Latice - Latinamerika i Centrum

-

Redaktör på Mapuexpress gripen och kränkt

Mapuexpress
LatiCes översättare: Björn Svensson

(Chile) Marcela Rodríguez, till yrket psykolog och redaktör på nättidningen Informativo Mapuexpress, greps och kränktes i Temuco medan hon sammanställde ett bildarkiv över fredliga försvarsdemonstrationer i Patagonien och demonstrationer där det protesterades mot Hidroaysén-projektet i las Corporaciones Endesa y Colbún (föreningarna Endesa och Colbún).

Redaktören tillbringade hela natten på en polisstation, behandlades ovärdigt, fick handfängsel, blev misshandlad och misstänkt för störande av allmän ordning.

Arbetsgruppen för kollektiva rättigheter redogjorde för dessa omständigheter och påpekade att det som hade hänt Marcela upprepades dagligen mot hundratals personer som genomfört fredliga demonstrationer mot våldet, brutaliteten och plundringen, vilka drabbar företagarvänliga grupper och politiska partier. Dessa parter är emot kollektiva nyttigheter och mänskliga rättigheter. Gruppen verkar för ett slut på maktmissbruket och polisvåldet som utövas.

Meddelande

Arbetsgruppen för kollektiva rättigheter meddelar följande:

  • Såsom alla dagar allt sedan man olyckligtvis godkände det jättestora projektet för de ekonomiska föreningarna Endesa och Colbúns intressen har hundratals personer rört sig denna fredageftermiddag den 13 maj i Temuco, på vissa allmänna platser i staden, på samma sätt som sker med tusentals personer på många ställen i Chile.
  • I detta sammanhang ingrep ungefär klockan 20 polis och militär än en gång medan fredliga demonstrationer ägde rum i området Avenida Alemania (tyska gatan), innanför och utanför porten in mot Temucos innerstad, och stoppade godtyckligt våldet mellan ett dussintal personer, varav fyra ungdomar. I samma anda blev Marcela Rodriguez, till yrket psykolog och redaktör på nättidningen Informativo Mapuexpress, våldsamt och orättfärdigt gripen under arbetsrapporteringen.
  • Personen togs till det åttonde poliskontoret där hon tillbringade hela natten och flyttades med handfängsel idag lördag, på eftermiddagen, till en domstol med förhöjd säkerhet, anklagad för störande av allmän ordning. Medan detta inträffade frågades redaktören ut om sina ägodelar av poliserna som hade flyttat henne dit, och hon möttes av en aggressiv attityd med misshandel och verbala påhopp, vilket gjorde henne rejält skakad. Det som hände anmäldes omedelbart och blev föremål för en utredning av domaren i målet.
  • Dessa omständigheter återupprepades, samma situation återupprepades med yrkesmänniskan och akademikern Marcela Castro, som på fredligt sätt i närheten av demonstrationerna till stöd för Patagonien, på godtyckligt sätt blev gripen, lämnad i en cell på ett poliskontor hela natten, blev kränkt, belagd med handfängsel och därefter anklagad för störande av allmän ordning på grund av att ha spärrat av och på så sätt avslöjat något som höll på att hända.
  • Av regeringen och polisen, plana Mayor de Carabineros (motsvarande Rikspolisstyrelsen), kräver vi en förklaring till denna strypning av informationsflödet och ingrepp på de mänskliga rättigheterna och att vi startar ett upprop för att få stopp på detta okontrollerade våld av staten, riktat mot meningsskiljaktigheter och berättigade protester mot kuvning av medborgare och maktmissbruk.
  • Vi påminner oss om den omåttliga och okontrollerade användningen av vattenkanoner, tårgas, godtyckliga gripanden, kränkande och ovärdig behandling som har ägt rum. Statstjänstemän bryter mot olika lagar, förordningar, avtal och konventioner för mänskliga rättigheter som den chilenska staten ska hålla sig till och följa.
  • Vi kommer genast att redovisa dessa fakta om lokala och internationella människorättsorganisationer och vi framför ett brådskande krav på Chiles regering att respektera de mänskliga rättigheterna. Brutaliteten med vilken den ansvarige makthavaren undertrycker dessa demonstrationer, uppvisar en auktoritet som politiskt sett varken har fler verktyg eller argument än att använda våldet direkt mot medborgarna, och det visar på en brist på vettiga och demokratiska åtgärder och ett absolut och fullkomligt fokus på vissa starkt ideologiskt färgade ekonomiska gruppers intressen, på bekostnad av intressena hos den absoluta merparten av den chilenska befolkningen.
  • Avslutningsvis lyfter vi fram de olika synpunkter som har framförts av olika sociala rörelser i Chile, av grupper som verkar för demokrati och av sådana som ivrar för mänskliga rättigheter. Det handlar om att inte låta sig störas av det institutionaliserade våld som förekommer, och att vidmakthålla de fredliga uttrycken för protest mot de allvarliga ingreppen, berövandet av självbestämmande och allmän egendom.tillhörande Chiles folk. Dessutom strävar man efter att få ett slut på de godtyckliga gripandena, maktmissbruket och de olagliga gärningar som begåtts av grupper som kontrollerar statsapparaten.

Högaktningsfullt
Arbetsgruppen för kollektiva rättigheterPublicerad: juni 2011

Flera artiklar av: Mapuexpress  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe