Latice - Latinamerika i Centrum

-

Olivplockning i Palestina

Margot Herbertsson
LatiCe

Var och en som följer händelseutvecklingen i Israel-Palestina i media, slås av hur komplex denna konflikt är men framförallt av hur liten vilja som finns och hur små ansträngningar som görs från makthavares sida att försöka verka för en lösning.

Jag fick möjlighet att besöka området för några veckor sedan, Det är inte avsikten att här i detalj gå in på de svårigheter som drabbar befolkningen i det landområde som kallas Palestina. Palestinierna har inte mycket att säga till om i det område som är tänkt att bli deras egen stat. Vid besök på Västbanken såg jag med egna ögon de enorma bosättningar som breder ut sig över ockuperat land, hur den åttameters mur som håller på att byggas skär av palestiniernas odlingar från byarna där de bor, hur denna mur också tvingar många av dem att tillbringa många timmar varje dag i checkpoints i väntan på att komma till och från sitt arbete - om de överhuvudtaget har möjlighet att ta sig igenom.

Brunnar på palestinsk mark stängs av för att dess vatten istället ska ledas till Israel. Under de senaste tio åren har mer än en halv miljon olivträd ryckts upp med rötterna. Skälen till denna förstörelse anges oftast inte, ibland anges "säkerhetsskäl", ett ofta förekommande motiv som ju också används för att rättfärdiga murbygget.

Olivodlingarna är grunden för många palestinska bönders försörjning och träden har av många skäl en enormt stor betydelse för människorna. Oliver och olivolja är viktiga livsmedel och inbringar inkomster. Träden är även en viktig del av landskapet och bidrar till att ge det dess karaktär. Ett olivträd tar lång tid på sig att börja ge frukt, ungefär femton år. Å andra sidan kan det bli oerhört gammalt, kanske 1000 år. Det ger en alldeles särskild känsla av tidlöshet att vandra omkring i en olivlund. Vilket århundrade befinner man sig i?

Den omfattande förstörelsen av olivträd, en del mycket gamla, blir därmed extra sorglig. Förutom de kulturvärden som föröds blir det ett ekonomiskt avbräck som det tar många år att ersätta.

Det finns olika initiativ för att stödja dem som drabbas. Ett program, som funnits sedan flera år tillbaka, organiseras av palestinska YMCA / YWCA (den svenska motsvarigheten är KFUM-KFUK) under namnet JAI, Joint Advocacy Initiative. De organiserar två stora aktiviteter: ett olivplockningsprogram i oktober månad och ett program för plantering av nya olivträd i februari månad varje år.

Jag deltog i olivplockningen förra månaden och kan varmt rekommendera det. Vi var ca 120 personer från nästan 20 olika länder i alla åldrar mellan 20 och 84 som under tio dagar plockade oliver åt bönder som inte själva kunde skörda pga muren eller närhet till bosättare som trakasserade dem. Förutom olivplockningen ingick i programmet studiebesök till bland annat Jerusalem och Hebron. Vi bodde i Beit Sahour strax utanför Betlehem, valfritt på hotell eller i familj.

Resan var en stor upplevelse på flera sätt: Vid besöket såg vi direkt de absurda villkoren på Västbanken och i östra Jerusalem. På ett personligt plan mötte vi palestinier och fick insikt i deras problem. Dessutom lärde man känna många andra trevliga människor från många länder och fick njuta av den stilla friden (bedräglig visserligen, men ändå..) i olivlundarna medan man skördade och rensade oliver genom att repa ner dem från grenarna, rensa dem och fylla dem i säckar. Den allra största delen av de skördade oliverna pressas så att man får olivolja men en del läggs också in.

I februari 2012 är det alltså dags för plantering av olivträd för att ersätta dem som huggits ned eller ryckts upp med rötterna. Mer information finns på www.jai-pal-org. Där finns också mer information om programmet och ett rikligt bildmaterial.

Kampanjens motto är "Keep hope alive!" (Håll hoppet levande!)
Det är en viktig uppmaning!Publicerad: December 2011

Flera artiklar av: LatiCe  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe