Latice - Latinamerika i Centrum

-

Folklig seger över FMI

Miguel Ángel Mendez
Revista Web de Análisis y Opinión E'a, Paraguay
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

Jaime Vargas, Ordförande av CONAIE
Jaime Vargas, Ordförande av CONAIE

Förhandlingarna mellan sociala ledare och representanter för ursprungsbefolkningen å ena sidan och Lenin Morenos regeringen åt andra sidan slutade med att det kontroversiella Dekret 883 som tog bort bensinsubventionen, bland andra åtstramningsåtgärder som FMI (Internationella Valutafonden, övers. anmärkning) föreslog, upphävdes.

Efter 11 dager av aktiv strejk, minst 20 döda, runt 100 försvunna, över tusen sårade och ungefär lika många fängslade, sociala ledare från olika organisationer i Ecuador tillsammans med representanter från den mäktiga Ecuadors Ursprungsfolks Nationaliteters Förbund ( CONAIE) satte sig igår söndagen den 13 oktober vid förhandlingsbordet. Förhandlingarna arrangerades på Ecuadors Episkopala Konferens och Förenta Nationernas initiativ och sändes direkt på landets TV stationer samt på internet enligt CONAIE:s begäran.

CONAIE:s Ordförande Jaime Vargas och de övriga ledarna från andra ursprungsfolks och sociala organisationer var tydliga från början med vilka frågor de ville ha till mötets dagordning:

a) Upphäva Dekretet 883 som tog bort bensinsubventionen, gav tullavgift befrielse till datorartiklar och sänkte de statsanställdas löner samt minskade deras semester.

b) Avlägsna Inrikesministern Maria Paula Romo och Försvarsministern Oswaldo Jarrin från sina befattningar p g a det grymma sättet de undertryckte protestdemonstrationerna under de senaste två veckorna, som inte respekterar rätten till att protestera fastställt i Grundlagen.

c) Göra överenskommelserna med FMI transparenta genom att överlämna de först till Konstitutionella Domstolen för granskning.

d) Avskaffa f d presidenters livslånga löner som ett sätt att spara på Statsfinanserna.

Till en början visade Presidenten Lenin Moreno sig motvillig till att upphäva Dekret 883 och föreslog att bilda ett förhandlingsutskott som skulle ge motparten andra förmåner så som t ex jordbrukskrediter, utrustning, bevattningssystem, frön, gödselprodukter och bekämpningsmedel bl a i stället.

Inför FN:s samordnares envishet i behovet av att bilda det föreslagna förhandlingsutskottet gav Jaime Vargas (CONAIE) ett tydligt svar: "Vi kom inte hit för att arbeta i något förhandlingsutskott" och vidhöll att det enda sättet att uppnå socialfred var att upphäva det kontroversiella Dekretet som tog så många liv. De övriga sociala och ursprungsfolks ledare ställde sig bakom hans begäran.

När ledarnas uttalande blev klart begärde FN.s samordnaren en ajournering på 15 minuter så att parterna kan diskutera internt var för sig.

De ursprungliga 15 minuterna blev nästan 45 under vilka sändningssignalen avbröts upprepade gånger. När ajourneringen blev klar annonserade FN:s samordnare att en överenskommelse hade uppnåtts: Dekretet skulle upphävas mot att protesterna skulle upphöra.

Nyheten mottogs i huvudstaden Quito med glädje på gatorna och firades på olika stadsdelar samt tolkades som en stor seger över FMI och dess åtstramningspolitik som orsakar nöd och hunger.

På så sätt ger Ecuadors folk ett viktigt exempel av motstånd i Latinamerika mot FMI:s plundringspolitik och blir som en fyr som visar andra mindre medvetna folk vägen. Inte förgäves säger ordspråket: "Quito, Latinamerikas skimmer"Publicerad: oktober 2019

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe