Latice - Latinamerika i Centrum

-

Oroade och bestörta

Daniel Marrero
LatiCe
LatiCes översättare: Lillemor Andersson

Utnämningen av Zulma Delia Guelman till Uruguays ambassadör i Sverige, orsakar oro bland uruguayaner som är bosatta i landet.

Utnämningen är avhängig av parlamentets samtycke, regeringspartiets röster och oppositionen. Guelmans förhistoria är sammankopplad med den militärdiktatur som ödelade landet under tolv år. Detta gör att Guelmans tjänsteutövning, vilken ingår i den diplomatiska kåren och därmed är ansluten till FN:s kommission för mänskliga rättigheter, ifrågasätts. Efter förra veckans publicering av utnämningen i tidningen "La República" och en anmälan av senator Francisco Gallinal, Partido Nacional (Nationalpartiet), påmindes pressen om Guelmans agerande och de anmälningar om kränkningar av mänskliga rättigheter i Uruguay, som tidigare framförts av den minnesvärde ledaren för Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate.

Oroade över dessa förhållanden har uruguayaner bosatta i Sverige inlett en namninsamlingskampanj, för att få en uppfattning om den inställning man haft vid behandlingen av frågan bland Frente Amplios myndighetspersoner, den koalition som regerar i landet.

Under de tjugofem år som gått efter demokratins återupprättelse i vårt land, har vi sett utnämningar av flera ambassadörer. Vi anser att om utnämningen av fru Guelman sätts i verket, kommer vi att återvända till de de mörka tider av misstroende och misstänksamhet som vi levde i under mer än tolv år.

Den uruguayanska kolonien som från början organiserades i exil, har anordnat internationella kampanjer för mänskliga rättigheter och inlösen av politiska fångar som fyllt fängelserna i Uruguay. Den uruguayanska kolonien kämpade för fackliga rättigheter, för återupprättande av demokratiska institutioner, för utlandsbosattas rösträtt och den har inte någonsin tvekat att stödja olika sociala projekt. Man har startat matserveringar, soppkök, förvaltningar och sjukhus. Våra familjer förföljdes, torterades och fick gå i exil för att de hade en ideologi som var helt motsatt den civila och militära apparat som hade makten i vårt land. Människor har definitivt ett historiskt minne, åtminstone i detta hörn av planeten. Av dessa skäl inbjuder vi dig att sända brev till de parlamentariker som ingår i frågans undersökningskommitte:

Senator Monica Xavier mxavier@parlamento.gub.uy
Senator Enrique Rubio erubio@parlamento.gub.uy
Senator Rafael Michelini secrm@parlamento.gub.uy
Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay (Uruguays utrikesdepartement) Dr. Luis Almagro secretaria.ministro@mrree.gub.uyPublicerad: april 2011

Flera artiklar av: LatiCe  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe