom kampen är svårast där. Att bevara godheten är ett mål. Om vi överger den får idéerna mindre värde och kraft.

Publicerad på platsen Caminos (Vägar) på Centro Memorial Martin Luther King Jr (minnesplatsen för Martin Luther King Jr).Publicerad: februari 2011

Flera artiklar av: Miriela Fernández  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe