Latice - Latinamerika i Centrum

-

Fredssamtalen i La Paz

Algren Morgan
LatiCe

Bolivia. Mahatma Gandhi sade att det finns ingen väg till fred, freden är vägen. Och minns också orden från Johannes Paulus II som sade att fred kräver fyra grundläggande villkor: sanning, rättvisa, kärlek och frihet.


Ledare från olika kyrkor, Yoriko Yasukawa, FN: s representant i Bolivia och Luis Revilla, borgmästaren i La Paz
Ledare från olika kyrkor, Yoriko Yasukawa, FN: s representant i
Bolivia och Luis Revilla, borgmästaren i La Paz

Det är söndag den 9 oktober och med nyfikenhet anländer jag till Feria dominical de las culturas (söndags mässan av kulturer) på Prado Avenue i La Paz, det finns mycket folk här, en utställning av produkter och en försäljning av hantverk, På den orange scenen som tillkännager dagen för interkulturell samexistens står företrädare för olika organisationer. Framför scenen står, bland annat, en representation av ledare från olika kyrkor, Yoriko Yasukawa, FN: s representant i Bolivia och Luis Revilla, borgmästaren i La Paz.

Man talar om Dagen av Interkulturell Samexistens, om kulturella uttryck, tolerans, samexistens och möjligheter. FN: s representant, Yoriko Yasukawa, talar om behovet av att respektera kulturell mångfald och förklarar att syftet med mässan är att informera om frågor såsom frågor såsom mångkulturalism och autonomi som är av betydelse för framtiden i Bolivia. Hon gör en ibjudan till alla deltagare att besöka mässans stånd för att utforska, diskutera och ifrågasätta informationen och, på så sätt, inleda en dialog mellan alla dessa ämnen.

Och påminde vad som sades av några religiösa ledare, bjöd in att avvisa våldet, både fysiskt och i ord, inga flera förolämpningar, inga flera attacker, ärekränkningar eller etiketter som förnekar att vi alla är människor. Hon sade också att det är nödvändigt att lära sig att lyssna och prata och likaså att ta den andra personens ställning för att lära sig att leva tillsammans.


På marken, gåva till Pachamama
På marken, gåva till Pachamama

Därefter talade Luis Revilla, borgmästaren i La Paz. Han påpekade att sedan förra året i La Paz ersätter Dagen för interkulturella Dialogen Columbus Dagen eftersom den sistnämnda hade konnotationer av underkuvande och förtryck. Han tillade: "att paceños (boende i La Paz) tillsammans kan bygga sin gemensamma framtid, måste vi börja med att erkänna att vi alla är olika men att detta inte utesluter att vi kan samleva i fred".

Revilla kallade också att i solidaritet välkomna dem som kommer från höglandet och från låglandet, just den 12 oktober. I hans egna ord: "I samband med detta firande, kommer nästa 12 oktober vara här i La Paz, säte för regeringen, tusentals bröder som kommer från Höglandet och tusentals bröder som kommer från låglandet av landet, de är våra bröder från TIPNIS... De alla, som alltid välkomnas i La Paz, några har mer gemensamt med varandra, några är alltför olika, men La Paz kommer att visa solidaritet med alla .. Nästa 12 oktober skall vi alla paceños träffas igen många bröder från olika platser, från olika regioner i vår geografiska områden av vårt land och förhoppningsvis skall vi visa att vi kan ha ett fredligt möte, ett lungt möte och ett möte för konstruktion av framtiden. "Publicerad: oktober 2011

Flera artiklar av: LatiCe  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe